06 Apr 2020  

KBH: Skyfrit

Bo-Vita vil ikke udsende materiale fra Mjølnerparken

Fremtid afgøres på tirsdag

Bo-Vita vil ikke udsende materiale fra Mjølnerparken

Inden Bo-Vitas repræsentantskab på tirsdag skal tage stilling til Mjølnerparkens fremtid, bør de kende beboernes holdning, mener formand for Mjølnerparken. Bo-Vita nægter imidlertid at udsende materiale.

Vi synes, det er relevant, at dem, som skal deltage i repræsentantskabsmødet, kender beboernes synspunkter, inden de skal stemme om Mjølnerparkens fremtid, siger Muhammad Aslam.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Boligforeningen Bo-Vita, som ejer Mjølnerparken, har indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde på tirsdag, hvor deltagerne skal tage stilling til en såkaldt udviklingsplan for Mjølnerparken.

 Vores synspunkter er kendte i Bo-Vita, men det er de næppe bredt blandt dem, som deltager i repræsentantskabet.
Muhammad Aslam, formand for Mjølnerparken

Planen, som er udarbejdet af boligforeningen og Københavns Kommune, lægger op til, at dele af Mjølnerparken skal sælges for at leve op til ghettolovens krav om at reducere antallet af familieboliger til under 40 procent inden 2030.

Beboerne i Mjølnerparken er ikke blevet taget med på råd. De har til gengæld udarbejdet deres egen plan, som de gerne vil informere alle om, som skal deltage i repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen i Mjølnerparken har derfor i en mail bedt boligforeningens sekretær om at sende planen til medlemmer af repræsentantskabet samt organisationsbestyrelsen. 

>> LÆS OGSÅ: Mjølnerparken fremlægger sin egen plan

Men det må sekretæren ikke, skriver Bo-Vitas forretningsfører Steffen Boel Jørgensen i en mail til Muhammad Aslam, formand for afdelingsbestyrelsen i Mjølnerparken.

"Mjølnerparkens afdelingsbestyrelse har INGEN instruktionsbeføjelser ift. Bo-Vitas medarbejdere", skriver han og truer med, at "gentagelsestilfælde vil kunne indebære, at der rejses personligt ansvar mod jer for de forbrugte ressourcer".

Beboerdemokrati

Ikke mindst truslerne støder Muhammad Aslam. 

– Hvis boligforeningen ikke vil videresende vores mail, kan de jo bare skrive det i en pæn tone. Men de både fordrejer, hvad vi vil, og truer os, siger han til Arbejderen.

I mailen fra forretningsføreren påstår han nemlig også, at bestyrelsen i Mjølnerparken har bedt om at få "omdelt" deres materiale.

– Men det har vi ikke, understreger både Muhammad Aslam og næstformand Janni Milsted.

Steffen Boel Jørgensen skriver også, at udsendelse af Mjølnerparkens plan er en "omgåelse af Bo-Vitas vedtægter", da der ikke er noget punkt om indkomne forslag på dagsordenen.

Videre skriver han: "De synspunkter I fremfører i jeres materiale er kendte", og "kommunen og Bo-Vita er som det fremgår enige om, at det hverken er muligt eller hensigtsmæssigt".

– Det er rigtigt, at vores synspunkter er kendte i Bo-Vita, men det er de næppe bredt blandt dem, som deltager i repræsentantskabsmødet, som jo kommer fra alle boligforeningens afdelinger. Derfor synes vi, at det er relevant, at de bliver gjort bekendt med beboernes synspunkter, inden de skal være med til at stemme om Mjølnerparkens fremtid, siger Muhammad Aslam.

Det er ulovligt

Bo-Vita har ellers en beboerdemokratisk strategi, hvor der står: "Helt basalt for beboerdemokratiet er fri og lige adgang til informationer samt åbenhed om og gennemsigtighed i de beslutninger, som træffes." 

Men ifølge forretningsfører Steffen Boel Jørgensen er der intet at komme efter. Det er nemlig ulovligt, det som er foregået.

– En afdelingsbestyrelse kan ikke udenom administrationen bede om, at sekretæren skal bruge ressourcer på at sende materiale ud, eller om at vores ansatte skal dele materiale ud, siger han til Arbejderen.

– Og det forslag, som Mjølnerparkens beboere har udarbejdet, er ikke på dagsordenen, derfor kan vi heller ikke udsende det. Vi følger blot vores vedtægter. Repræsentantskabet skal kun tage stilling til den plan, som kommunen og boligforeningen har udarbejdet.

Steffen Boel Jørgensen mener, at afdelingsbestyrelsen i Mjølnerparken tager beboerne som gidsler.

– Den plan, de har udarbejdet, kan ikke lade sig gøre af praktiske, juridiske, politiske og økonomiske årsager. Det er et politisk paradeforslag, lyder det fra forretningsføreren.

Regeringens ghettoplan

Beboerne i Mjølnerparken foreslår i deres plan at reducere antallet af familieboliger til de 40 procent inden 2030 ved naturlig fraflytning og ved derefter at ommærke boligerne til ungdomsboliger, ældreboliger og seniorboliger.

"Vi har i øjeblikket over 100 midlertidige lejemål, som kan indgå i planen", skriver bestyrelsen i Mjølnerparken i det brev, som ikke må sendes til repræsentantskabet.

I brevet opfordrer de til at stemme nej til den af Bo-Vita foreslåede udviklingsplan.

"Det er katastrofalt at sælge almene boliger, som har en rimelig husleje", skriver beboerne og understreger: "Dette er et fælles anliggende for hele den almene boligsektor".  

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


12. maj. 2019 - 07:00   13. maj. 2019 - 22:19

Ghettoaftale

bi@arbejderen.dk
Ghettoaftale på boligområdet

Venstre, Konservative, Liberal Alliance, SF, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti blev i maj 2018 enige om en ghettoaftale på boligområdet.

  • Antallet af almene familieboliger i de såkaldt "hårde ghettoområder" skal bringes ned til under 40 procent inden år 2030. Det kan eksempelvis ske ved nedrivning, salg eller ved at bygge nye boliger eller ommærke eksisterende almene familieboliger til eksempelvis ungdoms- eller ældreboliger.

  • Boligministeren og forligskredsen får frie hænder til at nedrive eller sælge hele boligblokke. 

  • Det skal være lettere at smide lejere ud af deres bolig. I dag kan lejere kun opsiges, hvis deres bolig skal nedrives, eller hvis lejeren tilsidesætter skik og orden. Men fremover skal lejere kunne smides ud af deres bolig, hvis boligen skal sælges til private.

  • Det skal være lettere at sælge almene boliger og grunde.

  • Der indføres et forbud mod, at folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse må flytte til de hårdeste ghettoområder.