19 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 14 °C

Stop tyveriet fra lejerne

Blogs

Nikolaj Villumsen
Medlem af EU-parlamentet for Enhedslisten
Født 1983 og BA i Historie. Medlem af Folketinget for Enhedslisten fra 2011 til 2019. Har været udenrigs- og beredskabsordfører samt næstformand i venstrefløjsgruppen ved Europarådets Parlamentariske Forsamling.
Blogindlæg af Nikolaj Villumsen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 11. april, 2018, 07:59:52

Stop tyveriet fra lejerne

De eneste initiativer, regeringen hiver op af hatten med sin ghetto-plan, er straf og nedrivning. Og regningen for denne forfejlede indsats skal løftes af lejerne. Det er hverken fair eller fornuftigt.

Løkke vil hente en stor del af finansieringen til sin såkaldte ”ghetto-plan” fra lejerne i de almene boliger. Nærmere bestemt skal der tages 12 milliarder kroner fra lejernes solidarisk opsparede midler. Det vil betyde mindre renovering, dårligere vedligeholdelse og mindre nybyggeri for den omkring én million danskere, der bor alment.

Løkke prøver at tørre integrationsopgaven og regningen af på lejerne.

I min almene boligforening er vi lige nu ved at få renoveret vores badeværelser. Renoveringen skyldes, at der for mere end ti år siden blev fundet skimmelsvamp i nogle af badeværelsesvæggene i lejlighederne. Det har altså taget mere end 10 år at få projektet i gang, da der skulle hentes penge fra Landsbyggefonden.

Landsbyggefonden betales af et tvunget bidrag fra lejerne i den almene bolig sektor. Det er denne kasse, regeringen nu vil mere end halvere. Gennemføres regeringens plan, vil det betyde en endnu længere venteliste på renoveringsprojekter og flere utidssvarende boliger for lejerne.

Stempel og stigmatisering

Allerede i dag er det sådan, at det er den almene boligsektor, der i høj grad løfter integrationsopgaven. Det er i de almene boliger, at nyankomne flygtninge bliver budt velkomne. Det er i de almene boliger, at ildsjæle som de lokale bydelsmødre går fra dør til dør for at løfte deres naboers sprogkundskaber, uddannelsesniveau og forbedre integrationen.

I regeringens udspil bliver der peget fingre af de udsatte boligområder. De bliver stemplede som ghettoer. Denne stigmatisering rammer ikke blot formørkede islamister og bandemedlemmer, som uden tvivl udgør et problem i nogle områder, den rammer også de seje ildsjæle i Gellerup, Vollsmose og Mjølnerparken, der hver eneste dag kæmper i forreste linje for integration og imod radikalisering og kriminalitet.

Men ikke alene bliver der peget fingre af de udsatte boligområder. De eneste initiativer, regeringen hiver op af hatten, er straf og nedrivning. Og regningen for denne forfejlede indsats skal løftes af lejerne. Det er hverken fair eller fornuftigt.

I stedet for at pege fingre af de udsatte boligområder og sende regningen til lejerne, så burde regeringen tage udfordringerne i de udsatte boligområder seriøst. Der er behov for flere billigere boliger, så de fattige og arbejdsløse ikke tvinges til at klumpe sig sammen i enkelte områder.

Løfte i flok

Der er brug for en målrettet socialpædagogisk indsats på skoler og i lokalområder, så vi kan få børnene ud af hænderne på banderne. Og der er brug for at løfte i flok. Det kan ikke være rigtigt, at det centrale Aarhus og Østerbro ikke skal være med til at løfte integrationsopgaven.

Enhedslisten foreslår, at kommunerne skal have anvisningsret til større private udlejningsfirmaer. Det vil betyde, at kommunerne også kan anvise flygtninge og socialt udsatte borgere udenfor de almene boligområder.

Løkke prøver at tørre integrationsopgaven og regningen af på lejerne. Det skal han ikke slippe afsted med. For Enhedslisten er det en bunden opgave at løfte de udsatte boligområder, men vi skal løfte i flok. Ellers vil det ikke lykkedes.

Nyeste blogindlæg