31 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 12 °C

Strejke i protest mod fyringer

Budgetnedskæringer

Strejke i protest mod fyringer

Håndværkere på hospitalerne i Region Hovedstaden har strejket i protest mod ledelsens håndtering af nedskæringer. I dag bliver 25-30 kolleger fyret.

Håndværkerne på Rigsh​ospitalet på Blegdamsvejs er blandt dem, der har strejket i protest mod fyringer af 25-30 personer.
FOTO: Region Hovedstaden
1 af 1

Både fredag i sidste uge og mandag i denne har håndværkere og arbejdsmænd ansat ved Region Hovedstadens Center for Ejendomme nedlagt arbejdet. 

Man kunne måske have lavet en aftale med nogle af de ældste håndværkere om eventuelt at stoppe lidt tidligere.
Søren Petersen, mekaniker

Det sker i protest mod et dårligt arbejdsmiljø og som reaktion på, at der som led i nedskæringer skal fyres 25-30 ansatte. Ledelsens prikkerunde starter i dag.

– Det er knap 14 dage siden, vi fik at vide, at der skal fyres i centeret, fortæller mekaniker Søren Petersen til Arbejderen.

Center for Ejendomme, der står for drift og vedligeholdelse på hospitalerne i Region Hovedstaden, skal i 2019 og 2020 spare 15 millioner kroner. Det kommer til at kunne mærkes blandt de omkring 400 håndværkere fordelt på mange forskellige fag blandt andet malere, tømrere, elektrikere, gartnere og murere.

Eksterne håndværkere

Var håndværkerne blevet inddraget er det Søren Petersens opfattelse, at de kunne have fundet løsninger, der er bedre end at ledelsen i dag skal rundt og prikke folk:

– Mange nærmer sig en alder, hvor de overvejer at stoppe på arbejdsmarkedet. Det kunne jo godt være, at man kunne have lavet en aftale med dem om eventuelt at stoppe lidt tidligere, så vi undgår det, der sker i dag.

Håndværkerne frygter, at fyringerne vil gå ud over arbejdsmiljøet, og at de tilbageværende  skal løbe stærkere end i dag for at løse opgaverne. Desuden ser de reduktionen i regionens egen håndværkerstab som et skridt på vejen til, at stadig flere eksterne håndværkere bliver hyret ind til at løse arbejdsopgaverne.

Først gartnerne

Udviklingen med brug af eksterne håndværkere er indledt i gartnergruppen. For ti måneder siden meddelte ledelsen, at gartnerfunktionen skulle sendes i licitation. Personalet forlangte et kontrolbud, og siden har gartnerne i Center for Ejendomme gået i uvished om, hvorvidt arbejdet forbliver under centeret eller overgår til private. Den næste gruppe, ledelsen har varslet udliciteret, er tømrerne.

– Det er psykisk belastende. I fovejen er der problemer med arbejdsmiljøet. Det er ikke for godt. Folk føler sig pressede. De kommer til mig og siger, at de er bange og har ondt i maven, fortæller fællestillidsmand Henrik Larsen til Arbejderen. 

Siden Center for Ejendomme blev oprettet for cirka to år siden, er stemningen på arbejdspladsen blevet stadig dårligere. Håndværkerne klager over, at ledelsen sætter for mange ting i værk, men ikke får dem afsluttet og forhandlet på plads. 

Mindst mulige gener

Region Hovedstaden understreger, at fyringerne ikke vil kunne mærkes blandt patienterne i regionen:

"Reduktionerne kan få konsekvenser for løsningen af nogle opgaver, der ikke er kritiske for hospitalsdriften. Det kan fx komme til at betyde, at der i forhold til ikke-kritiske reparationer vil blive længere tid til klarmelding, men Center for Ejendomme vil tilrettelægge opgaveløsningen, så generne bliver mindst mulige," skriver regionen.

>>LÆS OGSÅ: Udsigt til sparerunder og fyringer på sygehuse

Region Hovedstaden har et budget på cirka 40 milliarder kroner. I forbindelse med budgetlægningen for 2019 besluttede regionsrådet samlede nedskæringer på 198 millioner kroner, som hospitalerne i regionerne har stået for. Men reelt har sparekravet været mere end dobbelt så stort, da hospitalerne derudover har gennemført omprioriteringer for 215,6 millioner kroner.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


02. apr. 2019 - 10:10   03. apr. 2019 - 09:57

Fyringer

noc@arbejderen.dk