20 Oct 2020  

KBH: Overskyet, 8 °C

Nej til kontant betaling i busserne

Udtalelse

Nej til kontant betaling i busserne

Udtalelse fra Faglig Chaufførklub Stilling om genindførsel af kontant betaling i busserne i Midttrafiks område.

FOTO: Midttrafik
1 af 1

Faglig Chaufførklub Stilling vil med denne udtalelse tage afstand fra, at kontant betaling genindføres I busserne.

Vi har søgt dialog med trafikselskaberne og er kommet med løsnings-forslag, men ikke fået svar. Vi er ikke blevet hørt, talt med eller inddraget.

Vi skal som chauffører igen til at modtage kontant betaling i busserne. Mange af os var stærkt kritiske, da man ville genåbne for indstigning ad fordørene. Vi frygtede, at for meget kontakt ville kunne øge risikoen for smitte. Og vi havde ret: Der er chauffører, der er blevet smittede.

Nu skal vi igen modtage kontanter. Ved kontant betaling bliver kontakt mellem chaufføren og passageren unødigt forlænget, og risikoen for smitte øges. Og dette sker, som Danmark trues af anden bølge af coronaepidemien. Antallet af indlagte stiger, og kontakttallet (smittetrykket) er for opadgående.

Den løsning, vi mener er den bedste, er helt simpel: Ind ad bagdøren, ingen kontanter, mindst én meters afstand til chaufføren og de øvrige passagerer. Den næstbedste løsning ville være gennemsigtige plader, som fysisk barriere mellem chauffør og passagerer.

Vi har foreslået MobilePay, engangsrejsekort eller køb af periodekort på centrale salgssteder som alternativer til kontanter.

Vi har søgt dialog med trafikselskaberne og er kommet med løsningsforslag, men ikke fået svar. Vi er ikke blevet hørt, talt med eller inddraget.

Vi forstår, at kommuner og trafikselskaber er presset på økonomien. Men da offentlig transport netop er en sag for det offentlige, mener vi, at opgaven med at få økonomien til at hænge sammen skal løses af det offentlige, kommune, stat og regering. Brug krudtet på det i stedet for at tage chancer med vores liv og sundhed!

De personlige værnemidler, vi får stillet til rådighed af trafikselskaberne i to uger – herefter er det vores arbejdsgivers ansvar – er: Håndsprit, engangslatexhandsker, engangsmundbind og visir. Visiret må vi ikke køre med, det skal af og på ved hvert stop.

Latexhandskerne skal skiftes flere gange dagligt. Mundbindet skal skiftes efter to-tre timer. Og håndspritten bruges, hver gang vi har rørt ved andet end rat og knapper. Hvordan forestiller man sig, at vi under de forhold skulle kunne overholde en køreplan …

Vi ser derfor kun tre mulige løsninger på dette problem:

1. Forlæng stoppet for kontant betaling i busserne.

2. Giv chaufføren ret til at afvise passagerer uden mundbind.

3. Suspender køreplaner og rejsegaranti. Vi kan ganske enkelt ikke overholde køreplanerne, når vi skal have de personlige værnemidler af og på ved hvert stop.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. aug. 2020 - 10:45   03. aug. 2020 - 11:09

Udtalelse

fra Faglig Chaufførklub Stilling
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).