25 Feb 2021  

KBH: Spredte skyer, 6 °C

Flertal klar til bedre kontrol med våbenindustrien

Efter våbeneksport til Yemen-krig

Flertal klar til bedre kontrol med våbenindustrien

Der skal strammes op med kontrollen med dansk våbenindustris eksport af såkaldt dual-use-udstyr, der kan bruges både civilt og militært. Tirsdag førstebehandlede Folketinget et lovforslag, der åbner op for bedre kontrol.

Myndighederne skal fremover kunne komme på anmeldte og uanmeldte kontrolbesøg hos Terma A/S og andre våbenfirmaer, der producerer såkaldt dual-use-udstyr, der kan anvendes både civilt og militært.
FOTO: Terma
1 af 1

Folketinget tog tirsdag første skridt på vejen mod mere kontrol med den danske våbenindustri.

Det er vigtigt for regeringen, at danske virksomheder ikke eksporterer produkter eller foretager andre aktiviteter, der er i strid med internationale regler.
Simon Kollerup, erhvervsminister

Her førstebehandlede politikerne nemlig et lovforslag fra erhvervsminister Simon Kollerup, der skal give Erhvervsstyrelsen ret til at se danske våbenfirmaers handelsdokumenter vedrørende eksport af såkaldt 'dual use'-udstyr (som kan bruges til både civile og militære formål). Det kan eksempelvis være fakturaer eller transport- og forsendelsesdokumenter.

Styrelsen får også mulighed for at gennemføre varslede og uvarslede tilsynsbesøg hos våbenfirmaerne og deres transportmidler som eksempelvis skibe. Våbenfirmaerne kan blive idømt bøder, hvis de nægter at udlevere de ønskede oplysninger.

Eksport til krig i Yemen

Lovforslaget om mere kontrol med våbenindustrien kommer, efter at Danwatch, TV2 og det hollandske medie Lighthouse Reports i maj kunne afsløre det danske våbenfirma Terma A/S' eksport til krigen mod Yemen.

>> LÆS OGSÅ: Terma A/S involveret i krænkelser af menneskeret

Terma A/S har blandt andet leveret radarer til seks krigsskibe i De Forenede Arabiske Emiraters flåde, der har iværksat en blokade, der forhindrer nødhjælp, mad og medicin i at nå frem til millioner af sultende civile i det borgerkrigshærgede Yemen.

Erhvervsstyrelsen har politianmeldt Terma A/S for sin eksport af militært udstyr brugt i De Forenede Arabiske Emiraters krig mod Yemen.

>> LÆS OGSÅ: Erhvervsstyrelsen politianmelder Terma for ulovlig våbeneksport

– Det er vigtigt for regeringen, at danske virksomheder ikke eksporterer produkter i strid med internationale regler – særlig fordi vi taler om produkter, som i værste fald kan anvendes til krigsforbrydelser, udvikling af masseødelæggelsesvåben og overtrædelser af menneskerettighederne. Det kan være eksport af udstyr, der kan anvendes militært og forværre humanitære kriser som i Syrien og Yemen. Det kan også omfatte eksport af udstyr, som kan overvåge en befolknings telekommunikation og krænke borgernes fundamentale menneskerettigheder, forklarer erhvervsminister Simon Kollerup.

– Kontrolmulighederne på det her område er i dag relativt begrænsede, og der er for eksempel ikke mulighed for at foretage kontrolbesøg hos virksomhederne for at påse, om virksomhederne reelt overholder reglerne på området, konstaterer ministeren.

Det er dog vigtigt for Socialdemokratiet, at kontrolbesøgene ikke bliver "til gene" for våbenindustrien. Derfor skal Erhvervsstyrelsen kun have mulighed for at foretage sine kontrolbesøg ud fra en konkret risikovurdering.

Flertal for stramninger

Lovforslaget får opbakning fra regeringens støttepartier – SF, Alternativet, De Radikale og Enhedslisten. Enhedslistens ordfører Victoria Velasquez glæder sig over, at der bliver strammet op på kontrollen:

– Det er positivt, at vi styrker tilsynet med våbenproducenter, der sælger dual use-produkter, herunder til sanktionsramte diktaturstater, som undertiden bruger dem til militære formål, det være sig til krigsførelse eller overvågning, og undertrykkelse af hjemlige befolkninger.

– Terma har solgt avanceret radar- og navigationsudstyr til Emiraternes krigsskibe. Terma har også tidligere solgt selvbeskyttelsesudstyr og missilforsvarssystemer til bombefly, der opererer i borgerkrigen i Yemen. Det er udstyr, som sikrer, at den USA-støttede saudisk anførte bombekampagne i det fattige land kan operere risikofrit, konstaterer Victoria Velasquez og fortsætter:

– Det er bomber, der ifølge FN rammer beboelsesområder, markeder, begravelser, bryllupper, fængsler, civile både og sygehuse. Danske virksomheder bidrager til, hvad FN kalder verdens værste humanitære krise, hvor børn sulter under en brutal blokade. Det er på høje tid, at relevante virksomheder underlægges kontrolbesøg og stikprøvekontroller. Virksomhedernes ret til privatliv må vie for hensynet til menneskerettigheder og menneskeliv, mener Victoria Velasquez.

"Velrenommerede virksomheder"

Forslaget om at styrke kontrollen med våbenindustrien vækker vrede hos Venstre, De Konservative og Liberal Alliance:

– Det er at skyde gråspurve med kanoner, når man allerede nu åbenbart begynder at agere, som om der er danske virksomheder, som er dømt på det her område, for det er der ikke. Vi taler altså om velrenommerede, kæmpestore, danske internationale virksomheder, som har store lande og ikke mindst allierede lande som kunder, lød det fra en rasende Venstre-ordfører Michael Aastrup Jensen.

Han fortsatte:

– Vi går fuldstændig imod alle interesseorganisationer, alle erhvervsorganisationer... Hvis vi mener noget om retssikkerhed i det her parlament, kan man selvfølgelig ikke bare begynde at indføre det her kontrolkorps, som skal rende rundt, fuldstændig som de har lyst til, og snage i alle de forskellige papirer, uden at der er grundlag for det.

Vækker vrede i industrien

Arbejdsgiverorganisationerne Dansk Industri, Danske Rederier og Dansk Erhverv raser i et seks sider langt høringssvar over forslaget om bedre kontrol med de danske våbenfirmaer:

"At udstyre myndighederne med så indgribende beføjelser i forhold til nogle retsområder, hvor håndhævelsen først og fremmest er begrundet i politimæssig karakter, er i sig selv meget bekymrende, men bekymringen forstærkes af, at der i forhold til styrelsens ressort er tale om et område, hvor lovgivning og regelsæt ofte er uklare og i udbredt grad forbundet med skønsprægede vurderinger. Alene det at afgøre, hvornår et produkt kan siges at have dobbelt anvendelse, og hvornår et sådant produkt så er tiltænkt en militær endelig anvendelse, kan i sig selv være langt fra entydigt".

De tre erhvervsorganisationer henviser også til, at ingen danske våbenvirksomheder er dømt:

"Vi finder således ikke, at der er et begrundet behov for at indføre en så vidtgående og indgribende foranstaltning, som uvarslede kontrolbesøg uden retskendelse er".

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


22. okt. 2020 - 13:57   22. okt. 2020 - 14:33

Våbenindustri

ml@arbejderen.dk