18 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 10 °C

Ngo'er advarer: Sort-energi-lobbyister udvander EU's lovgivning

Olie- og gasindustri bruger milliarder

Ngo'er advarer: Sort-energi-lobbyister udvander EU's lovgivning

Der kan købes meget indflydelse, og megen lovgivning kan påvirkes for 1,9 milliarder kroner. Det konstaterer fire ngo'er bag ny kortlægning af olie- og gasindustriens lobbyisme i EU.

FOTO: Pixabay/Pexels.com
1 af 1

Olie- og gasfirmaer bruger milliarder på at udvande, svække og forsinke EU's klimalovgivning.

Det afslører Corporate Europe Observatory sammen med ngo'en Food & Water Europe og de to miljøorganisationer Friends of the Earth og Greenpeace i en ny kortlægning af olie- og gasindustriens omfattende lobbyisme i EU, Big oil and gas buying influence in Brussels.

Store forurenere som Shell, BP og deres lobbygrupper har forsinket, svækket og saboteret EU-handling på klimakrisen.
Pascoe Sabido, Corporate Europe Observatory

Verdens fem største olie- og gasfirmaer – BP, Chevron, ExxonMobil, Shell og Total – har i perioden 2010 til 2018 tilsammen brugt næsten 1,9 milliarder kroner på lobbyisme i EU.

De mange penge er først og fremmest blevet brugt på at hyre 200 professionelle lobbyister til at fremme industriens synspunkter overfor politikere og embedsmænd i EU-systemet.

Olie- og gasindustriens lobbyister har siden 2014 holdt 327 møder med højtstående embedsfolk i EU-kommissionen – der er den eneste institution i EU, der kan fremsætte lovforslag og dermed også er drivkraften i EU's politikudvikling.

>> LÆS OGSÅ: EU – lobbyisternes paradis

– Store forurenere som Shell, BP og deres lobbygrupper har – takket være deres massive brug af penge på lobbyisme – forsinket, svækket og saboteret EU-handling på klimakrisen. En kvart million euro (cirka 1,9 millioner kroner, red.) i løbet af et årti kan købe meget adgang og indflydelse i Bruxelles, siger researcher hos Corporate Europe Observatory, Pascoe Sabido.

>> LÆS OGSÅ: EU's klimastrategi er påvirket af gaslobby

"Der er en fundamental konflikt mellem industriens profit – der er baseret på at udnytte sine olie- og gasreserver – og nødvendigheden af at holde den globale gennemsnitlige temperaturstigning på under 1,5 grader", konstaterer ngo'erne blandt andet i deres rapport.

Ngo'erne har også undersøgt, hvornår lobbyisterne sætter ind:

Olie- og gasindustriens lobbyisme topper, kort før lovgivning bliver fremsat i EU. Eksempelvis satte industrien massivt ind med lobbyisme i 2014 – samme år, som EU skulle tage stilling til, hvor høje klimaambitioner man skulle forpligte sig til frem mod år 2030.

Opgørelsen over de mange penge, som industrien bruger på lobbyisme, udgør kun "toppen af isbjerget", vurderer ngo'erne. Ud over at hyre lobbyister, betaler industrien et ukendt beløb til at sponsorere eksempelvis klimamøder og ansætte tidligere politikere som konsulenter, lyder det.

Lobbyisterne inviteres indenfor

EU har faktisk sat olie- og gasindustriens indflydelse i system. EU-projektet Connecting Europe Facility (CEF) skal sikre grænseoverskridende infrastruktur i EU. Der er afsat 40 milliarder kroner til grænseoverskridende energiprojekter – heraf er der foreløbig brugt 12 milliarder kroner til at støtte fossile gasprojekter siden 2014.

Gasindustrien har fået en nøglerolle i EU og sidder med ved bordet, når det skal besluttes, hvilke energiinfrastrukturprojekter der skal bygges, og hvor meget de skal have i offentlig støtte.

EU har oprettet European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSO-G). Gruppen har blandt andet til opgave at forudsige behovet for gas i fremtiden og foreslå gasledninger og andre infrastrukturprojekter, der kan imødekomme det stadigt stigende behov for gas, som industrien har interesse i at fremme.

I arbejdsgruppen sidder Europas største gasoperatører og de store virksomheder, der lægger rør og ledninger.

"Interessekonflikten koster planeten dyrt og binder os til gas i årtier. Men på trods af industriens spin er gas ikke en vej til vedvarende energi, gas er en klimaødelæggende fossil energikilde, der skal blive i jorden", lyder det i rapporten.

"Ud med lobbyisterne!"

I kølvandet på kortlægningen af de sorte energiselskabers lobbyisme i EU kræver 200 miljø- og klimaorganisationer, at der bliver sat en stopper for olie- og gasindustriens indflydelse på EU's politik. De mange ngo'er har skrevet et fælles åbent brev til beslutningstagerne i EU, hvor de kræver "fossilfri lovgivning" i EU.

Helt konkret skal olie- og gasindustrien ikke længere have pladser i de magtfulde ekspertgrupper og arbejdsgrupper, der rådgiver EU-kommissionen, lyder det i brevet. Det skal også være slut med offentlig støtte til fossilindustrien. Endelig skal det også være slut med partnerskaber med industrien, og der skal sættes en stopper for industriens sponsorater af eksempelvis klimamøder.

Kravene er underskrevet af Europas største miljø- og klimaorganisationer som Greenpeace, Friends of The Earth, klimabevægelsen 350.org, CAN, Oxfam, HEAL og mange, mange andre.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


24. okt. 2019 - 13:17   25. okt. 2019 - 12:19

Lobbyisme

ml@arbejderen.dk