25 Feb 2021  

KBH: Spredte skyer, 5 °C

Justitsminister stævnet for ulovlig overvågning

Borgere kræver stop for logning

Justitsminister stævnet for ulovlig overvågning

Mere end 1000 borgere har samlet penge ind til at hive justitsminister Søren Pape i retten for ulovlig overvågning af danskerne. I fredags klokken 12 blev stævningen af justitsministeren afleveret til Københavns Byret.

Peter Kofod og Rasmus Malver fra Foreningen Mod Ulovlig Logning afleverede fredag deres stævning af jusititsminister Søren Pape til Københavns Byret.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

I fredags blev justitsminister Søren Pape stævnet for at være ansvarlig for, at tusindvis af danskere hver eneste dag bliver ulovligt overvåget.

Det er på tide at trække en streg i sandet. Det er absurd, at borgerne må slæbe staten i retten, for at sikre at loven bliver overholdt.
Peter Kofod, Foreningen Mod Ulovlig Logning

Stævningen blev afleveret til Kønbenhavns Byret af en gruppe internet- og menneskeretsaktivister. Aktivisterne har dannet Foreningen Mod Ulovlig Logning for at føre retssagen og skabe debat om den ulovlige logning.

Målet med retssagen er at få stoppet den daglige logning af borgernes telefonsamtaler og sms'er, som danske teleselskaber foretager hver dag, selvom EU for halvandet år siden slog fast, at den massive overvågningen er ulovlig. 

Foreningen har foreløbig indsamlet mere end kroner 400.000 kroner til at dække omkostningerne ved at føre sagen. Mere end tusind almindelige danskere har indbetalt store og små beløb, så retssagen kan blive en realitet. Også Amnesty International Danmark og Bitbureauet har doneret større pengebeløb til retssagen.

Bryder loven hver dag

Siden EU's logningsdirektiv i 2007 blev indført i dansk lov via logningsbekendtgørelsen i forbindelse med terrorpakken, har internet- og teleselskaberne været pålagt at registrere og gemme milliarder af oplysninger om, hvilke telefonnumre borgerne ringer til, hvem der er afsender og modtager, varighed og afsender og modtager af sms-beskeder, samt hvor telefonen befinder sig. 

I 2016 kendte EU-domstolen i en svensk sag det ulovligt at gemme data om borgernes sms'er, opkald, datatrafik og geografiske færden. Men i Danmark insisterer justitsministeren på at fortsætte logningen. 

– Det er trist, at vi borgere er nødt til at sagsøge en minister for at få stoppet ulovligheder. Vi er sikre på, at vi nok skal vinde, og domstolen slår fast, at menneskeretten er blevet krænket, siger Rasmus Malver til Arbejderen. Han er talsperson i Foreningen Mod Ulovlig Logning.

Bestyrelsesmedlem i foreningen, Peter Kofod, mener, at tilstanden er utålelig.

– Skiftende regeringer bryder hver dag loven med åbne øjne og tilsidesætter alle danske borgeres rettigheder. Det er på tide at trække en streg i sandet. Det er absurd, at borgerne må slæbe staten i retten, for at sikre at loven bliver overholdt, siger han til Arbejderen.

– Nu har Justitsministeriet haft halvandet år til at stoppe den ulovlige overvågning. Men intet er sket. Når staten ikke af sig selv kan finde ud af stoppe den ulovlige masseovervågning, så må vi – borgerne – gøre noget ved det. Derfor må vi nu også få en dansk domstols ord for, at masselogningen er for vidtgående og for indgribende og krænker retten til privatliv. I en retsstat skal også myndighederne overholde loven, siger Peter Kofod.

Justitsminister vil fortsætte logning

Justitsminister Søren Pape skriver i en mail til Arbejderen, at logningen fortsætter, indtil der kommer nye regler fra EU:

"Der er ikke nogen bestemt frist efter EU-retten for at rette ind efter EU-dommen. Det er derimod et krav, at vi handler hurtigst muligt – og det gør vi. Vi tager derfor aktiv del i arbejdet i EU, som gerne inden længe skulle munde ud i fælles europæiske retningslinjer på området. Sagsanlægget vil ikke ændre på, at vi arbejder efter hurtigst muligt – men også fagligt forsvarligt – at få nye regler på plads".

Videre skriver ministeren:

"Loggede oplysninger udgør et centralt efterforskningsværktøj for politiet og PET. Ved terrorangreb, bandeskyderier og andre alvorlige forbrydelser er det således afgørende for politiet og PET, at de kan få adgang til for eksempel at se teleselskabernes information om, hvilke telefoner der har været brugt i nærheden af gerningsstedet".

Støttebeløb til retssagen kan indbetales via Mobile Pay til 40456 eller via konto 5301 272500.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


05. jun. 2018 - 07:00   05. jun. 2018 - 07:00

Overvågning

ml@arbejderen.dk
Logningsbekendtgørelsen
  • Logningsbekendtgørelsen pålægger alle internet- og teleudbydere at gemme oplysninger om alle borgeres kommunikation via telefon og internet i ét år. 

  • Logningsreglerne blev vedtaget som led i den danske terrorpakke II fra 2006, og trådte i kraft i 15. september 2007.

  • Siden bekendtgørelsen blev indført, har internet- og teleselskaberne gemt milliarder af oplysninger om blandt andet telefonnumre, varighed og lokation for sms-beskede og telefonopkald. Der gemmes dog ikke oplysninger om kommunikationens indhold (hvad der er blevet skrevet eller sagt).

  • Herudover skulle selskaberne også gemme oplysninger om danskernes færden på nettet - eksempelvis hvilke hjemmesider danskerne besøger. Men denne automatiske overvågning blev afskaffet af justitsministeren i juni 2014.

  • Indtil nu er hver eneste dansker i gennemsnit blevet registreret mere end en gang i minuttet på enten mobiltelefonen eller på internettet. Det svarer til i alt 3,5 billioner registreringer alene i 2013, viser tal fra Teleindustrien.