06 Aug 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 17 °C

Husk den sociale indsats i den kommende psykiatriplan

Blogs

Knud Kristensen
Landsformand SIND, landsforeningen for psykisk sundhed
Har været aktiv i SIND siden 2004. En af forfatterne til "Håndbog for psykiatribrugere og pårørende". Er medejer af kommunikationsvirksomheden ESN i Bruxelles.
Blogindlæg af Knud Kristensen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 14. november, 2019, 07:46:09

Husk den sociale indsats i den kommende psykiatriplan

Hvis den sundhedsfaglige og den socialfaglige indsats ikke kommer til at spille bedre sammen, så får vi ikke for alvor løftet indsatsen for mennesker med psykiske lidelser.

Tilbage i 2012 nedsatte den daværende regering et Psykiatriudvalg. Udvalget skulle komme med forslag til, hvordan indsatsen for personer med psykisk sygdom tilrettelægges og gennemføres bedst muligt. Udvalget kom med sine anbefalinger i oktober 2013.

Hvis patienterne udskrives til ingen eller for ringe social støtte efter udskrivningen, så er det hele omsonst.

Psykiatriudvalget pegede på en række væsentlige udfordringer i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Det pegede blandt andet på utilstrækkelig sammenhæng mellem sektorer og fagområder og på tendensen til fokus på den medicinske behandling.

Læser man i lærebøgerne i psykiatri, så fremgår det, at indsatsen for mennesker med psykiske lidelser består af tre ligeværdige dele: Den biologiske (herunder den medicinske), den terapeutiske og den sociale.

De tre behandlingsdele skal afvejes i hver enkelt behandlingssituation, og afbalanceringen vil afhænge af den enkeltes aktuelle situation – og vil som regel ændre sig i behandlingens forløb.

Til trods for dette har de hidtidige planer for forbedring af indsatsen for mennesker med psykiske lidelser haft hovedfokus på den sundhedsfaglige indsats. Den socialfaglige indsats glemmes, når der skal prioriteres ressourcer og fokus.

Efter folketingsvalget i juni 2019 blev det nedfældet i det såkaldte forståelsespapir mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, at der skal udarbejdes en tiårsplan for psykiatrien.

Planen er nævnt i økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner samt mellem regeringen og KL.

I regeringens finanslovsforslag for 2020 var der ikke afsat flere penge til psykiatrien, men der blev henvist til den nævnte tiårsplan.

Intet konkret om indhold

Indtil nu er der ikke kommet meget frem om hverken indhold eller proces.

Min bekymring er blandt andet, at også den kommende plan primært bliver en plan for forbedringer af den sundhedsfaglige indsats – og at den sociale indsats for mennesker med psykiske lidelser igen-igen bliver glemt eller nedprioriteret.

Guderne skal vide, at der er et akut behov for forbedring af den regionale hospitalspsykiatri. Det er hverdag på de psykiatriske afdelinger, at patienter med behov for indlæggelse afvises, og at indlagte patienter udskrives, før de er klar til det.

Lægeforeningen har i en undersøgelse spurgt deres medlemmer. 49 procent af psykiaterne svarede, at de dagligt eller ugentligt må afvise patienter, der har brug for indlæggelse, og 58 procent svarer, at de dagligt eller ugentligt udskriver patienter for tidligt.

Den sociale indsats er vigtig

Men det er vigtigt at huske på, at også den sociale indsats er vigtig.

Den sundhedsfaglige indsats er for ringe. Det skal der rettes op på. Ingen tvivl om det.

Men hvis patienterne udskrives til ingen eller for ringe social støtte efter udskrivningen, så er det hele omsonst.

Hvis en færdigbehandlet psykiatrisk patient udskrives til gaden, et herberg eller et dårligt fungerende botilbud, så er det kun et spørgsmål om tid, inden vedkommende får behov for indlæggelse igen.

Hvis velbehandlede psykiatriske patienter ikke tilbydes en effektiv støtte i forhold til bolig, forsørgelse og at komme tilbage i uddannelse eller beskæftigelse, så er det kun et spørgsmål om tid, inden vedkommende får behov for indlæggelse igen.

Det er med andre ord nødvendigt, at den sociale indsats for mennesker med psykiske lidelser også opprioriteres i den kommende tiårsplan for psykiatrien.

Sker det ikke, så er det ikke reelt en plan for mennesker med psykiske lidelser.

Sammenhæng er endnu vigtigere

Som nævnt så har mennesker med psykiske lidelser brug for både en sundhedsfaglig og en socialfaglig indsats.

Det betyder, at begge sektorer skal kunne levere en indsats.

Den ene sektor skal kunne overlevere borgeren til den anden sektor. Det gælder både ved indlæggelse og ved udskrivning.

Men allervigtigst er det, at de to sektorer bliver bedre til at arbejde sammen – og gerne samtidigt.

Bor man for eksempel på et botilbud og får behov for indlæggelse på en psykiatrisk afdeling, bør botilbuddet rykke med ind på afdelingen. På samme måde skal en patient, der skal udskrives til et botilbud, opleve, at botilbuddet kommer ind på afdelingen inden udskrivelsen.

Min opfordring: Tal nu sammen!

Min inderlige opfordring til politikerne er derfor: Tal nu sammen!

Sørg for, at den kommende tiårsplan ikke bliver en ren sundhedsfaglig plan. Sørg for, at der også kommer socialfaglige indsatser med i planen.

Og sørg især for, at der kommer noget med om sammenhæng mellem sektorerne.

Hvis den sundhedsfaglige og den socialfaglige indsats ikke kommer til at spille bedre sammen, så får vi ikke for alvor løftet indsatsen for mennesker med psykiske lidelser.