30 Oct 2020  

KBH: Spredte skyer, dis, 7 °C

Stormøde i protest mod højere pensionsalder

Senere pension i modvind

Stormøde i protest mod højere pensionsalder

Skal vi forhindre Folketinget i at beslutte en yderligere forhøjelse af pensionsalderen til 69 år, så er det nu. Det mener initiativtagerne til stormøde i Odense den 3. september.

1 af 1

Den 3. september kalder en bred kreds af fagforeningsformænd fra små og store fagforeninger over hele landet til stormøde i Odense.

Hvis der ikke bliver sagt fra, vil pensionsalderen stige og stige. Det er tid til at vise politikerne, at grænsen er nået.
Initiativtagerne til stormøde

Formålet er at forhindre, at Folketinget i efteråret stemmer for en yderligere forhøjelse af pensionsalderen til 69 år med virkning fra 2035, som partierne bag Velfærdsaftalen fra 2006 har sagt, at de vil gøre. Ud over de daværende regeringspartier Venstre og Det Konservative Folkeparti drejer det sig om Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale. 

– Hvis der ikke bliver sagt fra, vil pensionsalderen stige og stige. Det er tid til at vise politikerne, at grænsen er nået, lyder det fra arrangørerne, der kan følges og kontaktes på Facebook.

Pensionsalder på 74 1/2 år

Fortsætter den nuværende udvikling, skal de, der er født efter 1. juli 1996, arbejde, indtil de fylder 74 1/2 år.

En af dem, der mener, at folkepensionsalderen ikke bør stige ud over de 68 år, som et flertal i Folketinget for nuværende har besluttet, er Kirsten Estrup Madsen, formand for HK Privat Nordjylland.

– 68 år er allerede rigeligt. For der er en grundlæggende præmis, som vores landspolitikere ikke har forstået: Arbejdsmarkedet bliver ikke nødvendigvis mere venligsindet samtidig med, at levealderen stiger, skriver hun på HK's hjemmeside.

Kirsten Estrup Madsen peger på, at nedslidning stadig eksisterer og hos mange viser sig allerede i 20'erne. Det vil en politisk beslutning, der dikterer, at unge i 20-årsalderen først kan få folkepension et stykke oppe i 70’erne, ikke ændre på.

Både fysisk og psykisk nedslidning

HK Privat kender både til fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladserne. 

– Mine medlemmer nedslides ofte psykisk af stress og oplever udbrændthed. Konstante forandringer, organisationsændringer, dårlig ledelse og sløjt arbejdsmiljø er væsentlige årsager. Mine medlemmer arbejder også ofte tæt på chefen og udsættes dermed for dennes luner på godt og ondt.

Programmet på stormødet byder på oplæg ved professor Per H. Jensen, der er forhenværende medlem af Velfærdskommissionen 2006. Han vil delagtiggøre deltagerne i, hvad der foreligger af videnskabelige undersøgelser om sammenhæng mellem alder og arbejdsevne, og også komme ind på økonomien bag pensionsspørgsmålet.

Herefter vil repræsentanter fra fem udvalgte brancher fortælle, hvorfor de mener, det er vigtigt at stoppe stigningerne i pensionsalderen og nødvendigt at sikre rettigheder til tidligere tilbagetrækning.

Til sidst kommer politikerne fra partierne S, SF, Ø og DF til orde. 

Den nordjyske sektorformand Kirsten Estrup Madsen er ikke i tvivl:

– Alle skal have ret til en værdig alderdom, og det er derfor nu, vi skal sige STOP for pensionsalderens himmelflugt. Vi skal have retten til at stoppe i tide, inden vi bliver så nedslidte, at vi ikke har mulighed for at foretage os de ting, som der ikke var tid og kræfter til i et langt arbejdsliv.

Demo den 11. september

Tidligere i denne måned skrev A4 Arbejdsliv, at en fjerdedel af danskerne svarer i ny stor undersøgelse, at de føler sig nedslidt. Særligt håndværkere og ansatte i sundhedsvæsnet er hårdt ramt.

Velfærdsaftalen og præmissen om, at lønmodtagerne skal have et længere og længere arbejdsliv, møder da også stadig mere modstand. Således har en stribe 3F-afdelinger startet Stop 68-kampagnen, og de indkalder til demonstration i København den 11. september.

>>LÆS OGSÅ: Demo mod højere pensionsalder den 11. september

Du kan læse mere om initiativet for at sætte pensionsalderen i stå på Facebook.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


28. jul. 2020 - 05:50   29. jul. 2020 - 11:04

Pensionsalder

noc@arbejderen.dk
Stormøde om pensionsalder

Stormøde torsdag den 3. september 2020 klokken 09:30-15:00, Odin Havnepark, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C.

Foreløbigt program:

9:30: Dørene åbnes – morgenbrød og kaffe

10:00: Velkomst ved repræsentant for initiativgruppen

10:15: Hvad siger videnskaben om alder og arbejdsevne... Professor Per H. Jensen (fhv. medlem af Velfærdskommissionen 2006) holder oplæg om økonomien bag pensionsspørgsmålet – og årsagen til, at vi ikke kan klare at arbejde så længe, som politikerne vil have.

11:00: Hvad siger medlemmerne... Fem formænd fra udvalgte brancher fortæller, hvorfor det set fra deres medlemmers side er vigtigt at stoppe stigningerne i pensionsalderen og nødvendigt at sikre rettigheder til tidligere tilbagetrækning.

12:00: Frokost

13:00: Hvad siger politikerne… S, SF, Ø og DF

14:30: Forelæggelse af udtalelse og afslutning

Tilmelding senest den 21. august til hans.sorensen@3f.dk.

Pris: 360 kroner per person overføres til konto 5343 0338587 i Arbejdernes Landsbank. Oplys navn og organisation og "68-nok-møde".

Du kan læse mere om initiativet på Facebook.