20 Sep 2018  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

Sammen er vi stærkere

Sammen er vi stærkere

Sammen har vi bedre muligheder for at finde de former, som kan tiltrække ikke mindst unge til den kommunistiske bevægelse. Blandt andet ved at vise dem tillid, så deres begejstring afføder forslag og aktiv deltagelse i klassekampen.

Arne Cheller, formand for Kommunistisk Parti i Danmark.
FOTO: Tobias Stidsen
1 af 1

Kære kammerater

Kommunistisk Parti i Danmark siger tak for indbydelsen til at overvære jeres 5. kongres. Vi har fulgt jeres kongresforberedelser og kan konstatere, at I har været vidt omkring. En lang række store globale spørgsmål er blevet diskuteret på kongressen. Men også de små detaljer i den daglige klassekamp har været inde i debatten.

Denne kongres må føre til en samling af vores partier – det skylder vi arbejderklassen og den kommunistiske bevægelse, nationalt som internationalt. 

Siden jeres sidste kongres har vores to partiers samarbejde taget et kvalitativt spring. Der er talrige eksempler på, hvordan vores partier i fællesskab har grebet tingene an. Vi har samarbejdet i forbindelse med kampen mod TTIP og CETA, i kampen mod NATO og ved afholdelsen af De Røde Blades Fest og ikke mindst organisatorisk ved kommune- og regionrådsvalgene.

Erfaringerne i begge partier har bidraget til en udvikling af samarbejdet. Kort sagt, der er besvaret en lang række spørgsmål om partiernes muligheder for at arbejde sammen i den aktuelle politiske kamp og den styrke, det giver kommunisterne ved at samarbejde i det politiske arbejde. Så det burde være sidste gang, at der tales om, at kommunister er lukkede og ensrettede. 

Det er fortsat nødvendigt, at den kommunistiske bevægelse analyserer de objektive vilkår i den politiske kamp for at udstikke de arbejdsopgaver, der er nødvendige, og i fællesskab finde de rigtige aktionsformer. Men det er ikke sådan, at kommunister skal føres frem ved hånden. Vi har livsmod og egne erfaringer.

Sammen har vi bedre muligheder for at finde de former, som kan tiltrække ikke mindst de unge til den kommunistiske bevægelse. Blandt andet ved at vise dem tillid, så deres begejstring afføder forslag og aktiv deltagelse i klassekampen.

Samling i et nyt parti

Vi har udviklet en god form i samarbejdet i vores afdelinger og i ledelserne. Min personlige og politiske forståelse med KP’s formand Jørgen Petersen er gået fra knap 0 procent til 100 procent i de tre år, hvor jeg har været formand for KPiD. Og ad den vej er vi, kommunisterne, med til at skabe gunstige forudsætninger, der udløser aktivitet i arbejderklassen og i de brede folkelige bevægelser.

Et stærkt kommunistisk parti giver mulighed for at skabe resultater, der kan føre til nye aktiviteter. Vi siger jer tak for samarbejdet, og ser frem de forestående beslutninger på jeres kongres – og ikke mindst på vores 12. kongres i maj måned, som foregår i dagene 19. til 21. maj.

Sammen har vi bedre muligheder for at finde de former, som kan tiltrække ikke mindst de unge til den kommunistiske bevægelse.

Denne kongres må føre til en samling af vores partier – det skylder vi arbejderklassen og den kommunistiske bevægelse, nationalt som internationalt. Debatten i den kommunistiske bevægelse her i landet kunne måske have været mere omfattende, men den er kendetegnet af den situation, ikke mindst vores parti befinder sig i. Arbejdslinjen er og må være, at vi diskuterer i fællesskab ud fra vores fælles beslutninger.

De nuanceforskelle, der måtte være, vil helt klart kunne rummes i et fælles parti, der kan nå frem til et fælles grundlag, hvorefter vi handler. Denne arbejdsform er netop det aktive demokrati, der kendetegner det kommunistiske parti. Al diskussion har til formål at nå frem til enighed om vores politiske beslutninger. Og derudfra skal der handles. Der skal planlægges, der skal ledes, og der skal kontrolleres. Det skal alt sammen gøres for at skabe et handlekraftigt og stærkt kommunistisk parti. 

Det kræver indsigt og mod at være kommunist – og der spørges ofte om vi fortryder vores valg? Nej, uanset nederlag på arbejdspladser eller i fagforeninger, uanset imperialismens mægtige magt og dens krige – eller de glade oplevelser som markeringen af 100 året for Oktoberrevolutionen og stærkest af alt fornemmelsen af, at det giver en styrke at være med i et fællesskab.

Nej, vi fortryder ikke, men det er en kendsgerning, at der er alt for få kommunister i vores land. Det skal der ændres på. Vi er forskellige, heldigvis. Vi har forskellige baggrunde, forskellige uddannelser, forskellige erhverv. Det er med disse udgangspunkter, at vi betragter omgivelserne og udviklingen samfundsmæssigt og politisk. Det giver de forskelligheder, der er nødvendige for at få den mest alsidige belysning af udviklingen.

Vi må aldrig lade det blive en kvalitet i sig selv at være uenige. Vi skal sige til vores venner i arbejderbevægelsen, til dem der kæmper for fred, og overalt hvor kommunister er aktive: I et nyt samlet kommunistisk parti er der rigeligt plads til, at I også kan være med. Et sådant parti vil være et åbnet parti, som er parat til at byde unge som ældre, medkæmpere og kolleger velkommen. 

Store muligheder

Marxismen-leninismen og den kommunistisk bevægelsens syn på verden og klasserne er blevet udformet af selve kampen. En kommunistisk analyse må være alsidig. Men en kommunistisk vurdering bør have en speciel kvalitet. Kongresser behandler processer, som er i bevægelse, og tendenser, som kun er i sin vorden. Vi studerer svagheder, men vi bygger på det, der er positivt.

En samling af kommunisterne i et nyt parti er positivt. Et sådant parti har langt større muligheder for at rumme og vejlede strømninger og kræfter, der bærer fremad, som bærer fremtiden i sig.

Det er vores vurdering, at det er nødvendigt at give den kommunistiske bevægelse et kvalitativt løft. Det genspejler vores dybe tillid til arbejderklassen og dens fremtid. Vor holdning er overordentlig positiv, fordi vi ikke kun repræsenterer nutiden, men også fremtiden. Fremtiden ligger i et samlet og stærkt kommunistisk parti.

Talen blev holdt på Kommunistisk Partis 5. kongres i weekenden den 23. – 25. februar 2018

01. mar. 2018 - 08:42   01. mar. 2018 - 08:50

Tale

af Arne Cheller, formand for Kommunistisk Parti i Danmark