19 Sep 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 21 °C

Forbereder aktiv konflikt

Fagbevægelsen ruster sig

Forbereder aktiv konflikt

Arbejdsgivernes massive lockoutvarsel har skabt travlhed i de offentlige fagforeninger. De informerer medlemmerne og forbereder dem på en aktiv konflikt.

Danmark er på vej mod storkonflikt efter de offentlige arbejdsgiveres massive lockoutvarsel. Højere løn er ét af de krav, de offentligt ansatte står sammen om.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Ganske vist opfatter de offentlige fagforbund, at arbejdsgiverne med onsdagens beslutning om at lockoute 450.000 ansatte i stat, kommuner og regioner bidrager til en voldsom og helt unødvendig skærpelse af konflikten om nye overenskomster på det offentlige arbejdsmarked.

Jeg kan godt afsløre, at vores strategi ikke går på, at medlemmerne skal hjem og sidde i stuerne. Vi forbereder en aktiv konflikt.
Flemming Vinther, CFU

Men arbejdsgivernes træk kommer ikke bag på de faglige organisationer, der dagen derpå er i fuld sving med at informere medlemmer og tillidsvalgte og klæde dem på til en eventuel storkonflikt. Det fortæller Flemming Vinther, formand for de statsansatte i CFU, til Arbejderen.

– Vi har masser af overvejelser om, hvad vi gør i tilfælde af konflikt, men jeg tror, at vi holder dem for os selv. Jeg kan dog godt afsløre, at vores strategi ikke går på, at medlemmerne skal hjem og sidde i stuerne. Vi forbereder en aktiv konflikt, siger Flemming Vinther.

Solidaritetspagten holder

Indtil nu er det ikke lykkedes for arbejdsgiverne at slå kiler ind i den solidaritetspagt, som fagforbundene aftalte forud for OK-forhandlingerne. De faglige organisationer står fast på, at de vil kæmpe sammen for krav om reallønsstigninger, særlige puljer til lavtlønnede og kvindefagene. Og at de står samlet bag lærernes krav om en arbejdstidsaftale og de statsansattes forsvar af deres betalte frokoster.

>>LÆS OGSÅ: Her er stridspunkterne i OK18

Dennis Kristensen, FOA's forbundsformand, understreger da også, at arbejdsgiverne er oppe mod en sjældent set enighed blandt de offentligt ansatte:

– Vi ønsker ikke en megakonflikt, der lægger Danmark ned, men der skal ikke være nogen tvivl om, at hvis Løhde, Ziegler og regionerne virkelig vil en konflikt, så er vi parate på lønmodtagersiden. 

I Aalborg har de offentlige fagforeninger ladet sig inspirere af den solidaritetspagt, som forbundene har indgået og fulgt under overenskomstforløbet, fortæller formanden for Aalborg Lærerforening Karsten Lynge Simonsen til Arbejderen:

– Det er planen at koordinere de lokale aktiviteter. Fagforeningerne vil holde møder hver for sig, men også holde stormøder for medlemmerne på tværs af fagforeningerne i hele kommunen.

3F København har lidt under 2000 offentligt ansatte medlemmer indenfor både stat, kommuner og regioner. Hovedparten af afdelingens medlemmer – næsten 16.000 – er imidlertid omfattet af private overenskomster. For at styrke samarbejdet på tværs af fagene og aftale aktiviteter under konflikten er de tillidsvalgte begyndt at mødes, i første omgang en gang om ugen.

>>LÆS OGSÅ: Privat ansatte støtter offentligt ansattes OK-kamp

– Vi betragter den her overenskomstfornyelse som et anliggende for alle i fagforeningen. I virkeligheden er OK18 også en velfærdskamp, og vi mener, at vi har en fælles interesse i at sikre en velfungerende offentlig sektor, siger afdelingsformand Bjarne Høpner til Arbejderen.

Aktiviteter 

Flere faglige udadvendte aktiviteter både på landsplan og lokalt er på bedding.

– Den 22. marts samles flere tusinde tillidsfolk fra både stat, regioner og kommuner til landsdækkende stormøde i Fredericia, fortæller Flemming Vinter og fortsætter:

– Jeg håber, at vi kan fortælle dem om et forhandlingsresultat. Kan vi ikke det, så skal mødet bruges til at forberede konflikt.

Den 20. marts danner Nørrebrohallen i København rammen om et møde for tillidsrepræsentanter fra blandt andet København og Frederiksberg. Den 4. april markeres starten på fagforeningernes varslede strejke med demonstrationer, og der planlægges ligeledes demonstrationer den 10. april, hvor arbejdsgivernes lockout starter.

Både strejker og lockout kan udsættes i to gange 14 dage af forligsmanden.

>>LÆS OGSÅ: Sammenholdet i fagbevægelsen er større end set i mange år

07. mar. 2018 - 17:56   08. mar. 2018 - 16:50

OK 2018

noc@arbejderen.dk
På vej mod konflikt
  • Overenskomstforhandlingerne på hele det offentlige område – både staten kommunerne og regionerne –  er brudt sammen.
  • Arbejdsgiverne har ikke villet imødekomme fagbevægelsens helt centrale krav om en arbejdstidsaftale for lærere og andre undervisere, at den betalte frokostpause skal ind i overenskomsterne samt højere realløn til alle. Derudover kræver de kommunalt og regionalt ansatte også, at der afsættes særlige puljer til at løfte de lavtlønnede og kvindefagene.
  • Forligskvinde Mette Christensen undersøger i øjeblikket, om der er mulighed for at bringe parterne tættere på hinanden og få lavet et forlig.
  • Fagbevægelsen har sendt strejkevarsler afsted. Omkring 80.000 offentligt ansatte er udtaget til at gå i strejke. En strejke kan tidligst starte den 4. april, men forligskvinden kan udskyde strejken i to gange 14 dage.
  • Innovationsminister Sophie Løhde og Kommunernes Landsforening har sagt, at de vil svare på en strejke ved at varsle lockout.

Følg Arbejderens overenskomstdækning her.