25 Feb 2021  

KBH: Spredte skyer, 10 °C

Kamp for sundhed og for socialisme

Kommunisterne og corona

Kamp for sundhed og for socialisme

100 kommunistiske partier har vedtaget en fælles erklæring om kampen mod coronapandemien og dens følger. Den fælles erklæring omsættes hjemme i landene på forskellige måder. Nogle partier i Europa tror, EU er en del af løsningen, mens andre mener det modsatte.

Den tyrkiske fagforening Nakliyat-Is kæmper på arbejdspladser i Tyrkiet for at forhindre fyringer, for stop for alt arbejde, der ikke er livsnødvendigt, og for brug af arbejdsløshedsfonde til dækning af hjemsendte arbejderes indkomst.
FOTO: WFTU
1 af 1

Den internationale kommunistiske bevægelse har i en erklæring underskrevet af op mod 100 partier bekræftet, at kommunisterne vil kæmpe mod coronapandemien, for arbejde og indtægt til befolkningen og for at forsvare befolkningens demokratiske rettigheder:

"Vi stiller os forrest i kampen for straks at tage de nødvendige skridt til at beskytte arbejderklassens og befolkningernes sundhed og rettigheder", lyder det i erklæringen, der takker læger og andre hospitalsansatte for deres store indsats under vanskelige forhold.

Partierne stiller seks fælles krav:

  • Styrkelse af det offentlige sundhedsvæsen.
  • Umiddelbar anskaffelse af alle nødvendige værnemidler.
  • Sikring af befolkningernes indtægt og rettigheder.
  • Nej til begrænsninger af demokratiske rettigheder.
  • Ophævelse af blokader og sanktioner mod lande.
  • Nej til imperialistiske interventioner og militære øvelser.

Samtidig med, at der er stor enighed om sådanne krav, er der betydelige forskelle på, hvordan partier arbejder i den konkrete situation og med hvilket perspektiv.

De, der taler om et fælles europæisk hus, som er truet, véd, at de tegner et falsk billede, som befolkningerne ikke kan genkende.
Grækenlands Kommunistiske Parti, KKE

Blandt de europæiske partier er der nogle, som satser på, at løsningen på de økonomiske problemer, som følger med pandemien, skal søges inden for EU, mens andre partier i stedet skærper kritikken af EU.

EU har afsat flere hundrede milliarder euro til såkaldte hjælpepakker. Men at kriselån og hjælpepakker kommer med betingelser véd ikke mindst landene i Sydeuropa af erfaringerne efter krisen i 2008/2009:

"Det er klart, at et land som Portugal kun kan se frem til nye gældsbyrder og en ny afhængighed af EU, som før snarere end senere vil føre til nye pålæg, nedskæringer og afpresning. Derfor er det lysende klart, at Portugal må generobre de instrumenter, der kan sikre selvbestemmelse på det grundlæggende økonomiske og monetære område for at klare den aktuelle situation", skriver Portugals Kommunistiske Parti i en erklæring fra 20. april, mens EU's statsledere var samlet for at diskutere de økonomiske problemer, som EU-landene står i.

Forskelligt syn på EU

Blandt venstrekræfter i EU-landene er der fortalere for, at EU skal barsle med en omfattende genopbygningsplan, der især skal komme de hårdest ramte og de mest gældsplagede lande til undsætning.

Spaniens Kommunistiske Parti (PCE), som er med i Europæisk Venstreparti, mener, at "en stor europæisk genopretningsplan er nødvendig". PCE ønsker udstedelse af euro-obligationer for at skaffe pange til kriselån til landene: "EU må arbejde på grundlag af solidaritet og styrke den offentlige sektor", lyder appellen fra PCE's medlem af parlamentet, Manu Pineda. Samtidig med at partiet nærer forhåbninger til EU's politik, så advarer PCE også om, at den politik, der er i støbeskeen i EU, kan "gå galt" og ende med at fremme produktion og handel i Nordeuropa "på bekostning af en afindustrialisering af Sydeuropa".

PCE appellerer blandt andet til Enhedslisten, der ligesom PCE er medlem af Europæisk Venstreparti.

"PCE og resten af partierne i Europæisk Venstreparti må samarbejde for at sikre vedtagelse af en genopbygningsplan uden iværksættelse af nyliberal nedskæringspolitik", konkluderer PCE.

Sådanne tanker afvises af andre partier, heriblandt Grækenlands Kommunistiske Parti (KKE).

Partiet konstaterer, at EU-lederne vil gribe ind over for den økonomiske krise, som coronapandemien fører med sig, ved at tilføre finansmarkedet nye store beløb, men "ikke for at understøtte arbejderne og befolkningen, som er ofrene, der mister rettigheder og risikerer helbredet, men derimod for at støtte erhvervslivet", som KKE skriver.

KKE oplever i den græske virkelighed, at i EU er der ikke noget, som hedder "europæisk solidaritet".

"EU og eurozonen er af natur sammenslutninger af konkurrerende stater og økonomier, som særligt i krisetider 'viser tænder' over for hinanden og over for deres befolkninger" ... så "de, der taler om et fælles europæisk hus, som er truet, véd, at de tegner et falsk billede, som befolkningerne ikke kan genkende", fastslår KKE.

KKE hører til de kommunistiske partier, der mener, at der under coronapandemien skal kæmpes for socialisme som svaret på denne og kommende kriser.

Det samme gælder Tyrkiets Kommunistiske Parti (TKP).

Tyrkiske kommunister i offensiven

TKP kritiserer skarpt regeringens håndtering af coronapandemien:

"Præsident Erdogan har sagt til folk, at de skal blive hjemme, men ikke iværksat de forholdsregler, som skal beskytte mennesker og sikre befolkningens grundlæggende behov. Samtidig får de store virksomheder lov til at køre videre", skriver TKP.

Partiet foreslår, at landets sundhedssektor og den tilhørende sundhedsindustri nationaliseres, og at man straks sikrer alle tyrkere adgang til et gratis sundhedsvæsen.

Det har TKP ikke nogen forventning om sker, bare fordi partiet ber' om det, så appellen fra TKP opfordrer til, at Tyrkiets arbejdere melder sig ind i TKP og styrker kampen "for forandring af den sociale orden". TKP opbygger en kampagne med overskriften: "Blæs Bosserne af Banen". Kampagnen kæmper for konkrete initiativer og krav under coronapandemien, som hygiejniske forholdsregler, test og økonomisk og social sikring af befolkningen.

Hensynet til monopolerne

I Mexico, Brasilien, Indien og mange andre lande drager kommunisterne den samme kritiske konklusion: "Regeringerne sætter hensynet til monopolerne og økonomien over hensynet til sundheden og arbejderklassen", som Mexicos Kommunistiske Parti formulerer det i en hård kritik af landets socialdemokratiske præsident Lopez Obrador.

Men partiernes muligheder for at skabe resultater er meget forskellige. De fleste er henvist til at arbejde med politisk mobilisering uden for parlamenter og regeringer.

I Brasilien er landets store kommunistiske parti PCdoBrazil repræsenteret i parlamentet, og sammen med allierede partier er det lykkedes at få vedtaget love om økonomisk understøttelse, der hjælper mange millioner mennesker, som har mistet deres arbejde.

>> LÆS OGSÅ: Præsident Bolsonaro anklages for at "dræbe Brasiliens fremtid"

Men sideløbende kæmper partiet for at få afsat landets fascistiske præsident Bolsonaro, der med en hensynsløs ligegyldighed over for pandemien bringer befolkningens liv og nationens økonomi i stor fare, ifølge PCdoBrazils vurdering.

Fra Brasilien til Swaziland

Over for et stort parti i et stort land som Brasilien kæmper Swazilands Kommunistiske Parti i det sydlige Afrika under ganske andre vilkår.

Swaziland er et lille land med en enevældig konge. Landet er omkranset af Sydafrika.

Partiet går på to ben i den aktuelle situation: Krav til kongen og en konkret indsats i befolkningen.

Kommunisterne rejser krav til kong Mswati om at iværksætte en politik, der beskytter befolkningen både sundhedsmæssigt og socialt. Men tilliden til, at det sker, er ringe:

"Hvis regimet ikke iværksætter en tilstrækkelig omfattende lock-down for at beskytte befolkningen og begrænse smittespredningen, så må kommunister og alle andre dele af den progressive bevægelse gennemføre kampagner med oplysning og støtte mennesker i at efterleve regler, der kan beskytte samfundet", skriver partiet i en erklæring af 16. april.

Partiet advarer om, at den alvorlige situation, som udfolder sig i Sydafrika, snart vil blive virkelighed i Swaziland. I Sydafrika har befolkningen fået ordre på at blive inde og hjemme, men der er ikke skabt sikkerhed for nødvendige forsyninger med mad og andre fornødenheder.

Kommunisterne i Swaziland tror ikke på, at kongen er lydhør over for befolkningens krav. Partiet forudser derimod, at denne krise kan udløse en situation, der kunne få den enevældige monark til at flygte til Dubai, hvortil han har overført store pengebeløb.

I det perspektiv forbereder kommunisterne en folkelig magtovertagelse:

"Vi må samarbejde med alle demokratiske kræfter for at oprette en overgangsregering, der kan og vil lede processen frem til demokrati med frie valg", skriver Swazilands Kommunistiske Parti.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


01. maj. 2020 - 07:05   01. maj. 2020 - 07:06

Kommunistisk bevægelse

se@arbejderen.dk