20 Sep 2018  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

Offentligt ansatte har brug for opbakning i OK2018

Offentligt ansatte har brug for opbakning i OK2018

Vi opfordrer til, at der bakkes op om de faglige forhandlere i deres indsats for at sikre et godt resultat.

Stillet over for en offentlig modpart i staten og kommunerne, som udviser en forhandlingsvilje, der bedst kan lignes med isblok, må de offentligt ansatte – rygraden i velfærdssamfundets kernefunktioner – imødese vanskelige tider.

Bak op i lokalområderne, bak op i institutionerne og vis arbejdsgiverne, at de ansatte kan regne med vores solidaritet over for arbejdsgivernes besparelseslinje.

Det kalder på solidaritet og opbakning til de offentligt ansatte fra de privatansattes faglige organisationer, fra brugere og fra offentligheden. Der er brug for sammenhold, så velfærdssamfundets fodfolk får ordentlige arbejdsforhold og en løn, der modsvarer deres vigtige opgave.

Vi opfordrer til, at der bakkes op om de faglige forhandlere i deres indsats for at sikre et godt resultat. Det er ikke mindst vigtigt i en situation, hvor arbejdsgiverne udviser en ubøjelig konfliktvilje. Skal et overenskomstresultat til alles tilfredshed bæres igennem, kræver det mobilisering og støtte.

Bak op i lokalområderne, bak op i institutionerne og vis arbejdsgiverne, at de ansatte kan regne med vores solidaritet over for arbejdsgivernes besparelseslinje.

De lokale LO-sektioner bør ligeledes sætte OK2018 på dagsordenen. De nyvalgte kommunalpolitikere skal aftvinges en stilling til offentlig velfærd, ligesom KL skal presses til at indgå i seriøse forhandlinger med offentligt ansatte.

Vedtaget den 21. februar 2018

05. mar. 2018 - 16:45   06. mar. 2018 - 16:19

Udtalelse

fra det faglige formandsmøde i Kolding