20 Aug 2018  

KBH: Spredte skyer, 19 °C

CO2-afgift uden om EU er den eneste vej frem

CO2-afgift uden om EU er den eneste vej frem

Den danske regering må lytte til aktører som Dansk Energi og indse, at EU’s kvotesystem ikke fungerer.

Flere bliver kritiske overfor EU´s CO2-kvotesystem, der ikke fungerer. Brancheorganisationen Dansk Energi deltager også i kritikken og taler i stedet for en CO2-afgift. Det er glædeligt, at flere og flere er villige til at tage konsekvensen af de facto-falliterklæringen af EU’s kvotesystem og ønsker at øge det økonomiske incitament for en hurtigere grøn omstilling.

Enhedslisten er helt enige med Dansk Energi i, at et regionalt samarbejde om en CO2-afgift er den eneste vej frem for de lande, der vil klimaindsatsen. 

Mange har længe sagt, at kvotemarkedet har været ubrugeligt, men den triste sandhed er, at det i langt højere grad er en decideret stopklods for den revolutionerende klimaindsats, som vi har brug for, da forurenerne har kunne købe aflad til en pinlig lav pris i stedet for selv at gøre en indsats.

Enhedslisten er helt enige med Dansk Energi i, at et regionalt samarbejde om en CO2-afgift er den eneste vej frem for de lande, der vil klimaindsatsen.

Vi står i en situation, hvor det er pinedød nødvendigt, at der sættes fart på klimaindsatsen. Med CO2-priser under 10 euro er det alt for nemt at ignorere de nødvendige diskussioner og tiltag, som ikke kun hæmmer omstillingen i energisektoren, men i endnu højere grad indenfor transport og landbrug, der alt for længe er fløjet under radaren.

EU har ovenikøbet skabt den helt surrealistiske situation, at CO2-markedet oversvømmes med kvoter i takt med at den grønne energi udbygges og bliver mere og mere konkurrencedygtig.

Hvis vi i stedet regionalt og nationalt sikrer en minimumsafgift på CO2, vil der være en direkte konsekvens for manglende omstilling og en pris, der gør at det ikke længere vil være så godt som gratis at svine vores klima til.

Den danske regering må lytte til aktører som Dansk Energi og indse, at EU’s kvotesystem er kaput. I stedet skal vi proaktivt alliere os med lande som England, Frankrig og Holland, som enten allerede har indført en mindstepris på CO2 eller diskuterer det. Lad os få gang i denne form for internationalt samarbejde frem for et EU-marked, som ikke løser noget som helst.

26. jan. 2018 - 08:21   26. jan. 2018 - 08:30

Læserbrev

af Søren Egge Rasmussen MF, energiordfører for Enhedslisten