16 Apr 2021  

KBH: Spredte skyer, 10 °C

Hug til staten som bygherre på Femern-forbindelsen

Demo på Lolland

Hug til staten som bygherre på Femern-forbindelsen

Hvordan kan det statslige selskab Femern A/S se igennem fingre med, at et hollandsk konsortium uden overenskomst arbejder på tunnelforbindelsen? Det undrer lokale fagforeninger på Lolland og Byggegruppen i 3F forbund.

Onsdag den 16. september havde lokale fagforeninger på Lolland inviteret til protest mod, at der på Femern-forbindelsen – et af landets allerstørste anlægsopgaver nogensinde – bliver arbejdet uden overenskomst.
FOTO: Jørgen Erik Kozak Nielsen
1 af 1

Den danske stat fik hug, da lokale fagforeninger onsdag den 16. september gennemførte demonstration i Rødbyhavn på Lolland.

For mig er det helt uforståeligt, at den danske stat og Femern A/S som arbejdsgiver på det her projekt accepterer, at det her byggeri skal opføres uden overenskomst.
Claus von Elling, 3F's Byggegruppe

Her er arbejdet med etablering af Femern-forbindelsen i fuld gang. Men ikke som den lokale fagbevægelse havde håbet på. 

I de seneste tre måneder har 30-35 ansatte i det hollandske konsortium Fehmarn Belt Contractors (FBC) knoklet løs uden overenskomst og dermed uden sikkerhed for ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

– For mig er det helt uforståeligt, at den danske stat og Femern A/S som arbejdsgiver på det her projekt accepterer, at det her byggeri skal opføres uden overenskomst. Det er så undergravende for hele vores aftalesystem, sagde Claus von Elling, formand for 3F's byggegruppe, da han talte til de cirka 100 fremmødte.

Han fortsatte:

– Vi står her for at protestere mod, at der på Femern – et af landets allerstørste anlægsopgaver nogensinde – bliver arbejdet uden overenskomst. Det er ganske enkelt ikke acceptabelt, og vi kan ikke leve med, at den danske model bliver sat ud af kraft på et så stort og væsentligt byggeri, der er sat i værk for offentlige midler.

Fagforeningerne i Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT) har siden februar måned i år forsøgt at lande en overenskomstaftale med FBC. Aftalen var forhandlet på plads og klar til at blive underskrevet sidst i maj måned, men FBC sprang fra i sidste øjeblik, angiveligt fordi fagforeningerne ikke ville imødekomme nogle ret vidtgående krav til afvigelse af arbejdstidsreglerne.

Nu viser det sig, at det, fagforeningerne ikke ville acceptere, har Arbejdstilsynet (AT) givet FBC lov til.

– Det er vi da meget forundrede over, siger Bjarne Jensen, næstformand i 3F Lolland til Arbejderen:

– Arbejdstilsynet godkendte den 24. august en aftale mellem FBC og medarbejdernes work councils. Som udgangspunkt har de fået dispensation i tre måneder til, at folkene skal knokle 12 timer om dagen 28 døgn i træk.

De kan da køre treholdsskift

Fagforeningerne har fuld forståelse for, at FBC, der består af de to hollandske selskaber Van Oord og Boskalis, har dyrt grej i brug, som de helst vil holde kørende i døgndrift.

– Men det, mener vi, kunne løses ved at oprette treholdsskift, siger Bjarne Jensen. 

Efter tre måneders forhandlinger om overenskomst, meddeler FBC, at konsortiet ikke har nogen ansatte og derfor ikke vil acceptere konfliktvarslet fra 3F.
Jørgen Erik Kozak Nielsen

Han konstaterer, at arbejdet til cirka 54 milliarder statsfinansierede kroner foregår på vilkår, der ligger langt fra, hvad fagbevægelsen forventer.

Arbejderen har henvendt sig til Femern A/S med en stribe spørgsmål om den konkret sag. Blandt andet vil Arbejderen gerne vide, hvad det statslige selskab gør for at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for ansatte, der arbejder med den 18 kilometer lange bil- og togtunnel mellem Danmark og Tyskland.

Femern A/S er endnu ikke vendt tilbage med svar, men på selskabets hjemmeside kan man blandt andet læse, at arbejdet på projektets byggepladser skal ske i fuld overensstemmelse med de regler og den lovgivning, der gælder dér, hvor arbejdet udføres. Det betyder, at arbejde i Danmark følger danske regler, og arbejde i Tyskland følger tyske regler.

Videre står der:

"Som statsejet og samfundsansvarlig bygherre har Femern A/S sikret, at entreprenørerne på projektet lever op til krav om ansvarlighed, når det gælder miljø, ordentlige arbejdsbetingelser, sikkerhed, arbejdsmiljø samt ansættelse af lærlinge."

"I anlægskontrakterne med entreprenørerne har Femern A/S indarbejdet specifikke minimumskrav om ordnede løn- og arbejdsvilkår på byggepladserne i Danmark og Tyskland. Kravene om løn- og arbejdsforhold tager udgangspunkt i ILO konvention nr. 94, EU’s regler og Statstraktaten om en fast forbindelse over Femern Bælt."

Optræk til konflikt

Som det ser ud nu, trækker det op til konflikt på det gigantiske bygge- og anlægsprojekt.

3F har varslet konflikt mod FBC og underentreprenørerne på projektet, hvilket har fået FBC til at indklage 3F til Arbejdsretten. Ifølge det hollandske konsortium er konfliktvarslet sendt til det forkerte firma og derfor ulovligt.

– Det havde vi ikke set komme. Vi har forhandlet overenskomst i tre måneder med et firma med CVR-nummer, og så meddeler de pludselig, at de ikke har nogen ansatte. Nu afventer vi Arbejdsrettens afgørelse, fortæller Bjarne Jensen.

Arbejdsretten forventes at behandle sagen den 28. september.

>>LÆS OGSÅ: Lokale fagforeninger demonstrerer mod hollandsk konsortium på Femernprojekt

Jørgen Erik Kozak Nielsen

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


17. sep. 2020 - 11:32   25. sep. 2020 - 14:52

Femern

noc@arbejderen.dk
Femern A/S ejerforhold
  • I april 2009 blev Femern A/S udpeget af transportministeren til at gennemføre forberedelser, undersøgelser og projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt.
  • Den 28. april 2015 vedtog Folketinget forslaget til anlægslov for den faste forbindelse over Femern Bælt og de danske landanlæg. Loven indebærer, at de statsejede selskaber Femern A/S og A/S Femern Landanlæg får bemyndigelse til at anlægge og drive en fast forbindelse over Femern Bælt henholdsvis de tilhørende landanlæg i Danmark.
  • Femern A/S er en del af Sund & Bælt Holding A/S, som ejes 100 procent af det danske Transportministerium. Sund & Bælt Holding A/S er også ansvarlig for den faste forbindelse over Storebælt.
  • Femern A/S har hovedkvarter i København. Derudover har selskabet kontorer i Burg (på øen Fehmarn) og Rødbyhavn. 

Kilde: Femern.com

Femern-forbindelsen
  • Femern-tunnelen er en 18 kilometer lang sænketunnel, der kommer til at gå fra Rødbyhavn på Lolland til Puttgarden i Tyskland. Tunnelen rummer en tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor.

  • Op til 3.000 mennesker vil være direkte beskæftiget med at bygge Femern-tunnelen.

  • Det tager cirka 8,5 år at bygge Femern-forbindelsen.

  • Anlægsbudgettet for Femern-forbindelsen er på 52,6 milliarder kroner i 2015-priser i anlægsloven. Du kan læse mere om projektets økonomi her.

KIlde: Femern.com