25 Oct 2020  

KBH: Spredte skyer

Sundhedsministeren får ret til at forbyde forsamlinger på mere end to personer

Corona-undtagelsestilstand

Sundhedsministeren får ret til at forbyde forsamlinger på mere end to personer

Sundhedsministeren får endnu mere magt. Fremover skal han kunne forbyde forsamlinger på mere end to personer og lukke eksempelvis legepladser og fodboldbaner.

Sundhedsministeren får ret til at lukke ned for legepladser og forbyde forsamlinger på mere end to personer.
FOTO: Mette Kramer Kristensen
1 af 1

Folketinget hastevedtog tirsdag en stramning af epidemiloven, der giver sundhedsminister Magnus Heunicke ret til at indføre et forsamlingsforbud for mere end to personer.

Sundhedsministeren skal rådføre sig hos sundhedsmyndighederne før et forbud. Men ministeren behøver ikke rette sig efter sundhedsmyndighedernes råd. Med den nye lov i hånden kan han egenhændigt indføre et forsamlingsforbud for mere end to personer.

At indføre et opholdsforbud, der betyder, at vi ikke længere kan stå sammen mere end to mennesker på et offentligt sted, er selvfølgelig meget, meget vidtgående.
Louise Holck, Institut for Menneskerettigheder

Hasteloven giver desuden regeringen mulighed for at lukke offentlige områder – eksempelvis legepladser og fodboldbaner – hvor mange mennesker kan samle sig.

Samtidig hæves bøden for at overtræde forsamlingsforbuddet fra 1500 kroner til 2500 kroner. Og det kan give fængsel i op til seks måneder at overtræde ministerens forbud.

Indtil nu har regeringen forbudt, at flere end ti personer er samlet ved et offentligt arrangement. Dette forbud gælder fortsat.

"Meget, meget vidtgående"

Institut for Menneskerettigheder vurderer det nye tiltag som vidtgående, men inden for grundlovens rammer:

– At indføre et opholdsforbud, der betyder, at vi ikke længere kan stå sammen mere end to mennesker på et offentligt sted, er selvfølgelig meget, meget vidtgående og ville være helt utænkeligt under normale omstændigheder. Men hvis forbuddet kan forhindre smitten i at spredes, er det lovligt i menneskeretlig optik, siger konstitueret direktør for Institut for Menneskerettigheder Louise Holck.

Hun mener dog, at det kan være svært at gennemskue omfanget af de nye stramninger.

– Gælder det for eksempel også i en privat gård, og hvor tæt og hvor længe skal man stå sammen, før det er ulovligt? Det her er nyt for os alle, og det kan være svært at regne ud, hvad der helt præcist er inden for rammerne. Jeg vil derfor opfordre politiet til ikke at være for hurtig med bødeblokken, men først og fremmest guide befolkningen til at følge reglerne, siger Louise Holck.

– Normalt ville vi aldrig tillade, at borgere i Danmark fik begrænset deres bevægelsesfrihed i den grad, vi ser i disse dage. Fordi vi er i en folkesundhedskrise, er det en mulighed, men det betyder ikke, at myndighederne har fuldstændig frie hænder til at gøre, hvad de vil, understreger Louise Holck.

Louise Holck peger på, at det er alvorligt at begrænse forsamlingsfriheden og retten til fri bevægelighed:

– Vi har igennem epidemien set, at regeringen har strammet reglerne for forsamlinger mere og mere. Det er vigtigt, at myndighederne stopper op og tænker efter, om det samme formål kan opfyldes med andre og mindre indgribende tiltag. Det gælder ikke mindst, når vi taler om så vidtgående indgreb i fundamentale menneskerettigheder som forsamlingsfriheden og retten til fri bevægelighed, siger Louise Holck.

Institut for Menneskerettigheder har udarbejdet et overblik over de rettigheder, der er særligt under pres under coronapandemien.

Styrelse advarer

De nye muligheder for at indføre et forsamlingsforbud for mere end to personer baserer sig ikke på sundhedsfaglig dokumentation. Det slår Sundhedsstyrelsen fast i en mail til Sundhedsministeriet forud for vedtagelsen af den nye stramning.

"Sundhedsstyrelsen understreger i denne forbindelse, at der ikke ud fra sundhedsfaglig dokumentation kan fastsættes en øvre grænse for et bestemt antal deltagere i en forsamling, men vil foreslå, at man anlægger en mere kvalitativ tilgang, hvor myndighederne konkret vejleder om, hvordan forsamlinger, arrangementer med videre kan gennemføres forsvarligt ud fra sundhedsfaglige råd", skriver styrelsen blandt andet til ministeriet.

"Ophold udendørs kan frembyde væsentlige gavnlige helbredsmæssige effekter i form af en gavnlig indvirkning, både på personers mentale helbred og fysiske helbred, blandt andet på grund af højere produktion af D-vitamin og bedre mulighed for fysisk aktivitetsudfoldelse. Den — ofte langsigtede — forringelse af disse helbredsmæssige forhold ved indskrænkning af mulighederne for udendørs ophold bør således stå i rimeligt forhold til risikoen for smitte og konsekvenserne heraf. Sundhedsstyrelsen bistår gerne med en nærmere vurdering af disse forhold".

Kender ikke dagen i morgen

Sundhedsministeren indrømmer i flere svar til Folketingets Sundhedsudvalg, at der ikke er sundhedsfagligt belæg for at forbyde forsamlinger på mere end to personer.

Alligevel stemte samtlige partier i Folketinget for at give ministeren ret til at indføre et forbud mod forsamlinger på mere end to personer.

– Jeg ser ikke for mig, at det er nødvendigt at tage den her lovstramning i brug. Men vi kender ikke dagen i morgen. Nu har vi muligheden for at indføre et forbud mod helt små forsamlinger, siger SF's sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen til Arbejderen.

Hun fortsætter:

– Det kan virke paradoksalt, at regeringen netop har rost befolkningen for at gøre det rigtige og følge myndighedernes anvisninger – og så åbner vi nu op for at indføre et forbud mod helt små forsamlinger.

Men ifølge Kirsten Normann Andersen er det et udtryk for, at man gerne vil være på den sikre side.

Opbakning til sundhedsfaglige tiltag

Formand for Kommunistisk Parti Jørgen Petersen undrer sig over, at forbuddet mod forsamlinger med mere end to personer kom dagen efter, at statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde bekendtgjorde, at hun håber på at kunne åbne Danmark gradvist op efter påske.

– Danskerne har fulgt myndighedernes anvisninger i forhold til coronakrisen. I de fire uger, krisen har varet, har danskerne bakket stort set 100 procent op om myndighedernes tiltag. Danskerne har bakket op om tiltagene, fordi de har været baseret på sundhedsfaglige vurderinger af, hvad der har været nødvendigt for at bekæmpe corona i det danske samfund, siger Jørgen Petersen til Arbejderen.

– Med lovstramninger har regeringen vist sig klar til at foretage omfattende og voldsomme indskrænkninger af demokratiske rettigheder som forsamlingsfriheden. Det er en meget vidtgående lovgivning – på kanten af undtagelseslovgivning – som Folketinget nu åbner op for. Hvorfor indskrænker man de demokratiske rettigheder i en situation, hvor man samtidig er klar til at begynde at lukke dele af samfundet op igen? Der er en himmelråbende forskel mellem befolknings vilje til at efterleve myndighedernes anbefalinger og den stadig mere skærpede lovgivning, der vedtages. Det virker som om, regeringen har gennemgået alle de værst tænkelige scenarier og vedtager et lovgivningsmæssigt grundlag, der stort set vil give regeringen frie hænder til at kunne gøre hvad som helst.

Jørgen Petersen mener, at forsamlingsforbuddet skal ses i sammenhæng med de øvrige magtbeføjelser, som sundhedsministeren har fået til eksempelvis at tvangsbehandle borgere, som er smittet med corona, og forslaget om at fordoble – og i enkelte tilfælde firedoble – straffene for eksempelvis tyveri og overtrædelse af maskeringsforbuddet.

– Samlet set har man vedtaget en omfattende magtpakke, der giver især sundhedsministeren næsten diktatoriske beføjelser. Den danske sundhedsminister bliver med de nye vedtagelser sandsynligvis den mest magtfulde sundhedsminister i Europa, mener formanden for Kommunistisk Parti.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


02. apr. 2020 - 10:53   02. apr. 2020 - 11:37

Corona

ml@arbejderen.dk
Epidemiloven strammes - forsamlingsforbud

Folketinget vedtog i marts 2020 at stramme epidemiloven, så sundhedsministeren blandt andet får ret til at indføre: 

  • "forbud mod at ti eller færre personer befinder sig på samme sted".
  • "forbud mod ophold på et bestemt sted hvortil der er almindelig adgang i en bestemt periode, hvis det efter politiets skøn er nødvendigt for at forhindre fare for smitte med en alment farlig sygdom det pågældende sted".

Stramningerne blev vedtaget af et enigt Folketing den 31. marts 2020. 96 stemte for. Ingen stemte imod.