19 Aug 2018  

KBH: Spredte skyer, 21 °C

Nye miljøskibe droppes

Kun penge til oprustning

Nye miljøskibe droppes

Med det nye forsvarsforlig droppes indkøbet af fire nye miljøskibe. De nuværende er fra 1979 og ikke længere tidssvarende.

Et af Forsvarets miljøskibe indsat mod olieforurening. Miljøskibene er gamle og ikke tidssvarende.
FOTO: Forsvarsportalen
1 af 1

Det nye forsvarsforlig afsætter milliarder til at indkøbe nye kampfly, tanks og missiler. Men der er ikke råd til at udskifte de fire gamle miljøskibe fra 1979-1980, som udgør Danmarks beredskab i tilfælde af en olieforurening på havet.

I dag findes der masser af udstyr, ikke mindst sikkerhedsudstyr, som ikke fandtes i 1979, men som man i dag bygger ind i skibene. 
Per Hansen, kommandørkaptajn i Marinestaben

Partierne bag forsvarsforliget har besluttet, at annullere det udbud af nye miljøskibe, som ellers var sat i gang.

>> LÆS OGSÅ: Milliarder til militær øger ikke sikkerhed

– Vores nuværende skibe er meget gamle og ikke tidssvarende. Derfor vil vi gerne have skiftet dem ud, forklarer kommandørkaptajn i Marinestaben og chef for de nationale beredskaber, Per Hansen, til Arbejderen.

– I dag findes der masser af udstyr, ikke mindst sikkerhedsudstyr, som ikke fandtes i 1979, men som man i dag bygger ind i skibene. 

Bedre sikkerhed og teknologi

Som eksempel nævner han, at der kan være en eksplosionsfare, når man arbejder med olieforurening.

– De miljøskibe, der bygges i dag, har indkapslet motorerne på dækket, så der ikke sker en eksplosion eller en brand, hvis en gnist fra motoren antænder gasser fra olien.

Ingen af de nuværende, gamle danske miljøskibe har den samme sikkerhed.

– Det kan betyde, at vi må vente til olien har "dampet af". Det kan have den konsekvens, at forureningen breder sig. Men vi kan selvfølgelig ikke udsætte besætningerne for fare, siger Per Hansen.

Udover at være mere sikre, så er nye skibe også udstyret med højteknologi, så man kan se en olieforurening i mørke. 

Vil bruge krigsskibe

I stedet for at købe miljøskibe, vil forsvarsministeren undersøge om "… militære skibe kunne løse den opgave (bekæmpe miljøforurening, red.) ved siden af, så vi slår to fluer med et smæk".

Beredskabschefen advarer mod at tro, at almindelige krigsskibe kan bruges som miljøskibe.

– Miljøskibene er specielt designet til at rydde op efter eksempelvis olieforurening på havet. Den kapacitet er der ikke i et almindeligt krigsskib, forklarer Per Hansen.

02. feb. 2018 - 07:00   02. feb. 2018 - 07:10

Forsvarsforlig

ml@arbejderen.dk
Forsvarsforlig 2018 - 2023
  • Regeringen har sammen med Radikale, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgået et nyt forsvarsforlig for perioden 2018 til 2023. Aftalen blev offentliggjort den 28. januar 2018.

  • Med aftalen tilføres dansk militær 12,8 milliarder kroner over de kommende seks år. Det årlige forsvarsbudget øges fra i dag 22 milliarder kroner til næsten 27 milliarder i 2023. Det er den største militære oprustning i 30 år.

  • Danmarks bidrag til NATO styrkes væsentligt. Der oprettes en brigade på 4000 soldater, der er svært bevæbnet med kampvogne, artilleri og droner. Den nye brigade skal kunne indsættes i NATO-operationer overalt i verden. 

  • Der skal hvért år uddannes 500 ekstra værnepligtige, der skal udgøre fødekæden for den nye brigade.

  • Der bliver afsat 285 millioner ekstra kroner til at uddanne 50 procent flere jægersoldater frem mod år 2023.

  • De danske fregatter bliver udstyret med missiler, så de kan indgå i NATO's missilskjold.

  • Der oprettes en let infanteribataljon på 500 mand til at gribe ind nationalt og med få timers varsel støtte politets opgaver. Herudover skal også specialstyrker og værnepligtige fra den Kongelige Livgade stilles til rådighed for politiet. Og militæret oprettet en helikopterenhed på "meget højt beredskab" til politiets antiterrorberedskab.

  • Der købes 27 nye kampfly i perioden 2018 til 2026.