06 Jun 2020  

KBH: Spredte skyer, let regn, 9 °C

IBM-ansatte får overenskomst

Konfliktvarsel gav bonus

IBM-ansatte får overenskomst

Efter et år er det lykkedes at sikre de ansatte ved IBM en HK-overenskomst. PROSA's krav om overenskomst og konfliktvarsel er ophævet, men det pressede IBM til aftalen, mener Forbundet af It-professionelle.

De ansatte ved IBM i Odense har fået en overenskomst – og IBM slipper for konflikt.
FOTO: prosa.dk
1 af 1

HK Privat og IBM er efter et års kamp blevet enige om en aftale, der fastlægger overenskomstdækningen hos den multinationale koncern IBM, herunder overenskomstdækningen hos IBM i Odense.

Vi aftalte fra starten, at arbejdspladsen skulle overenskomstdækkes, og det er vi i mål med. 
Niels Bertelsen, PROSA's formand

Aftalen mellem CO-industri og HK Privat på den ene side og Dansk Industri og IBM Danmark på den anden betyder, at overenskomstdækningen på virksomheden er fremtidssikret, oplyser HK Privat.

Både HK Privat og PROSA har medlemmer ansat ved IBM. Sammen har de kæmpet for en overenskomst på arbejdspladsen for de 260 ansatte, som IBM overtog den 1. oktober 2018 fra virksomhederne KMD og Tech Mahindra.

Konfliktvarsel pressede IBM

Det var PROSA, der med  sit 2. konfliktvarsel fik sat så meget bevægelse i IBM og Dansk Industri, at overenskomsten kom i hus, og en strejke ved IBM Odense blev undgået, skriver PROSA på sin hjemmeside.

>>LÆS OGSÅ: It-forbundet PROSA sender strejkevarsel til IBM

Den varslede konflikt kunne være trådt i kraft den 27. september 2019, men blev den 24. september udfordret af Dansk Arbejdsgiverforening (DA). DA ville have Arbejdsretten til at vurdere lovligheden af konflikten.  

PROSA accepterede at udsætte konflikten, indtil Arbejdsretten havde hastebehandlet sagen, men fastholdt konfliktvarslet og dermed presset på IBM.

Medlemmerne har accepteret

Pludselig lå der et tilbud om at overenskomstdække samtlige ansatte i IBM Odense. Overenskomstgrundlaget er dog ikke PROSA's, men Industriens Funktionæroverenskomst, hvilket ærgrer PROSA's formand Niels Bertelsen:

– Men vi aftalte fra starten, at arbejdspladsen skulle overenskomstdækkes, og det er vi i mål med. Så må vi vise, at sammenholdet på arbejdspladsen også kan bringe os videre og tjene som eksempel for andre.

PROSA måtte spørge de berørte medlemmer, om de ville acceptere Funktionæroverenskomsten og dermed ophæve konfliktvarslet. Det gjorde medlemmerne, der samtidig anerkendte det arbejde, der er gået forud.

IBM Odense bliver den eneste IBM-lokation, hvor samtlige ansatte er overenskomstdækket, oplyser PROSA.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


01. okt. 2019 - 11:44   02. okt. 2019 - 12:32

Overenskomst

noc@arbejderen.dk