28 Jan 2021  

KBH: Overskyet, 1 °C

Arbejdspladser synliggør krav til OK 20

Sammen om OK 20

Arbejdspladser synliggør krav til OK 20

Tværfagligt netværk mobiliserer på arbejdspladserne. Første aktivitet går på at synliggøre arbejdspladsernes krav, som sker under det fælles slogan: Sammen om OK20! Skulder ved skulder til overenskomstforhandlingerne.

Den første aktivitet fra 'Sammen om OK 20' går på at synliggøre medlemmernes krav.
FOTO: BJMF
1 af 1

Sammen om OK 20! Skulder ved skulder til overenskomstforhandlingerne.

Under det slogan er der i de største byer ved at komme skub i aktiviteterne – særligt i 3F-afdelingerne – i forbindelse med de forestående forhandlinger om nye overenskomster på det private arbejdsmarked. Forhandlingerne starter efter nytår.

Forhandlerne skal mærke opbakningen, når de sidder overfor arbejdsgiverne, og arbejdsgiverne skal mærke, vi mener vores krav alvorligt.
Jesper Skov, OK-udvalg Aarhus

– Vi er til en start begyndt at tage rundt på arbejdspladserne for at sætte gang i snakken i skurene. Og så bruger vi de sociale medier til at synliggøre medlemmernes krav til overenskomsterne og ønsket om sammenhold på tværs af fag og brancher, fortæller Rasmus Gudmandsen, der arbejder som organisator i Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) i København, til Arbejderen.

Et kig på BJMF's facebookside viser eksempelvis et murersjak med knyttede næver bag et knaldrødt banner med teksten: Kædeansvar NU! Og et andet sjak med et banner hvorpå der står: Op med lønnen! Også fagforeningens udenlandske medlemmer er klar til overenskomstforhandlingerne. De har en klar forventning om, at mindstelønnen skal stige!

Også i Aarhus har byens byggeklubber skudt gang i kampagnen 'Sammen om OK20'.

– Vi er i gang med at besøge byggepladser og samle håndværkere på tværs af fag til billeder, fortæller Jesper Skov til Arbejderen.

Han repræsenterer tømrerne i et tværfagligt OK20-udvalg, som byggefagene har lavet.  

På den til lejligheden oprettede facebookside 'Sammen om OK 20' har stilladsarbejdere, tømrere, elektrikere, murere, smede og beton'ere fra Aarhus ladet sig forevige med krav om 'fuld løn under sygdom', 'nedsat arbejdstid', 'prislistestigninger', 'højere mindsteløn' og 'bekæmp social dumping'.

– OK-udvalget mødes senere på måneden for at snakke nye idéer til aktiviteter, der kan være med til at holde fokus på overenskomstkravene. Forhandlerne skal mærke opbakningen, når de sidder overfor arbejdsgiverne, og arbejdsgiverne skal mærke, vi mener vores krav alvorligt, lyder det fra Jesper Skov.

Kampagnen 'Sammen om OK20' har kastet sig over synliggørelse af arbejdspladsernes krav. Her er det et byggesjak fra Aarhus, der viser de krav, de mener skal i centrum ved OK-forhandlingerne.
Transport, Logistik og Byg

Faktisk har arbejdet i Aarhus med forberedelse af OK20 stået på længe. Tilbage i februar måned samlede fem brancheklubber fra de to 3F-afdelinger i byen – 3F Aarhus Rymarken og 3F Transport, Logistik og Byg – 30 aktivister. De brugte en hel dag på at køre rundt på byens arbejdspladser for at indhente kollegernes krav og forventninger til OK20.

>>LÆS OGSÅ: Fagligt aktive forbereder OK20

Sammenhold der rykker

Også organiserede 3F buschauffører har meldt sig ind i overenskomstkampen. Buschaufførerne har det seneste år kæmpet imod alt for stramme køreplaner og det, de betegner som tidstyranni. Gennem kampagnen 'Tid til at trykke stop', et stærkt sammenhold og synlighed har chaufførerne fået trafikselskaber og politikere i tale, og rundt om i landet begynder de nu at se de første skridt i retning af bedre arbejdsforhold.

Privat

"På en konference i Buslandsklubben har vi givet hinanden håndslag på at stå skulder ved skulder. Solidariteten skal igen prioriteres højt. Vi skal være synlige i OK20! Vores erfaringer med Tryk Stop-indsatsen skal vi bruge i arbejdet ved fornyelse af overenskomsten. Vi skal være synlige og aktive bag vores forhandlere, så vi ikke bliver glemt", skriver buschaufførerne på Facebook.

I Aalborg har man fuld fokus på det tværfaglige samarbejde. Kimen blev lagt allerede under de offentligt ansattes overenskomstforhandlinger i 2018, og på en OK-festival i juni måned med over 300 deltagere blev det besluttet at fortsætte i samme spor.

Det fortæller Emil Olsen, der er en af talspersonerne i den arbejdsgruppe, som er nedsat i forbindelse med overenskomstarbejdet:

– Alle fagforeninger på det private område – HK, elektrikerne, malerne, blik & rør, metal, ja allesammen – har givet tilsagn om at stille med en person til et tværfagligt koordineringsudvalg. Indtil nu har vi haft fuld fokus på kravene og vil have det lidt endnu, men så skal vi have fuld gas på andre aktiviteter. Aktiviteterne skal vi bruge til at opnå resultater. 

Som i både Aarhus og København indgår arbejdspladsbesøg som en væsentlig del af forberedelserne og mobiliseringen til næste års overenskomstforhandlinger. 

>>LÆS OGSÅ: 3F-medlemmer vil undgå gentagelse af OK17

Vi skal undgå en gentagelse af OK17

Rundt om i byerne har aktivisterne været meget bevidste om at undgå en gentagelse af OK17, hvor aktiviterne kom alt for sent i gang. De mest aktive medlemmer kom først for alvor på banen, da overenskomstforhandlingerne nærmede sig afslutningen, og resultatet af forhandlingerne blev sat til afstemning. Resultatet blev, at medlemmerne i enkelte forbund vendte tommelen nedad. I 3F, der er Danmarks største fagforbund, fordelte stemmeprocenterne sig med 60 nej og 40 ja.

– Det handler om at aktivere baglandet så tidligt som muligt og have dem med hele vejen, fra kravene bliver udtaget, hen over forhandlingerne, og når der skal stemmes om resultatet, mener Rasmus Gudmandsen.

Han håber, at arbejderne på det private område kommer styrket ud af OK20, og at de – som de offentligt ansatte efter OK18 – kan sige, at de på grund af sammenholdet på tværs af alle fag har opnået et resultat, som de kan stemme ja til.

Nu ruller vi

I Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i København er de konkrete OK-aktiviteterne ved at tage fart.

– Vi har holdt de første aktivitetsmøder, hvor vi har malet bannere og snakket idéer til aktioner, som vi vil lave undervejs i forløbet. Vi går også efter at komme i pressen med synspunkter, der forhåbentlig kan få arbejdsgiverne ud af busken, fortæller Rasmus Gudmandsen.

I det igangværende arbejde med besøg på arbejdspladserne medbringer aktivisterne en folder, der fortæller om de krav, som fagforeningens medlemmerne har prioriteret. Kravene er samlet i fem overordnede 'pinde' og lyder: Stop social dumping, stop nedslidning, nej til løntab, mere i løn og bedre lærlingeforhold.

Pengene er der

Og der er råd, fastslår fagforeningen i folderen: "I 2017 havde bygge-anlægsvirksomhederne et samlet overskud på mere end 22 milliarder kroner. I samme periode er virksomhedernes lønudgifter faldet! Hvis vi fordelte halvdelen af overskuddet blandt organiserede bygningsarbejdere, ville det svare til, at hvert medlem ville få 137.500 kr."

Nordjyske Emil Olsen er 100 procent enig, og han ser OK-forhandlingerne som en oplagt mulighed for at diskutere både faglige og politiske spørgsmål med kollegerne:

– Vi skal ikke møde duknakket op til forhandlingerne. Der bliver skabt så mange værdier i det her samfund, og der sprøjtes overskud ud til aktionærerne som aldrig før. Det er kun rimeligt, at vi får del i de værdier, vi skaber.

Landsdækkende konference i starten af 2020

I april blev der afholdt landsdækkende tværfaglig konference i København. På konferencen blev betydningen af at være aktiv under hele OK-forløbet gentaget mange gange. 

>>LÆS OGSÅ: Tillidsfolk fortsætter opbygningen af OK-aktiviteter

>>LÆS OGSÅ: Fagligt aktive forbereder sig til nye OK-kampe

Arrangørerne af konferencen vil gerne fortsætte de positive takter fra de offentliges overenskomstforhandlinger i '18 og fra konferencen i april, siger John Ekebjærg-Jakobsen på vegne af arrangørkredsen til Arbejderen:

– Det er vigtigt, at tillidsvalgte og aktive på tværs af alle fag og brancher har mulighed for at mødes på landsplan. Vi holder møde i formandsinitiativet om knap 14 dage, men jeg kan godt afsløre, at vi opererer med at indkalde til en ny landsdækkende konference i starten af 2020.

"Der er ingen tvivl om, at vi har store forventninger til forhandlingerne, vores forhandlere og resultatet. Og vi er klar til at gå hele vejen og tage kampen for at få et OK20-resultat, som er acceptabelt," skriver initiativtagerne til Sammen om OK 20-kampagnen.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


18. okt. 2019 - 07:01   21. okt. 2019 - 10:54

OK 2020

noc@arbejderen.dk
Køreplan OK 2020
  • Per 1. marts 2020 skal 450-500.000 lønmodtagere omfattet af en overenskomst indenfor FH/DA-området have fornyet deres overenskomster. 
  • FH står for Fagbevægelsens Hovedorganisation, der repræsenterer samlet 1,4 millioner lønmodtagere, både privat og offentligt ansatte. DA er hovedorganisation for 14 arbejdsgiverforeninger på det danske private arbejdsmarked med tilsammen 22.400 medlemsvirksomheder.
  • FH og DA forhandler ikke selv overenskomsterne. De forhandles af kartellerne, forbundene og arbejdsgiverforeningerne. Men FH og DA har en central koordinerende rolle under hele overenskomstforløbet, og forligsmanden kan ikke fremsætte et samlet mæglingsforslag, uden at FH og DA har nikket ja til det.
  • De enkelte overenskomstområder dækker typisk flere tusinde lønmodtagere. Arbejdsgiverne i Dansk Industri og det faglige forhandlingsfællesskab CO-industri forhandler for eksempel på vegne af cirka 230.000 lønmodtagere.
  • I køreplanen for 2020 har FH og DA aftalt, at inden der afsendes eventuelle konfliktvarsler, skal overenskomstparterne undersøge alle forligsmuligheder – og orientere FH og DA om status for forhandlingerne.
  • DI og CO-industri, som i modsætning til FH og DA begge er overenskomstparter, har aftalt en lignende køreplan. De stræber således efter at blive færdige med overenskomstforhandlingerne senest den 7. februar. 
  • Arbejderen følger overenskomstforløbet. Du kan læse alle artiklerne her