21 Oct 2020  

KBH: Spredte skyer, dis, 11 °C

Forældre aktionerer for hurtigere indførelse af minimumsnormeringer

Følger politikerne på sommerferie

Forældre aktionerer for hurtigere indførelse af minimumsnormeringer

Forældreorganisationer og BUPL aktionerer torsdag for at få fremskyndet minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Der er fortsat stor usikkerhed om, hvordan lovgivningen på området kommer til at se ud.

Forældreorganisationen "Hvor er der en voksen?" har siden foråret 2019 gennemført et væld af aktiviteter over hele landet med krav om bedre normeringer i børnehaver og vuggestuer. Billedet er fra en tidligere aktion.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

11 forældreorganisationer og pædagogernes fagforening BUPL i hovedstadsområdet har sammen planlagt en aktion for hurtigere indførelse af minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Nu er det vigtigt, at pengene ikke ender i kommunekassen, men kommer tilbage til institutionerne, så der ikke skal spares endnu mere på normeringerne.
Elisa Rimpler, BUPL

Aktionen, som de kalder en "minivagt", finder sted i Christiansborgs Rigsdagsgård torsdag den 25. juni klokken 11:30 til 13:30. Blandt deltagerne finder man forældreorganisationerne FOLA og "Hvor er der en voksen?" 

Regeringen har sammen med Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre besluttet at indføre minimumsnormeringer i de offentlige institutioner. De har i år bevilget 500 millioner kroner til formålet, og beløbet øges løbende til 1,6 milliarder i 2025.

Aktivisterne håber, at mange politikere vil komme ned og besøge dem i Rigsdagsgården, hvor de vil blive opfordret til at fremskynde processen.

Ikke bedre normeringer i 2021

Aktionen foregår, kort tid efter at regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har indgået aftale om budgettet for 2021. BUPL's formand Elisa Rimpler mener ikke, at budgetaftalen giver tilstrækkeligt til at hæve normeringerne i daginstitutionerne.

– Den nye aftale rækker kun lige til at forhindre en yderligere udhuling af dag- og fritidsinstitutionerne. Og det giver endnu et år med en presset hverdag, udtaler hun på BUPL's hjemmeside

Hun tilføjer dog, at det er positivt, at aftalen afsætter 2,6 milliarder kroner til at dække kommunernes udgifter i forbindelse med coronakrisen. Kommunerne har i forbindelse med genåbningen af daginstitutioner og skoler haft ekstra udgifter til rengøring, hygiejne og ekstra personale.

– Nu er det vigtigt, at pengene ikke ender i kommunekassen, men kommer tilbage til institutionerne, så der ikke skal spares endnu mere på normeringerne.

Elisa Rimpler ser de nye krav til hygiejne, rengøring og at begrænse blanding af børnegrupperne som en del af den nye normalitet i daginstitutioner, fritidstilbud og skoler, som kræver ekstra ressourcer, som ikke må gå fra pædagogernes tid sammen med børnene.

BUPL har derfor opfordret regeringen til at fremrykke de planlagte minimumsnormeringer, der ellers først vil være fuldt indfaset i 2025.

Demonstration i Faaborg

Forældreorganisationen "Hvor er der en voksen?" kræver tilstedeværelse af én voksen per tre børn i vuggestuerne og én voksen til stede per seks børn i daginstitutionerne. Ledere og tid til administration må ikke tælle med.

Forældrene har siden foråret 2019 gennemført et væld af aktiviteter over hele landet for at sætte fokus på de kritisable forhold i børnehaver og vuggestuer.

>>LÆS OGSÅ: Forældre kræver bedre omsorg for deres børn

Faaborg-Midtfyn Kommune skulle ved et byrådsmøde tirsdag den 16. juni fordele godt fire millioner kroner af regeringens halve milliard til minimumsnormeringer. Det benyttede den lokale afdeling af "Hvor er der en voksen?" til at gennemføre en demonstration foran rådhuset i Faaborg med kravet om, at beløbet blev delt ud, så alle kommunens institutioner kom nærmere organisationens mål for minimumsnormeringer.

Byrådet besluttede til de fremmødtes fortrydelse, at kun institutioner med meget sårbare børn blev særligt tilgodeset. Til gengæld blev de lovet, at næste års pulje kan højne normeringerne mere bredt, fortæller forældreorganisationen på deres hjemmeside.

Skal det gælde på institutionsniveau?

Forligskredsen bag bedre normeringer i daginstitutionerne har på grund af coronakrisen ikke nået at aftale, hvordan kommunerne skal bruge den halve milliard kroner, som i år er afsat til formålet, og kommunerne er i gang med selv at bestemme, hvordan pengene bliver brugt.

Thomas Gyldal Petersen (S) er formand for Børne- og Undervisningsudvalget i KL. Han synes, det giver god mening, at kommunerne kan bruge pengene, som det passer bedst det enkelte sted.

– Det er en del af det lokale selvstyre, og det er en rigtig fin idé, siger han til Berlingske

I Enhedslisten er Jacob Sølvhøj, som er børneordfører, uenig med KL-politikeren. Han siger samme sted:

– Enhedslisten ønsker, at det i den kommende lovændring slås fast, at minimumsnormeringer skal fastsættes på institutionsniveau og ikke bare være et kommunalt gennemsnit.

Han mener, at Enhedslistens ønske er den sikreste vej til lovbundne minimumsnormeringer.

Efter corona

KL's formand og borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S) fortalte i slutningen af marts til Politiken, at han ikke mener, der vil være råd til minimumsnormeringer i kølvandet på coronakrisen.

Finansminister Nicolaj Wammen lovede dog et par dage senere, at krisen ikke kommer til at ændre noget.

– Den aftale, der er lavet om minimumsnormeringer, den gælder også, selv om der er en covid-19-situation, sagde finansministeren til Berlingske.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


24. jun. 2020 - 11:52   24. jun. 2020 - 13:32

Børn

sb@arbejderen.dk
Aftale om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om indførelse af minimumsnormering i de offentlige daginstitutioner.

Ordningen skal være gennemført i 2025.

Forligskredsen har bevilget 500 millioner kroner til formålet i 2020, og beløbet øges gradvist frem til 2025, hvor det vil være 1,6 milliarder.

Det er ikke aftalt, hvordan kommunerne skal udmønte aftalen om minimumsnormeringer, og om der kræves en bestemt personalenormering i alle institutioner, eller om der kan være en højere normering nogle steder og en lavere andre steder.

Det er heller ikke aftalt, om ressourcer til ledelsesarbejde og administration kan tælle med i normeringen.

Forligskredsen skulle ifølge planen have afviklet forhandlinger om detaljerne i ordningen i foråret, men coronakrisen har udskudt dette.