28 Nov 2020  

KBH: Overskyet, -3 °C

Seksuel chikane er mobning

Udtalelse

Seksuel chikane er mobning

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! påpeger, at der allerede er lovgivet på området, blandt andet i arbejdsmiljøloven.

Der er jo drøn på i offentligheden med sager om krænkelser, og en masse kvinder træder modigt frem og fortæller om sexisme og seksuel chikane. Det har vi den dybeste respekt for.

… brug for, at Arbejdstilsynets tilsyn og fagforeninger-nes indsats styrkes på området.

Men vi må også huske på, at det er alvorligt og kan skade de udsattes sundhed og selvværd. At blive reduceret til et objekt er nedværdigende og skadeligt. Det synes mange at glemme, som prøver at latterliggøre det.

Sex er sundt, men seksuel chikane er usundt og udtryk for manglende respekt for andres grænser.

Seksuel chikane er mobning, og der er brug for at fremhæve Arbejdstilsynets vejledning, som jo er ganske uddybende, hvad angår seksuel chikane.

Ligestillingsministeren taler nu om behov for lovgivning... Men det er der jo allerede i arbejdsmiljøloven.

§ 9 a. Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Det vil sige, mobning og herunder også seksuel chikane er strafbart.

Landsforeningen mener, at arbejdspladserne skal udarbejde en mobningspolitik, hvor jo også seksuel chikane indgår. Samtidig er der brug for, at Arbejdstilsynets tilsyn og fagforeningernes indsats styrkes på området.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


16. okt. 2020 - 12:05   16. okt. 2020 - 12:07

Udtalelse

af Gitte Strandgaard, formand, på vegne af bestyrelsen i Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).