04 Mar 2021  

KBH: Overskyet, 3 °C

Udsigt til konflikt og fagretslig sag giver overenskomst på Femernprojekt

Sejr efter lang kamp

Udsigt til konflikt og fagretslig sag giver overenskomst på Femernprojekt

Efter lang tids pres har det hollandske konsortium Fehmarn Belt Contractors givet sig og har underskrevet overenskomst og en forsøgsordning for arbejdstiden på Femern-forbindelsen.

FOTO: Klaus-Henrik Andreasen
1 af 1

Klokken 13.30 i dag var der indkaldt til faglig demonstration foran Arbejdsretten i København. Men det, der skulle have været en stærk protest mod det hollandske firma, der står for arbejdet på Femern-forbindelsen, udviklede sig til en sejsfest med store smil, klapsalver og champagne.

Dagens aftale viser, at det virker, når vi sammen kæmper skulder ved skulder for vores og vores kollegaers arbejdsforhold.
Claus von Elling, 3F's Byggegruppe

Få minutter inde i demonstrationen gik Claus von Elling, gruppeformand for 3F's Byggegruppe, på talerstolen og fortalte, at konsortiet Fehmarn Belt Contractors (FBC) natten til i dag har underskrevet både en overenskomst og en forsøgsordning for arbejdstiden.

– Det er en overenskomst, der indeholder kædeansvar i hele den entrepriserække, der er omfattet af FBC's entreprise på Fehmern. Overenskomsten indeholder aftale om, at timelønnen ikke kan fastsættes lavere end gennemsnitslønnen for faget. Det er en overenskomst, der indeholder alt det bedste fra overenskomsterne under BAT-kartellet, sagde Claus von Elling.

Den besked blev modtaget med klapsalver og begejstrede kommentarer. 

Klaus-Henrik Andreasen

Samtidig er der opnået enighed om en forsøgsordning for arbejdstiden for de 30-35 mand, der arbejder fra prammene under arbejdsforhold, der minder om arbejdet for boreplatformene. 

Den aftale betyder, at arbejdsdagene stadig er på 12 timer inklusiv to timers betalt pause. Men der må højest være tale om 12 arbejdsdage i træk. I den hidtidige praksis, som Arbejdstilsynet har godkendt, er der blevet arbejdet i 12 timers vagter 28 dage i træk.

– Aftalen betyder, at tilladelsen til den helt groteske arbejdstid, som Arbejdstilsynet har givet FBC, er sat ud af kraft, og det i sig selv er en kæmpe sejr, erklærede Claus von Elling i sin tale. 

>> LÆS OGSÅ: Hollandsk firma følges i Arbejdsretten

Som følge af de indgåede aftaler er sagen i Arbejdsretten droppet.

Presset virkede

Claus von Elling vurderer, at det hollandske konsortium endte med at bøje sig i erkendelse af, at de ikke politisk kunne holde til at fortsætte på den her måde i konflikt med fagbevægelsen.

Lige siden februar har fagbevægelsen kæmpet for at få en overenskomst med FBC, der indtil i nat har nægtet at skrive under.

Klaus-Henrik Andreasen

Derfor havde fagbevægelsen varslet konflikt mod firmaet, der i dag skulle have været i Arbejdsretten, fordi de påstod, at de ikke var den rette part at rette konfliktvarsel og overenskomstkrav imod, da de alene er et "administrationsselskab" uden ansatte. Under sig har FBC en række underentreprenører.

Men i nat skiftede FBC altså mening og valgte at indgå overenskomst og aftale med dansk fagbevægelse i stedet for at fortsætte den hidtidige konfrontationskurs.

>> LÆS OGSÅ: Hug til staten som bygherre på Femern-forbindelsen

– Dagens aftale viser styrken i den danske model, at det virker, når vi sammen kæmper skulder ved skulder for vores og vores kollegaers arbejdsforhold, sagde Claus von Elling, inden han skålede i champagne med de flere hundrede demonstranter.

FH forfølger sagen

Begejstringen var tydelig rundt om på pladsen, hvor folk stod med god afstand og mange med mundbind på mellem et væld af faner, skilte og bannere.

Et par unge demonstranter fejrede sejren ved at brænde flotte romerlys af.

Også Morten Skov Christensen, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), skålede i champagne, da han kom på talerstolen. Han lovede, at sagen ikke er slut for FH.

– Vi vil arbejde videre med at forhindre den her slags arbejdstidsaftaler fremadrettet. Det er dybt sundhedsskadelige forhold at arbejde under. Vi skal have lavet reglerne om, så vi ikke ser sådanne aftaler blive godkendt i fremtiden. Derfor vil vi kontakte regeringen, sagde han.

Den lokale fagbevægelse på Lolland har sammen med forbundene kæmpet en langvarig kamp for at sikre ordnede forhold på Femernprojektet. Den 16. september afholdt de lokale fagforeninger en demonstration på Lolland i protest mod forholdene. 

Klaus-Henrik Andreasen

Det var en glad næstformand i 3F Lolland, Bjarne Jensen, der gik på talerstolen i dag.

– Det her viser, at fagbevægelsen er i live igen, startede han med at sige.

– Den har aldrig været død, lød et tilråb fra pladsen.

– Jeg håber, at overenskomsten fremadrettet kan skabe et godt fundament for, at også mange danske bygningsarbejdere vil blive ansat på Femernforbindelsen. Jeg håber, at vi får mange gode danske job ud af det, sagde Bjarne Jensen til klapsalver fra pladsen. 

>> LÆS OGSÅ: Lokale fagforeninger demonstrerer mod hollandsk konsortium på Femernprojekt

Demonstrationens sidste taler var Thilde Waast, formand for Flyvebranchens Personale Union, FPU. Hun var en drivende kraft i kampen for fem år siden mod Ryan Airs planer om at åbne en base i Kastrup Lufthavn uden at ville tegne dansk overenskomst.

– I 2015 fortalte vi Ryan Air, at hvis man vil drive virksomhed i Danmark, skal det ske på danske vilkår. Det samme har I vist FBC her i 2020. Kæmpe stort tillykke, sagde Thilde Waast.

Kampen fortsætter

Glæden var stor rundt omkring på pladsen, hvor folk stod i små grupper og diskuterede resultatet.

Samtidig var der en erkendelse af, at der fortsat vil skulle kæmpes for at fastholde den indgåede aftale og mod nye forsøg på at forringe forholdene.

– Kampen fortsætter, drenge. Det bliver ikke sidste gang, vi står her, råbte en demonstrant i forbindelse med, at der blev skålet fra scenen.

Klaus-Henrik Andreasen

Samme vurdering har Brian Kristensen, der er VVS'er og med i aktionsgruppen mod social dumping i Rør og Blik København.

– Det er fantastiske med det her resultat. Fagbevægelsens indsats har virket. Men vi vil opleve mere og mere af den her slags, hvor store firmaer kommer udefra og prøver at finde smutveje til at forringe forholdene. Det kræver, at vi står sammen. Vi er klar, sagde han til Arbejderen.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


28. sep. 2020 - 14:43   29. sep. 2020 - 09:29

Social dumping

ur@arbejderen.dk
Femern-forbindelsen
  • Femern-tunnelen er en 18 kilometer lang sænketunnel, der kommer til at gå fra Rødbyhavn på Lolland til Puttgarden i Tyskland. Tunnelen rummer en tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor.

  • Op til 3.000 mennesker vil være direkte beskæftiget med at bygge Femern-tunnelen.

  • Det tager cirka 8,5 år at bygge Femern-forbindelsen.

  • Anlægsbudgettet for Femern-forbindelsen er på 52,6 milliarder kroner i 2015-priser i anlægsloven. Du kan læse mere om projektets økonomi her.

KIlde: Femern.com

Femern A/S ejerforhold
  • I april 2009 blev Femern A/S udpeget af transportministeren til at gennemføre forberedelser, undersøgelser og projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt.
  • Den 28. april 2015 vedtog Folketinget forslaget til anlægslov for den faste forbindelse over Femern Bælt og de danske landanlæg. Loven indebærer, at de statsejede selskaber Femern A/S og A/S Femern Landanlæg får bemyndigelse til at anlægge og drive en fast forbindelse over Femern Bælt henholdsvis de tilhørende landanlæg i Danmark.
  • Femern A/S er en del af Sund & Bælt Holding A/S, som ejes 100 procent af det danske Transportministerium. Sund & Bælt Holding A/S er også ansvarlig for den faste forbindelse over Storebælt.
  • Femern A/S har hovedkvarter i København. Derudover har selskabet kontorer i Burg (på øen Fehmarn) og Rødbyhavn. 

Kilde: Femern.com