20 Oct 2020  

KBH: Overskyet, 8 °C

Hvem er terroristen – USA eller Cuba?

Udtalelse

Hvem er terroristen – USA eller Cuba?

Det er ikke det fredselskende cubanske folk eller dets regering, der er terroristerne, men USA, der i deres stormagtsdrømme tager alskens terrorangreb med i deres blodige værktøjskasse, skriver Kommunistisk Parti i Danmark, KPiD.

USA har nu igen sat Cuba på deres selvopfundne terrorliste. Det kan komme til at medføre en endnu strammere blokade og andre overgreb mod Cuba.

Terrorisme er forbudt i Cubas grundlov.

Årsagen er, at Cuba for tiden huser en fredsforhandlingsdelegation fra Den Nationale Befrielsesbevægelse, ELN, i Colombia, der under international beskyttelse forhandlede fred med den tidligere colombianske regering.

Efter regeringsskiftet i Colombia kan de colombianske repræsentanter for den tidligere guerillabevægelse ikke rejse tilbage til Colombia uden at risikere de værste repressalier fra USA's højreorienterede marionetregering i Colombia.

At Cuba gennem lang tid har støttet netop fredsforhandlingerne i Colombia gør ikke, at Cuba er terrorister. Tværtimod er terrorisme forbudt i Cubas grundlov.

Omvendt er det med USA, der har deltaget i talrige terroraktiviteter rundt omkring i verden. De utallige mordforsøg på Fidel Castro er en kendt sag, som det også gælder for deres åbenlyse støtte til eksilcubaneres terrorforsøg mod Cuba.

Den 30. april blev Cubas ambassade i Washington udsat for et terrorangreb, men USA, der ellers er forpligtet til at beskytte de udenlandske ambassader i landet, har ikke give nogen forklaring endsige undskyldning.

Listen over terrorangreb, der blev gennemført i USA's utallige krige i Korea, Vietnam, Libyen, Afghanistan og så videre, er lang.

Så det er ikke det fredselskende cubanske folk eller dets regering, der er terroristerne, men USA, der i deres stormagtdrømme tager alskens terrorangreb med i deres blodige værktøjskasse.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


19. jun. 2020 - 11:40   19. jun. 2020 - 11:48

Udtalelse

af Kommunistisk Parti i Danmark, KPiD, landsledelsen den 13. juni 2020
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).