02 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 16 °C

Støt proletariatets kamp for socialisme

Læserbrev

Støt proletariatets kamp for socialisme

Spørg ikke om, hvad proletariatet kan gøre for dig, nej, spørg dig selv om, hvad du kan gøre for at støtte proletariatet i dets internationale kamp for at afskaffe det kapitalistiske udbytter-korsfæstelsessystem, skriver Thorben Landstrøm Pedersen.

Selvom korsfæstelses-kirke-religionerne vender tingene på hovedet, så startede oprøret mod Gud med, at det ene menneske begyndte at udbytte det andet, og med proletariatet har historien leveret et internationalt folk, hvor ånden og sandheden med dets hjælp kan gøre en ende på dette oprør.

Støt proletariatets kamp for socialisme, så vi i stedet for at vinke farvel til de spinkle FN-borgerlige menneske-rettigheder kan vinke farvel til kapitalismen og hilse socialismen velkommen. Bliv kommunist!

Spørg derfor ikke om, hvad proletariatet kan gøre for dig, nej, spørg dig selv om, hvad du kan gøre for at støtte proletariatet i dets internationale kamp for at afskaffe det kapitalistiske udbytter-korsfæstelsessystem og afskaffe det ene menneskes udbytning af det andet og føde socialismens retfærd og planøkonomi og dermed skabe velfærd og lighed og fred på Jorden i stedet for den kapitalistiske røverkule-markedsøkonomis ulighedsskaberi og racistiske overklasseskaberi, der bliver des mere tilfreds med sig selv, jo mere ulighed og elendighed den skaber, og des flere masseødelæggelsesvåben til forberedelse af altødelæggende krig den leverer, og des mere den fornægter den klimaforandring, der berøver millioner af mennesker deres livsgrundlag.

Støt proletariatets kamp for socialisme, så vi i stedet for at vinke farvel til de spinkle FN-borgerlige menneskerettigheder kan vinke farvel til kapitalismen og hilse socialismen velkommen. Bliv kommunist!

Det vil bekomme mig vel, og gid jeg kunne blive givet det, jeg gerne vil have, så den fordømte verdensfyrste, kapitalen og dens vampyriske bourgeois-diktatur kan blive styrtet og proletariatet sejre og lede os ind i det klasseløse kommende kommunistiske rige, og oprøret mod alt, hvad Herren finder ret, dermed bliver bragt til afslutning.

I kommunister har jo opdaget, hvem der ophæver modsætningen mellem at give kejseren, hvad kejseren er, og Gud, hvad Guds er, og gør det til en og samme ting, nemlig Karl Marx.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


12. jul. 2019 - 14:23   12. jul. 2019 - 15:01

Læserbrev

af Thorben Landstrøm Pedersen, København
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).