06 Jul 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

Landsdækkende aktionsdag for OK20 den 14. februar

Besluttet på OK-konference:

Landsdækkende aktionsdag for OK20 den 14. februar

En fælles aktionsdag den 14. februar og forberedelse af konflikt. Det går 160 tillidsvalgte og fagligt aktive, der onsdag var til OK-konference i Odense, hjem og arbejder videre med.

Deltagerne på OK-konferencen bakker op om en landsdækkende aktionsdag den 14. februar, og de støtter, at der forberedes konflikt i tilfælde af, at overenskomstresultatet bliver stemt ned.
FOTO: Arbejderen
1 af 1

Nu går vi hjem og forbereder fælles aktionsdag fredag den 14. februar og en plan for konflikt, hvis det bliver nødvendigt.

Det gav 160 tillidsrepræsentanter og fagligt aktive hinanden håndslag på, da de onsdag var samlet til OK20-konference i Odense. 

Hvis ikke vi er klar til at bruge konflikt, når opgaven kræver det, så er vi harmløse. Så ruller de hen over os.
Morten Ryom, formand 3F Ungdom

Forslaget om en landsdækkende aktionsdag blev rejst af Caja Bruhn fra 3F København:

– Lige præcis den 14. februar er der OK-demo i Aalborg. Hvis vi besluttede her, at samme dag på samme tid ville vi gå på gaden, to timer med flag, balloner – hvis vi gjorde det mange steder i landet, så ville vi blive synlige.

Forslaget faldt i god jord, og da der senere blev spurgt, om man "var med", røg hænderne på konferencedeltagerne i vejret, uanset om de sad på en tømrer, murer, maler, it-ansat, elektriker, VVS'er, smed eller chauffør.

De krav, eller rettere fælles overskrifter, som der er enighed om at sætte fokus på, og som det er op til de enkelte brancher selv at præcisere, lyder: Overenskomst til alle. Mere i Løn. Tag kontrollen over arbejdstiden tilbage og endelig lærlinge og uddannelse.

Mange aktiviteter for en god OK20

Formålet med konferencen – indkaldt af Fagligt Formandsinitiativ – var at udveksle lokale og regionale erfaringer med at opbygge aktiviteter på tværs af faggrupper – og at skabe så meget opmærksomhed og debat som muligt om de vigtigste krav ved overenskomstforhandlingerne.

Arrangørerne kunne med glæde konstatere, at der allerede nu har været et væld af lokale aktiviteter, der viser et meget større engagement i de private overenskomstforhandlinger end i 2017.

>>LÆS OGSÅ: Tillidsfolk fortsætter opbygningen af OK-aktiviteter

– I søndags var 1050 buschauffører samlet bag kravet om ordentlige arbejdsforhold. Forhandlerne i industrien, byggeriet og transporten er blevet klappet ind til opstarten med arbejdsgiverne, og mange flere vil blive klappet ind, nævnte John Ekebjærg-Jakobsen, formand for 3F København, som eksempler, da han på vegne af arrangørerne bød velkommen:

– Det sker for at vise vores forhandlere, at vi står bag dem, men også for at fortælle dem, at vi forventer, at de står på mål for vores krav, og at vi forhåbentlig ender med et resultat, som vi kan stemme ja til.

Kommer konflikten, skal vi være klar

I 2017 var utilfredsheden med OK-forløbet så omfattende, og det resultat, forhandlerne satte til afstemning, var tæt på at ende i en konflikt på det private arbejdsmarked. 

– Som det gik i '17 er det vel ikke usandsynligt, at der kan komme en konflikt. Derfor giver det god mening at snakke om det, og det er nødvendigt at være forberedt, mente Morten Ryom, formand for 3F Ungdom.

Han er 28 år og har som mange andre aldrig oplevet en konflikt. Selv husker han kun svagt den seneste overenskomstkonflikt i 1998.

– Jeg ved godt, at ikke alle ynder at snakke om den del af aftalesystemet. Men det er et vigtigt redskab, og hvis ikke vi er klar til at bruge det værktøj, når opgaven kræver det, så er vi harmløse. Så ruller de hen over os.

– Derfor er det sjovt, når nogle af vores egne snakker om, at det er alt for tidligt at snakke konflikt. Men nej – vi skal snakke om konflikt for at være forberedte, mente Morten Ryom.

Andre tog tråden op.

– Vi har da ikke taget stilling på forhånd. Men får vi ikke et resultat, som tjener vores medlemmer, så er vi sgu ikke bange for at tage den konflikt. Og hvis den kommer, så er vi klar. Men det er ikke det, vi går efter. Vi går efter det gode resultat, sagde Allan Busk, formand for 3F Aalborg.

>>LÆS OGSÅ: Forbereder de faglige aktivister en nej-kampagne?

Nok at tage fat på

Opfordringen fra konferencen var ikke til at tage fejl af: Gå hjem og lav en beredskabsplan for konflikt, hvis der ikke allerede ligger én i skufferne, som kan tages op og støves af, i tilfælde af at et flertal af de berørte arbejdere stemmer nej til overenskomsterne.

I forlængelse af den del af debatten kom der indlæg om vigtigheden af, at det bliver en aktiv konflikt. Det er vigtigt hele tiden at tænke medlemmerne, ikke mindst de unge ind i de aktiviteter, som måtte blive planlagt i de respektive fagforeninger.

Arrangørerne havde indbudt fire oplægsholdere til at belyse forskellige vinkler på de igangværende overenskomstforhandlinger:

Morten Ryom skulle som formand for 3F ungdom sige noget ud fra overskriften 'Ungdommen må tage ansvar for egen overenskomst', mens Allan Busk, formand for 3F Aalborg, havde fået overskiften 'OK20 – ingen skal lades tilbage.'

Formand for Rør- og Blikkenslagernes Fagforening København Henrik Juul Rasmussen kom ind på emnet 'Gi' os en OK20, vi kan stemme ja til', og endelig havde Peter Jaques Jensen fået til opgave at holde oplæg om OK til alle. Han er formand for HK it, medie & industri Hovedstaden.

Fagligt Formandsinitiativ

Fagligt Formandsinitiativ består af fagforeningsformænd fra blandt andet 3F, HK, El-forbundet, Blik og Rør, Malerforbundet og Dansk Metal.

Fagligt Formandsinitiativ opstod i kølvandet på OK17 og stod bag en konference samme år i september måned, hvor der deltog omkring 200 repræsentanter fra mindst 34 fagforbund og fagforeninger.

Formandsinitiativet var også indkalder af en konference i april måned sidste år – en konference, der var med til at sætte ekstra skub på opbygningen af lokale aktiviteter med det formål at få et godt resultat ud af dette års overenskomstforhandlinger.

>>LÆS OGSÅ: Tillidsfolk fortsætter opbygningen af OK-aktiviteter

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


30. jan. 2020 - 14:47   31. jan. 2020 - 12:17

OK 2020

noc@arbejderen.dk
Chris Levin Jensen
Løsarbejder på Esbjerg Havn, 44 år

– Jeg håber konferencen her i dag kan være med til at styrke de faglige netværk på tværs af fag og byer.

– Ved OK20 håber jeg, at vi denne gang får en overenskomst, vi kan se os selv i. Ved OK17 fik vi samlet ikke et resultat, jeg synes var tilfredsstillende.

– Vi har været igennem en stribe krise-overenskomster. Arbejdsgivernes og direktørernes lønninger er aldrig steget så meget som nu, og det vil da være tarveligt, hvis man ikke er parat til at dele ud til arbejderne på gulvet. Konkret er det vigtigt at få hævet mindstelønnen for at komme noget af den sociale dumping, der foregår, til livs.

– Jeg ved godt, at det er lovgivning, men på havnen fylder den stigende pensionsalder rigtig meget. Arbejdet er fysisk hårdt og nedslidningen stor, og folk kan ikke holde ud at tænke på, at arbejdslivet bare bliver længere og længere. De vil bare gerne kunne stoppe på arbejdsmarkedet med værdigheden i behold.

Maja Mørk
Murersvend København, 21 år

– Jeg vil rigtig gerne hjem fra den her konference med noget helt konkret i forhold til, hvad vi gerne vil opnå ved OK20. Hvor sætter vi barren i forhold til kravene, og hvad kan vi så gøre i fællesskab?

– Jeg håber, at der kommer noget på det hele og især, at lærlingelønningerne bliver hævet. Lærlingene indgår i produktionen, men deres løn er slet ikke på niveau.

– Som murersvend ser jeg også gerne mere på lønnen. Mindstelønnen skal op som et værn mod social dumping, og det vil være endnu bedre, hvis vi får indført kædeansvar.

– Og så har jeg en besked til tømrerne: Få nu arbejdsgiverne til at betale for lærlingenes værktøj, som alle vi andre får betalt.

Morten Ryom
Struktør og fmd. for 3F Ungdom, 28 år

– Der komme aldrig noget dårligt ud af at mødes med andre om overenskomsterne.

– Det var en fin konference. Det giver god mening at mødes på tværs af faggrupper og snakke om overenskomsterne. Måske havde det været en ide, at vi havde haft mere tid for at kunne udvikle en form for idékatalog. 

– Jeg håber, at vi, indtil der ligger et forslag, får gennemført en masse aktiviteter, får snakket med kolleger og andre borgere i landet om, hvorfor vi har overenskomster, og hvorfor det er vigtigt at stemme om dem. Når der så ligger et forhandlingsresultat, så skal vi tage stiling til, om det er godt nok. Uanset hvad skal folk opfordres til at stemme, så stemmeprocenten bliver så høj som mulig.

– Jeg vil rigtig gerne have noget gjort ved social dumping – om det er kædeansvar, højere mindsteløn, akkordafsagn elle noget helt fjerde, det må forhandlerne finde frem til. 

– Der må også gerne komme et ordentlig nøk opad på lærlingelønnen. I byggebranchen og andre brancher mangler der lærlinge, og det skal anerkendes gennem forbedringer.

Faglig konference 29. januar 2020

Tværfaglig konference onsdag den 29. januar 2020 klokken 10.00-14.00

Sted: HK Midt, Lumbygade 11 i Odense

  • Velkomst v. JOHN EKEBJÆRG-JAKOBSEN, formand 3F København

  • OK til alle v. PETER JACQUES JENSEN, formand HK it, medie & industri Hovedstaden

  • Gi' os en OK, vi kan stemme ja til v. HENRIK JUUL RASMUSSEN, formand Rør- og Blikkenslagernes Fagforening København

  • OK20 – ingen skal lades tilbage v. ALLAN BUSK, formand 3F Aalborg

  • Ungdommen må tage svar for egen overenskomst v. MORTEN RYOM, formand 3F Ungdom

  • Debat: Hvordan får vi fødder på jorden og fællesskabet i front?

#SammenpåtværsomOK20