12 Aug 2020  

KBH: Spredte skyer, 20 °C

Alfa og omega

Læserbrev

Alfa og omega

“Alting har en ende, undtagen det kapitalistiske system eller verden, thi så er man jo dommedagsprofet, hævdes det. Ja, behold bare skyklapperne på, eller vågn op og kæmp for kommunisme og overlevelse og befrielse,” skriver Thorben Landstrøm Pedersen.

Gud er ikke en stor teolog, der siger, at man fornægter hans almægtighed, hvis der ikke hersker kæft, trit og retning under bourgeosiet, så de kan myrde arbejderne i deres udryddelseskrige, fordi deres kapitalistiske system er gået i overproduktionskrise, og bourgeosiet føler, at arbejderne er blevet arbejdsløse snyltere, som de ikke længere profiterer på og derfor bør udryddes, indtil der ikke længere er udskud af dem.

I begyndelsen var urkommunismen, så spiste man af kundskabens træ, og det blev starten på arvesyndens klassesamfund.

Nej, Gud er kommet for at så splid, så klassekamp, mytteri, borgerkrig og revolution, thi først når den krigsliderlige kapitalisme (røverkulen) er blevet afskaffet, og røverne er smidt ud, og proletariatets diktatur har født socialismens retfærd og planøkonomi, er det muligt at skabe varig fred på Jorden.

Alfa og omega. I begyndelsen var urkommunismen, så spiste man af kundskabens træ, og det blev starten på arvesyndens klassesamfund, først og herre og slave-samfundet, så feudalsamfundets udbytning, så arvesynden, (det ene menneskes udbytning af det andet), drevet ud i sin yderste konsekvens, det iskolde og beregnende udbyttersamfund, kapitalismen, og samtidig fødes det nye folk, proletariatet, der skal føde herrens retfærd, socialismen, med deres klassekamp, mytteri, borgerkrig og revolution, der føder proletariatets diktatur og afskaffer det ene menneskes udbytning af det andet med socialismens retfærd og planøkonomi, bekæmpende al undertrykkelse og udbytning og dermed starter vandringen ind i kommunismens fuldstændige befrielse fra arvesynden, det ene menneskes udbytning af det andet, thi det at give proletariatets diktatur, hvad proletariatets diktatur er og det at give Guds, hvad Guds er, er et og det samme.

Dommedagen over alle udbyttersamfund til menneskenes frelse. Det er da værd at kæmpe for, fremfor en dommedag, der betyder udslettelse af alt liv beroende på sollys, som bliver resultatet, hvis det lykkes bourgeoisiet at slippe endnu en krig løs.

Alting har en ende, undtagen det kapitalistiske system eller verden, thi så er man jo dommedagsprofet, hævdes det. Ja, behold bare skyklapperne på, eller vågn op og kæmp for kommunisme og overlevelse og befrielse og for, at dommedagen ikke bliver den totale udslettelse; men bliver dommedagen over det kapitalistiske samfund, så menneskene kan begynde et liv i fællesskab og fred uden udbytning.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. nov. 2019 - 13:16   14. nov. 2019 - 13:37

Læserbrev

af Thorben Landstrøm Pedersen, Brønshøj
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).