29 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 18 °C

Hvad er op og ned i sagen om bagagefolkene i SAS

Arbejderen stiller skarpt:

Hvad er op og ned i sagen om bagagefolkene i SAS

Hvordan kan en enkeltstående sag om brug af trusler mod én ansat i Københavns Lufthavn ende som en gedigen mediestorm? Arbejderen har søgt svar på, hvad der er sket, og hvad der er gået forud.

Lige nu er der ro på arbejdspladsen. Den deltidsansatte sæsonarbejder, der har filmet kollegerne uden deres tilladelse, er sygemeldt.
FOTO: Anthon Unger/Ritzau Scanpix
1 af 1

Det har vakt voldsom røre i Berlingske, DR og andre landsdækkende medier, at bagagefolkene i Københavns Lufthavn ønsker, at alle kolleger melder sig ind i den overenskomstbærende fagforening 3F.

Det virker som om, medierne forsøger at skævvride forløbet og måske bevidst giver en upræcis dækning af sagen.
Henrik Bay-Clausen, formand 3F Kastrup

Bagageportørerne i SAS Ground Handling (SGH) – eller kuffertslæberne, som de kalder sig selv, er nærmest blevet fremstillet som bøller. 3F er blevet beskyldt for at bruge mafiametoder og for at lyve, og Dansk Industri og borgerlige politikere kræver lovindgreb på baggrund af sagen.

Men hvad er op og ned i sagen? Hvordan er den startet, og hvem er den mand, der er blevet truet verbalt af 3F'ere på den velorganiserede arbejdsplads?

Kampagne mod faglig organisering?

Arbejderen har snakket med Henrik Bay-Clausen, formand for 3F Kastrup, der er bagagearbejdernes fagforening. Han kommer her med sin version af sagen, der ifølge ham ligner en velorkestreret kampagne mod faglig organisering og konkret mod 3F, der med over 270.000 medlemmer er Danmarks største fagforbund.

– Man kan undre sig over mediernes dækning. Det virker som om, medierne forsøger at skævvride forløbet og måske bevidst giver en upræcis dækning af sagen, siger Henrik Bay-Clausen.

Et af eksemplerne herpå er den konsekvente brug af ordet vikar, som også Arbejderen har betegnet den deltidsansatte sæsonarbejder. Manden er medlem af Ingeniørforeningen IDA. Han blev ansat som bagageportør omkring april måned, men har hele tiden nægtet at lade sig overflytte til 3F.

– Fakta er, at den chikanerede mand ikke er vikar. I SGH ansætter man ikke vikarer. Manden har været ansat på en syv-måneders kontrakt med et garanteret antal timer per måned, forklarer Henrik Bay-Clausen.

Alle fuldtidsansatte bagagearbejdere er startet på lignende vilkår – som sæsonansatte, også kaldt sommerfugle.

Med hvilket formål har pressen så omtalt manden som vikar?

– Jeg tror, ordet vikar er valgt for at skabe sympati for manden. Ordet vikar efterlader indtryk af en meget kort ansættelsesperiode, måske via et vikarbureau, og hvorfor lader man ham så ikke bare være? Men der er ikke tale om en studerende i et sommerferiejob eller lignende, lyder buddet fra Bay-Clausen.

Filmede kolleger uden tilladelse

Medierne har stort set kun haft fokus på en tilsyneladende fuldstændig harmløs enkeltperson, der bliver udsat for pres for at melde sig ind i 3F og arbejdspladsklubben.

Men billedet er mere nuanceret, påpeger Henrik Bay-Clausen. Det hører med til fortællingen, at de organiserede 3F'ere ikke alene er blevet provokeret af, at ingeniøren gerne vil have de goder, der følger med at arbejde på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, men ikke vil betale til fællesskabet. Længe inden sagen eksploderer i medierne, har ingeniørens opførsel givet anledning til undren, skabt utryghed og provokeret kollegerne.

– Vi har fra nogle medlemmer hørt, at han har gået og filmet folk, fra han blev ansat. Han har filmet kollegerne med sin Smartphone, mens de udførte deres arbejde. For eksempel lå han inde i lastrummet på flyet og filmede ud på dem, der smed kufferterne på bagagebåndet.

– Alt det er foregået, inden folk i almindelighed har vidst noget om hans organisationsforhold, som pressen har blæst op.

Tillidsmand for bagageportørerne hos SAS Ground Handling, Bo Larsen, har fortalt til Fagbladet 3F, at flere kolleger har henvendt sig til Ekspeditionsarbejdernes Klub, fordi de uden deres samtykke blev filmet.

– Kollegerne undrede sig over det. For han har ikke fortalt dem, at han har filmet, mens de har været i gang med at arbejde. Og han har heller ikke fortalt, hvad han skulle bruge optagelserne til. I lufthavnen filmer vi normalt ikke hinanden, uden at dem på billederne er enige om det, udtaler Bo Larsen til Fagbladet 3F.

Kuffertslæberne får nok

I SAS Ground Handling er der 820 ansatte, og de udgør godt halvdelen af alle bagagemedarbejdere i Københavns Lufthavn. Den 5. september har de fået nok. 250-300 ansatte på dagholdet nedlægger arbejdet overenskomststridigt i fire timer. 

Dagen efter er den gal igen. Klokken 13.15 begynder endnu en strejke, der slutter ved 19-tiden. Til TV2 Lorry forklarer kommunikationschef i SAS Danmark, Mariam Skovfoged, at strejken handler om den bagageportør, der nægter at melde sig ind hos 3F.

3F, der pålægger de strejkende at genoptage arbejdet, forklarer uroen på arbejdspladsen med, at de ansatte føler sig overvåget af ingeniøren, men SAS har en helt anden opfattelse.

– Vi har dokumentation for, at den pågældende medarbejder er blevet chikaneret og truet, fordi vedkommende ikke ønsker at melde sig ind i 3F, men i stedet er medlem af en anden fagforening, udtaler Mariam Skovfoged til CHECK-IN.dk uden at ville oplyse, hvilken dokumentation der er tale om.

Den lækkede lydfil

Den 11. september bliver bagagehåndteringen ramt af endnu en strejke af cirka to timers varighed. Bagagefolkene forklarer strejken med, at ingeniøren har skabt utryghed på arbejdspladsen, fordi han gentagne gange har filmet flere af kollegerne.

Og vi bliver alle noget klogere på, hvad kommunikationschefen i SAS Danmark måske har hentydet til, da Berlingske samme dag offentliggør en lydfil, som er optaget af IDA-medlemmet. På lydfilen fra den 23. juli i år kan man høre, at en SAS-medarbejder i lufthavnen er blevet kraftigt truet til at melde sig ind i 3F, skriver Berlingske.

Hvor, Berlingske har lydfilen fra, er ikke dokumenteret. IDA afviser, at det er ingeniøren, der har udleveret den.

Spørgsmål til SAS

Arbejderen har sendt en mail til SAS Ground Handling med følgende spørgsmål:

Har SGH modtaget optagelser fra vikaren, der skal have filmet kollegerne i forskellige arbejdssituationer? Hvad har SGH i så fald gjort ved optagelserne? Har SGH givet den pågældende medarbejder tilladelse til at filme? Har SGH kendt til den lydfil, som vikaren har optaget?

Endelig har Arbejderen bedt handlingfirmaet bekræfte, om det er korrekt, som IDA har udtalt, at der ikke har været vilje til at omplacere deres medlem eller finde en "mere fornuftig løsning" end en sygemelding?

Her er den fulde ordlyd og rækkefølge på svarene fra kommunikationsdirektør Karin Nyman:

"Denne sag handler om en medarbejder, der er blevet chikaneret og truet af en fagforening, fordi vedkommende er medlem af en anden fagforening end 3F. Vi kan bekræfte, at vi har modtaget sygemeldingen. Det respekterer vi naturligvis, og det har vi fuld forståelse for. Denne sag er alvorlig og helt uacceptabel. Jeg vil gerne understrege, at SAS står fuldstændig bag vores medarbejderes ret til frit at vælge fagforening. SAS kan ikke acceptere og kommer aldrig til at acceptere, at det frie fagforeningsvalg sættes til side af de junglelovsmetoder, vi har været vidne til i denne sag. Loven skal overholdes, for at arbejdsmarkedet kan fungere. Så er den ikke længere. Vi ser fortsat med stor alvor på sagen."

Et fornyet forsøg fra Arbejderens side på at få svar på de konkrete spørgsmål resulterer i svaret: "Svaret fra os til det hele er de to citater, jeg har sendt."

Også Netavisen Pio har forsøgt at opklare, hvem der har udleveret lydfilen til Berlingske. Pio har spurgt på Berlingske Media, om det er SAS, der har udleveret lydfilen til Berlingske. Men det ønsker nyhedschef Simon Andersen hverken at af- eller bekræfte.

Hvem tror I har udleveret lydfilen?

– Vi kan kun gætte, og det gør vi så, lyder det lidt kryptiske svar, som Henrik Bay-Clausen dermed overlader til læserne at fortolke.

Han tilføjer:

– Det, vi kan sige, er, at lydfilen findes i to versioner. I den lydfil, som Berlingske bringer, er flere passager slettet. Blandt andet kan man ikke høre, at ingeniøren til slut siger: Hermed afsluttes kontroversen med Michael Marstrand og Bo (to tillidsfolk fra Ekspeditionsarbejdernes Klub, red.) på stue B8 tirsdag den 23. juli.

– Det tyder måske på, at manden havde en plan med situationen.

Lækkede dokumenter

– Men det er ikke kun lydfilen, der er lækket. Den 13. september skriver Berlingske en artikel om, at 3F-toppen har kendt til lydfilen i ugevis. Artiklen tyder på, at avisen har fået indsigt i dokumenter og en mailkorrespondance, som er foregået mellem Dansk Industri, 3F og SAS, og som kun parterne kender til. 

Mailkorrespondancen er foregået i forbindelse med mægling i den faglige sag, som er udløber af det, ingeniøren kalder en kontrovers på den ikke-rettede lydfil. 

Det undrer Henrik Bay-Clausen, at SAS ikke reagerer fra hændelsen den 23. juli og til den 26. august, hvor SAS sender filen til 3F:

– Igen lugter det af tilrettelagt spin. Hvorfor griber SAS ikke ind? Det skal i den forbindelse nævnes, at Michael Marstrand selv henvender sig til ledelsen i SGH dagen efter hændelsen og fortæller, hvad der er sket. Sagen er blevet behandlet på et mæglingsmøde og afsluttet.

Pressens bevidste fokusering

Foreløbig er der ro på arbejdspladsen. Ingeniøren er sygemeldt, forklarer IDA i en pressemeddelelse den 11. september.

Igen er det påfaldende, hvad medierne vælger ikke at citere, mener Henrik Bay-Clausen. Det gælder de dele af pressemeddelelsen, som forklarer, at IDA – der også er en overenskomstbærende fagforening – forgæves har forsøgt at forhandle en løsning på plads med SAS.

"IDA's formand er helt uforstående overfor den manglende vilje fra arbejdsgiveren til at finde en mere fornuftig løsning," står der i pressemeddelelsen.

IDA's formand Thomas Damkjær Petersen udtrykker forståelse for medlemmets beslutning om at sygemelde sig, "ikke mindst fordi det desværre ikke har været muligt at nå frem til andre former for aftaler i IDA's forhandlinger med arbejdsgiveren."

Og lidt senere:

"Vi har hele tiden haft fokus på vores medlems ve og vel og har ikke været i konflikt med andre parter i denne sag. Omvendt har vi fra sidelinjen kunnet følge, hvordan vores medlem et utal af gange er blevet bragt i fokus af andre aktører i sagen, og det er ikke acceptabelt."

Som tidligere nævnt lykkedes det ikke for Arbejderen at få SAS Ground Handlings svar på, om det er korrekt, at de ikke har villet medvirke til at finde en fornuftig løsning.

Veltilrettelagt spin

På 3F's kongres i Aalborg hører Arbejderen, at det angiveligt skulle være magtkampe i forbundet, som kan være anledning til balladen i lufthavnen. Forløbet på kongressen viste, at det absolut intet havde på sig.

Henrik Bay-Clausen kan imidlertid fortælle, at han er blevet præsenteret for den påstand, inden kongressen startede, og det underbygger hans og fagforeningens mistanke om, at der er tale om veltilrettelagt spin.

– Uafhængigt af hinanden bliver jeg interviewet af to forskellige journalister samme dag. Først af én fra DR og senere af én fra Berlingske. Begge spørger på et tidspunkt, om det i virkeligheden ikke kan være 3F selv, der har lækket lydfilen. Da jeg spørger, hvorfor de kommer på den tanke, så svarer de næsten med samme ordlyd, at der jo kunne være magtkampe i 3F op til kongressen.

– Det virker da underligt, at to journalister fra to forskellige medier uafhængigt af hinanden næsten ordret stiller samme spørgsmål og giver mig samme svar. Det giver en lidt ubehagelig fornemmelse af, at de har fået "inspiration" fra nogen.

Retten til organisering

Til slut slår 3F-formanden fast, at retten til organisering er helt grundlæggende for fagbevægelsen. 

 – Vi tager afstand fra trusler, og vi overholder til enhver tid reglerne om foreningsfrihed. Når så det er sagt, så står vi også fast på retten til at organisere, som det fremgår af Hovedaftalen. Vi har dygtige tillidsfolk og aktive medlemmer, der hver dag sørger for organisering på arbejdspladserne og for, at overenskomsterne bliver overholdt. 

– Vi tager afstand fra trusler, chikane og mobning. Det er slet ikke vores værdier, og det er helt igennem en dårlig måde til at få medlemmer på. Men når man sætter sig udenfor et fællesskabs beslutning og ikke vil følge den, så påvirker det en arbejdsplads. De folk, der sætter sig udenfor fællesskabet, må forvente nogle reaktioner fra kollegerne. 

Listen over oplevelser, som Kastrup-formanden har haft i forbindelse med pressens dækning af sagen om organisering i Københavns Lufthavn, er lang.

Om sagen fortsat udvikler sig, tør Henrik Bay-Clausen ikke sige. Han har blot bemærket, at DR på det seneste har gravet dybt i arkiverne og hevet sager frem, der har mere end fem år på bagen.

Et uddrag af artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. okt. 2019 - 07:31   04. okt. 2019 - 07:32

Fagforening

noc@arbejderen.dk
Balladen om organisering i lufthavnen

Sagen kort:

23. juli 2019:
Den sæsonansatte bagageportør optager, da to medlemmer af Ekspeditionsarbejdernes Klub – den faglige klub for bagageportører ansat hos SAS Ground Handling (SGH) i Københavns Lufthavn – i en kontant tone gør ham klart, at man er medlem af 3F på arbejdspladsen. Manden er medlem af ingeniørforeningen IDA og nægter at melde sig ind i 3F.

4. september:
Næstformanden for Ekspeditionsarbejdernes Klub, Michael "Pyrus" Marstrand, trækker sig på en ekstraordinær generalforsamling i den faglige klub på grund af sagen. Pyrus indrømmer, at han har begået en fejl ved at presse den midlertidigt ansatte til at melde sig ind i 3F.

5. og 6. september:
Den sæsonansatte kommer på arbejde, og bagageportørerne hos SGH nedlægger arbejdet.

10. september:
Berlingske bringer de første artikler om en "vikar" i Københavns Lufthavn, der er blevet "truet" til at melde sig ind i 3F.

11. september:
Berlingske bringer en forkortet udgave af lydoptagelsen fra den 23. juli.
Den sæsonansatte kommer på arbejde, og bagageportørerne nedlægger igen arbejdet.

13. september:
Aarhus Stilladsarbejderklub støtter SGH-arbejdernes ret til organisering. Efterfølgende strømmer det ind med støtteerklæringer til lufthavnsarbejderne fra arbejdspladser og faglige klubber fra hele landet.

18. september:
Den sæsonansatte melder sig syg, skriver hans fagforening IDA i en pressemeddelelse. IDA undrer sig over, at SAS ikke har villet medvirke til at løse sagen.

19. september:
100 fagligt aktive møder op i lufthavnen for at vise opbakning til bagagefolkene.

21. september:
Michael “Pyrus” Marstrand står frem i Fagbladet 3F og fortæller sin version af den omstridte sag i lufthavnen.