04 Mar 2021  

KBH: Overskyet, 2 °C

Hollandsk virksomhed følges i Arbejdsretten

Demo foran Arbejdsretten

Hollandsk virksomhed følges i Arbejdsretten

Det hollandske konsortium Femern Belt Contractors skal have kamp til stregen, mener fagforeningerne på Lolland og 3F's byggegruppe. Konsortiet afviser at tegne overenskomst, og mandag bliver der demo foran Arbejdsretten, når den behandler sagen.

Arbejdet med at udbygge arbejdshavnen i Rødbyhavn foregår uden overenskomst. Arbejderne knokler 12 timer i døgnet 28 dage i træk.
FOTO: 3F Lolland
1 af 1

På trods af manglende overenskomst har det hollandske konsortium Femern Belt Contractors (FBC) i flere måneder arbejdet på fuld kraft på Femern-forbindelsen. Det vækker bekymring og forargelse hos 3F Lolland og de øvrige lokale fagforeninger i Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT), der er endt med at varsle konflikt mod FBC.

Vi fortsætter kampen for at få en overenskomst, og vi kommer aldrig nogensinde til at acceptere, at Femern-forbindelsen bliver udført af ikke-overenskomstdækkede virksomheder.
Claus von Elling, 3F's byggegruppe

Men vi er ikke den rette overenskomstpart, påstår FBC, der har indklaget 3F for Arbejdsretten. Bag FBC står selskaberne Van Oord og Boskalis, to store europæiske entreprenører som arbejder i hele verden, og som har et væld af firmaer under sig.

– Vi har altså siddet og forhandlet overenskomst i over fire måneder med en arbejdsgiver, som nu påstår, at de ikke er den rette overenskomstpart. Så hvem har de forhandlet overenskomst for? Har de bare forhandlet på skrømt, spørger Claus von Elling, formand for byggegruppen i 3F forbund.

Projekt til 53 milliarder skattekroner

Mandag den 28. september behandler Arbejdsretten sagen. Det benytter fagforeningerne som anledning til at holde en demonstration i protest mod, at danmarkshistoriens hidtil dyreste anlægsprojekt på 53 milliarder skattekroner bygges uden overenskomst.

– For mig er det helt uforståeligt, at den danske stat og Femern A/S som arbejdsgiver på det her projekt accepterer, at det her byggeri skal opføres uden overenskomst. Det er ganske enkelt ikke acceptabelt, mener Claus von Elling:

– Vi vil i BAT og 3F fortsætte kampen for at få en overenskomst, og vi kommer aldrig nogensinde til at acceptere, at Femern-forbindelsen bliver udført af ikke-overenskomstdækkede virksomheder.

Arbejderen har spurgt det statsligt ejede Femern A/S, hvordan de ser på, at hollandske storentreprenører afviser at sikre de ansattes løn- og arbejdsforhold med en overenskomst.

– Den danske model indebærer, at forhandlinger foregår mellem FBC som arbejdsgiver og 3F som repræsentant for lønmodtagerne, svarer kommunikationschef i Femern A/S Morten Kramer Nielsen.

Han forklarer, at EU-lovgivning forhindrer Femern A/S i at stille krav i kontrakten om overenskomst. I anlægskontrakterne er der imidlertid anført en række krav til løn- og arbejdsvilkår for ansatte på dansk territorium, der afhænger af det pågældende fagområde. Det gælder eksempelvis krav om minimumsløn, dansk lovgivning om arbejdstid, tillæg for overtid og indbetaling af feriepenge og pension.

Kommunikationschefen forklarer videre, at Femern A/S fører tilsyn med, om de sociale klausuler vedrørende løn, arbejdsvilkår og boligforhold som forudsat i kontrakterne bliver overholdt. 

På spørgsmålet om, hvilke sanktionsmuligheder har Femern A/S overfor FBC, såfremt der sker brud på kontrakten, svarer Morten Kramer Nielsen:

– Vi har en bred vifte af sanktioner over for entreprenørerne eller deres underentreprenører med mulighed for at eskalere, hvis det skulle være nødvendigt. Vi kan tilbageholde betalinger. Vi kan kræve bod, og endelig kan vi ultimativt ophæve kontrakten, hvis de ikke lever op til kravene.

Femern A/S har i 2. kvartal 2020 gennemført 62 tilsyn, og de har bortset fra "mindre afklaringer ikke givet anledning til at konstatere brud på kontrakten eller forhold, der ses at være i strid med gældende dansk lovgivning."

12 timer i døgnet 28 dage i træk

Mens fagforeningerne venter på, at Arbejdsretten afgør striden om konfliktvarslerne, så fortsætter firmaerne under FBC ufortrødent med at udbygge arbejdshavnen i Rødbyhavn. Senere skal konsortiet, der har vundet en entreprise på samlet 14 milliarder skattekroner, også grave ud i havbunden til tunnelelementerne.

At arbejdet bliver udført uden overenskomst, er ikke det eneste, der har fået BAT-forbundene og 3F's byggegruppe til at reagere. Det vækker også voldsom forargelse, at den statslige myndighed Arbejdstilsynet (AT) har givet tilladelse til, at 30-35 arbejdere må knokle 12 timer i døgnet 28 dage i træk.

– Vi vil gøre alt for at få den afgørelse i Arbejdstilsynet omgjort. Vi vil bruge alle de midler, vi kan finde for at omtviste den afgørelse og for at forhindre, at andre entreprenører i Danmark kommer til at udnytte den samme fidus, fastslår Palle Bisgaard, der er forhandlingssekretær i 3F's byggegruppe.

Bjarne Jensen, næstformand i 3F Lolland fortæller til Arbejderen, at der i disse dage bliver forhandlet med FBC om netop arbejdstid, og at byggefagforeningerne kræver, at der blandt andet indlægges flere fridøgn. Endelig er det en betingelse for at indgå en arbejdstidsaftale, at FBC og underentreprenørerne underskriver overenskomsten.

>>LÆS OGSÅ: Hug til staten som bygherre på Femern-forbindelsen

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


25. sep. 2020 - 11:50   28. sep. 2020 - 10:55

Femern

noc@arbejderen.dk
Demo mod hollandsk entreprenør

Mandag den  28. september behandler Arbejdsretten sagen om konfliktvarslet mod FBC - det hollandske konsortium, der for tiden arbejder på Femern-forbindelsen uden overenskomst.

Demonstration foran Arbejdsretten, Sankt Annæ Plads 5.

Program:
Kl. 13.30: Velkomst og taler

Kl. 14.15: Byggefagenes repræsentanter går ind i Arbejdsretten.

kl. 14.30: Taler

Kl. 15.00: Tak for i dag

Arrangør: 3F, Dansk El-forbund, Dansk metak, Malerforbundet, Blik & Rør, HK privat , Teknisk Landsforbund (BAT-kartellet)

Femern A/S ejerforhold
  • I april 2009 blev Femern A/S udpeget af transportministeren til at gennemføre forberedelser, undersøgelser og projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt.
  • Den 28. april 2015 vedtog Folketinget forslaget til anlægslov for den faste forbindelse over Femern Bælt og de danske landanlæg. Loven indebærer, at de statsejede selskaber Femern A/S og A/S Femern Landanlæg får bemyndigelse til at anlægge og drive en fast forbindelse over Femern Bælt henholdsvis de tilhørende landanlæg i Danmark.
  • Femern A/S er en del af Sund & Bælt Holding A/S, som ejes 100 procent af det danske Transportministerium. Sund & Bælt Holding A/S er også ansvarlig for den faste forbindelse over Storebælt.
  • Femern A/S har hovedkvarter i København. Derudover har selskabet kontorer i Burg (på øen Fehmarn) og Rødbyhavn. 

Kilde: Femern.com