16 Apr 2021  

KBH: Let skyet, 9 °C

Lukkede grænser - men ikke for udenlandske arbejdere

Harme over rejseregler

Lukkede grænser - men ikke for udenlandske arbejdere

Udenlandske arbejdere kan tage direkte ind over grænsen og på arbejde i Danmark, mens en dansker efter en udlandsrejse opfordres til at tage 14 dages karantæne. Beskæftigelsesministeren skal gribe ind og stramme reglerne, lyder kritikken.

Arbejdet med at partere grise kommer under Undenrigsministeriets betegnelse 'anerkendelsesværdigt formål'. Derfor kommer eksempelvis polske slagteriarbejdere ikke i karantæne efter besøg i hjemlandet.
FOTO: PN
1 af 1

Mens grænserne stort set er lukkede og danskere, der kommer hjem fra en udlandsrejse, opfordres til at holde sig hjemme i 14 dage for at undgå spredning af corona, så hører vi næsten dagligt om nye eksempler på arbejdspladser, hvor udenlandske kolleger møder op efter at have været udenfor Danmarks grænser i kortere eller længere tid.

Der er flere hensyn at tage. Transport af varer og arbejdskraft har en stor betydning for vores forsyningssikkerhed.
Peter Hummelgaard, beskæftigelsesminister (S)

Ifølge Udenrigsministeriets retningslinjer, så betragtes et arbejde i Danmark som et 'anerkendelsesværdigt formål', der giver adgang til landet.

Lige præcis den forskel forstår de danskere, der fortsat passer deres arbejde, ikke.

– Polakker kommer lige fra Polen og kører på arbejde uden karantæne. Hvordan helvede hænger det sammen? Vi i slagteribranchen er rasende. Vi føler os som gidsler, siger en slagteriarbejder til Arbejderen.

Vedkommende ønsker at være anonym, men han fortæller, at det foregår på flere af Danish Crowns slagterier, der har en del udlændinge ansat. 

– Loven må jo være ens for alle, mener den anonyme slagteriarbejder, hvis navn er Arbejderen bekendt:

– Her snakker vi altså om kolleger, der i nogle tilfælde rejser gennem tre lande for at komme tilbage på arbejde her i Danmark.

Ifølge Arbejderens oplysninger har Danish Crown omkring 77 forskellige nationaliteter ansat. Langt de fleste er polakker, og mange af dem kører til hjemlandet normalt hver anden weekend i biler med 7-8 mand i hver.

Lad være med at rejse hjem

Danish Crown opfordrer de polske arbejdere til at følge grundigt med i reglerne for ind- og udrejse, der ændrer sig løbende. Polen har således indført 14 dages karantæne for alle, der krydser den polske grænse, efter at de har været i Danmark, og på den baggrund fraråder Danish Crown, at de rejser hjem. Udebliver de fra arbejde uden forudgående aftale, risikerer de at få en fyreseddel, fremgår det af en skrivelse, som Arbejderen er i besiddelse af.

Til de, der undrer sig over, at der skelnes mellem danskere, der har været ude og rejse, og udlændinge der skal på arbejde i Danmark, sender beskæftigelsesministerens pressechef dette svar fra Peter Hummelgaard (S).

– Grundlæggende afviser vi ikke at stramme kontrol med ind- og udrejse yderligere, men der er flere hensyn at tage. Transport af varer og arbejdskraft har en stor betydning for vores forsyningssikkerhed.

– Jeg vil hurtigst muligt tage en snak med arbejdsmarkedets parter og de øvrige ministre for at finde den bedste balance, så alle kan være trygge på deres arbejdsplads, og samtidig konstant gøre, hvad vi kan, for at bremse smittespredning.

Der er ifølge pressechefen endnu ikke sat tidspunkt for mødet.

Utrygge håndværkere

I sidste uge skrev Arbejderen om en byggeplads i Københavns Lufthavn, hvor der pludselig ankom fem udenlandske flisemurere i en bil med italienske nummerplader.

– Arbejdet på pladsen er fortsat i gang, og de går her stadig, fortæller VVS'er Brian Kristensen til Arbejderen.

>>LÆS OGSÅ: Faren for coronasmitte gør arbejdere utrygge

De danske håndværkere på pladsen har siden fået oplyst af byggeledelsen, at flisemurerne kom fra en opgave i Tyskland. Til gengæld kan de ikke få svar på, om flisemurerne har været i Italien, hvor deres firma ligger. Det vil VVS'erne og de andre håndværkergrupper meget gerne vide, fordi Italien som bekendt er det land i Europa, hvor coronaen lige nu rammer aller hårdest.

– Det er da meget utrygt. Vi går på samme plads og benytter de samme toiletfaciliteter. Der er noget galt med reglerne, når det er i orden at komme ind over grænsen for at arbejde. Men har jeg været på rejse i udlandet, så skal jeg i 14 dages isolation. Det hænger jo ikke sammen, siger Brian Kristensen.

Er flisearbejde anerkendelsesværdigt?

Arbejderen har spurgt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), om han betragter det arbejde, som eksempelvis italienske flisemurere udfører i Københavns Lufthavn for 'anerkendelsesværdigt formål,' der berettiger til, at de kan rejse ind i Danmark og begynde på arbejdet uden først at være blevet testet eller have været i karantæne i 14 dage? Arbejderen vil også gerne have ministerens svar på, hvad der vægter højest – arbejdernes sundhed og sikkerhed eller at virksomhederne kan opretholde deres produktion?

Generelt mener Peter Hummelgaard, at alle skal gøre, hvad man kan for at bryde smittekæden, så corona gør så lidt skade på det danske samfund som muligt. Han råder derfor til, at man holder afstand for at bremse smitterisikoen, uanset om man arbejder indenfor eller udenfor.

– Mens det hele står på, er det også vigtigt, at alt det arbejde, der kan, kører videre, som det plejer. Det skal bare foregå på en ansvarlig måde, siger ministeren til Arbejderen og fortsætter:

– Arbejdsgivere skal naturligvis medvirke til at forebygge, så risikoen for at blive smittet minimeres. For eksempel sådan at arbejdet på byggepladsen tilrettelægges, så ansatte kan arbejde med en god afstand mellem sig, og så der er håndvask eller håndsprit til rådighed. 

Coronasikkerheden sejler

På flere store byggerier er der ifølge lokale fagforeninger stor risiko for coronasmitte. Fagbladet 3F har således skrevet, at coronasikkerheden sejler på flere sygehusbyggerier og konkret på det nye supersygehus i Gødstrup lidt uden for Herning. På pladsen arbejder cirka 500 håndværkere.

– Vi vælter rundt i hinanden nogle steder og mødes konstant på gange, trapper og de rum, vi arbejder i. Men der er ikke ansat nogen til at gøre rent, fortæller tømrer og arbejdsmiljørepræsentant Brian Jacobsen til Fagbladet 3F.

Han har en oplevelse af, at nogen skal blive syge, før der sker noget.

På sygehusbyggeriet i Gødstrup er der mange ansatte fra udlandet. De får ifølge Fagbladet 3F lov til at tage hjem i weekenden, og når de kommer tilbage, kan de gå direkte ind på pladsen og arbejde – uden at blive testet først eller uden krav om karantæne.

Jesper Porup fra Dansk El-Forbund Midtjylland har været på besøg på den gigantiske byggeplads for at dokumentere nogle af de mange arbejdsmiljømæssige problemer.

"Efter vores bedste vurdering er håndværkerne på Gødstrup sygehus dagligt udsat for meget stor covid-19-smittefare," skriver han i et opslag på Facebook.

Arbejdstilsynet: Det er for farligt

Den midtjyske fagforening har henvendt sig til Arbejdstilsynet for at få dem til at kigge nærmere på forholdene. AT har svaret, at det er for farligt for dem at besøge arbejdspladser og at udføre kontrol, fortæller Jesper Porup.

Han beklager, at AT, selvom myndigheden har fået tilsendt billeddokumentation af forholdene, ikke kan udstede påbud – i det konkrete tilfælde til Region Midtjylland.

– De kan ikke komme med påbud, da de ikke selv har observeret tingene på pladsen. Så der er ingen hjælp at hente fra AT i den her situation, konkluderer Jesper Porup fra El-Forbundets midtjyske afdeling.

Spørgsmålet er, om Peter Hummelgaard vil gøre noget, så AT kan påtage sig det opsøgende arbejde, både i forhold til arbejdsmiljølovgivningen og når det gælder foranstaltninger, der skal forhindre/mindske coronasmitte.

Arbejderen får ikke direkte svar på spørgsmålet, men Beskæftigelsesministeriets pressechef henviser til Arbejdstilsynets hjemmeside, der forklarer, at myndigheden fortsat rykker ud ved alvorlige ulykker og ved alvorlige klager på baggrund af en konkret vurdering.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


01. apr. 2020 - 05:14   01. apr. 2020 - 11:16

Corona

noc@arbejderen.dk
Coronaregler for indrejse i Danmark

Retningslinjer for danskere hjemvendt fra udlandsrejse:

"Udenrigsministeriet opfordrer kraftigt alle borgere, der kommer hjem fra private rejser – eller er kommet hjem inden for de sidste to uger – til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst fra rejse fra udlandet. Den kraftige opfordring gælder både danskere og udlændinge, der indrejser i Danmark."

Retningslinjer for udlændinge, der har et anerkendelsesværdigt formål i Danmark:

"Udlændinge kan komme ind i Danmark, hvis de har et anerkendelsesværdigt formål. Der er ikke efterfølgende opfordring til karantæne.

Anerkendelsesværdige formål kan fx være:

  • Personer, der bor eller arbejder i Danmark, herunder selvstændige erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark.

  • Personer med en gyldig arbejdstilladelse, herunder også personer, der endnu ikke har udnyttet deres arbejdstilladelse og hvis indrejse sker for at arbejde i Danmark.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet gælder de samme regler for danskere, som vender hjem fra arbejde i udlandet. Det vil eksempelvis sige, at en langturschauffør, som kommer hjem fra Spanien, ikke bliver opfordret til at gå i karantæne."

Kilde: Udenrigsministeriet