25 Oct 2020  

KBH: Spredte skyer, regn, 11 °C

Politikere stemmer for salg i Mjølnerparken

228 almene boliger skal sælges til private

Politikere stemmer for salg i Mjølnerparken

Almene boliger i Mjølnerparken i København skal sælges. Det har både boligselskabet og kommunens Teknik- og Mijøudvalg besluttet. Nu venter den endelige dom i Københavns Borgerrepræsentation.

Et flertal i Københavns Kommune er klar til at sælge ud af de almene boliger i Mjølnerparken – stik imod borgmesterens anbefaling og henover hovedet på beboerne.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Et salg af store dele af de almene boliger i Mjølnerparken på Nørrebro i København rykkede i går endnu et stort skridt nærmere.

Vi har allerede en plan for Mjølnerparken, som løser problemerne uden at frarøve beboerne deres hjem.
Karina Vestergård Madsen, teknik- og miljøborgmester

Regeringen har stemplet Mjølnerparken på Nørrebro i København som en "hård ghetto", der skal nedbringe antallet af almene familieboliger til højest at udgøre 40 procent.

Københavns Kommune skal – ligesom de øvrige kommuner med boligområder på regeringens "hårde" ghettoliste – vedtage en plan for, hvordan de almene familieboliger skal skæres ned. Planen skal sendes til boligminister Ole Birk Olesen senest den 1. juni.

Et flertal af Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg vedtog derfor i går at sælge 228 almene familieboliger i Mjølnerparken. Kun Enhedslisten stemte imod. Alternativet undlod at stemme.

Drop salg

Den ansvarlige borgmester opfordrer til at droppe salgsplanerne og i stedet afvente resultaterne af den plan, som kommunen allerede har vedtaget.

– Vi har allerede en plan for Mjølnerparken, som betyder, at Mjølnerparken med al sandsynlighed allerede om fire år ikke længere vil være på regeringens ghettoliste. Vel at mærke en plan som løser problemerne uden at frarøve beboerne deres hjem, siger stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen fra Enhedslisten.

Et omfattende salg af de almene boliger er den forkerte vej at gå, mener borgmesteren:

– Det er fuldstændig galimatias at skabe usikkerhed om beboernes boligsituation, når det nu overhovedet ikke er nødvendigt. Jeg forstår ikke, at SF og Socialdemokratiet i Folketinget har bakket op om denne lov.

Borgmesteren mener ikke, at det er nødvendigt at frasælge boligblokke og dermed tvangsflytte en masse beboere. Kommunen kan i stedet nøjes med at ommærke boligerne til andre almene boligtyper – et forslag, som beboerne i Mjølnerparken forgæves har forsøgt at overbevise deres boligselskab og kommunen om.

>> LÆS OGSÅ: Mjølnerparken fremlægger sin egen plan

Borgmesteren forstår heller ikke, hvorfor Mjølnerparkens boligselskab, Bo-Vita, ikke har inddraget beboerne i udarbejdelsen af planen.

– Jeg forstår ikke, hvorfor Bo-Vita ikke lytter til beboerne, der har foreslået andre, mindre indgribende løsninger. Boligselskabet burde være på beboernes side i denne sag. Lige nu oplever vi massive problemer i forbindelse med skruppelløse investorer som Blackstone, der opkøber private udlejningsejendomme og sender huslejen på himmelflugt. Det er mig en gåde, hvorfor et alment boligselskab nu ønsker at sælge en del af boligforeningen til private investorer, siger Karina Vestergård Madsen.

Salgsplanen blev tidligere på måneden vedtaget af repræsentantskabet i Mjølnerparkens boligselskab, Bo-Vita.

For at leve op til regeringens krav vil Bo-Vitas repræsentantskab – stik imod beboernes ønske – sælge 228 familieboliger. Blandt de beboere, der nu risikerer at blive tvangsflyttet, er 20 ældre beboere, som lever sammen i et seniorbofællesskab. En gruppe beboere som aktivt har kæmpet for at styrke integrationen i Mjølnerparken. 

>> LÆS OGSÅ: Bo-Vita gør klar til salg i Mjølnerparken

SF og S klar til salg

SF's medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Klaus Mygind, har ikke tænkt sig at afvente, om kommunens plan for Mjølnerparken kan få området af ghettolisten. 

For SF'eren handler det nemlig ikke kun, om Mjølnerparken står på ghettolisten eller ej – men om at få flere private boliger til området.

– Vi skal have en plan, der sikrer blandede boliger, herunder også private boliger i Mjølnerparken, siger Klaus Mygind til Arbejderen.

Han uddyber:

– SF er – modsat Enhedslisten – med i dele af ghettoaftalen, så vi støtter blandede ejerformer i Mjølnerparken. Jeg håber på, at fraflytningerne vil gå nogenlunde af sig selv.

Også Socialdemokratiet er klar til at sælge ud af de almene boliger i Mjølnerparken:

– Hvis det viser sig om fire år, at Mjølnerparken kommer af ghettolisten, så er det da skidt, hvis vi sælger nu, uden at det er nødvendigt. Men vi kan altså ikke læne os tilbage og vente på et mirakel, siger det socialdemokratiske medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Lars Weiss, til Arbejderen.

Han uddyber:

– Det har været mikroskopisk, hvad den boligsociale helhedsplan, som borgmesteren henviser til, har haft af effekt. Hvis vi skal leve op til de nye krav, så er det nødvendigt at gøre noget andet. Boligselskabet er kommet med en plan. Det er boligselskabet, der har fingeren på pulsen derude. Derfor vælger vi at tro på boligselskabets plan.

Håber på huslejekontrol

Enhedslisten vil nu forsøge at få de andre partier med på at pålægge køberen af de almene boliger huslejeregulering og huslejekontrol.

– Vi vil forsøge at skabe bred politisk opbakning til at opfordre Bo-Vita til at sikre, at der bliver tale om private udlejningsboliger med en rimelig husleje, som også pædagogen, sygeplejersken og SOSU-assistenten kan betale, siger teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen.

Ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen vil det koste op mod 510 millioner kroner at erstatte de 228 almene boliger, der skal sælges i Mjølnerparken, med nye almene boliger.

Nedrivninger i Aarhus og Odense

Det er ikke kun i København, at regeringens ghettokrav er i gang med at blive ført ud i livet.

Aarhus Byråd skal i aften tage stilling til nedrivningsplaner, der river i alt 600 boliger ned i de to bydele Gellerup og Toveshøj, som også er på regeringens liste over "hårde ghettoer".

Og i sidste uge vedtog et flertal af byrådet i Odense at nedrive 1000 ud af Vollsmoses i alt 2900 almene boliger. Dermed risikerer 3000 mennesker at skulle tvangsflyttes.

Begge steder er beslutningerne mødt med protester. I Odense demonstrerede borgere og beboere mod nedrivningerne, og aktivister kastede papirsnøgler ned over politikerne inde i byrådssalen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


28. maj. 2019 - 14:19   04. jun. 2019 - 22:12

Ghettopakken

ml@arbejderen.dk
Ghettoaftale på boligområdet

Venstre, Konservative, Liberal Alliance, SF, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti blev i maj 2018 enige om en ghettoaftale på boligområdet.

  • Antallet af almene familieboliger i de såkaldt "hårde ghettoområder" skal bringes ned til under 40 procent inden år 2030. Det kan eksempelvis ske ved nedrivning, salg eller ved at bygge nye boliger eller ommærke eksisterende almene familieboliger til eksempelvis ungdoms- eller ældreboliger.

  • Boligministeren og forligskredsen får frie hænder til at nedrive eller sælge hele boligblokke. 

  • Det skal være lettere at smide lejere ud af deres bolig. I dag kan lejere kun opsiges, hvis deres bolig skal nedrives, eller hvis lejeren tilsidesætter skik og orden. Men fremover skal lejere kunne smides ud af deres bolig, hvis boligen skal sælges til private.

  • Det skal være lettere at sælge almene boliger og grunde.

  • Der indføres et forbud mod, at folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse må flytte til de hårdeste ghettoområder.