25 Sep 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 7 °C

Strejkerne gjorde SOSU'erne synlige

I kamp i 2007 og 2008

Strejkerne gjorde SOSU'erne synlige

I 2007 var SOSU-arbejdere over hele landet ude i spontane strejker. Året efter lykkedes det FOA, BUPL og Sundhedskartellet at bryde regeringens økonomiske ramme efter en overenskomstkonflikt.

Strejkende SOSU-arbejdere på Christiansborg Slotsplads i sommeren 2007.
FOTO: Bille
1 af 1

"Vi har prøvet det før – og kan gøre det igen."

Strejkerne viste, at det nytter at kæmpe.
Mari-Ann Petersen, FOA SOSU

Sådan lyder meldingen fra mange SOSU-arbejdere op til de kommende overenskomstforhandlinger, hvor muligheden for at det ender i en konflikt, ikke har været større siden 2008. Her var SOSU'erne sammen med de øvrige faggrupper i FOA ude i en overenskomstkonflikt. 

Kravet var højere løn, og det lykkedes at få sprængt den fastsatte økonomiske ramme. 

SOSU'er over hele landet havde varmet godt op til overenskomstkampen på det offentlige område. I sommeren 2007 gik SOSU-arbejdere på ældreområdet ud i en omfattende landsdækkende strejkebølge med krav om mere i løn og flere hænder. 

Spontane strejker

"For første gang blev en ellers temmelig usynlig gruppe meget synlig og vandt opbakning for sine krav i befolkningen. Det lagde grunden til de store lønkrav og ikke mindst en stor vilje til at ville kæmpe for resultater", skrev Mari-Ann Petersen, der dengang var fællestillidsrepræsentant for hjemmeplejen i København, i en kronik i Arbejderen i august 2008.

De spontane strejker i 2007 startede blandt social- og sundhedsarbejderne i Holstebro. De havde gennem lang tid været utilfredse med deres lave lønninger kombineret med et stigende arbejdspres. Mange valgte at forlade faget.

Dråben, der fik bægeret til at flyde over, var, da endnu en erfaren kollega forlod ældreplejen. I stedet fik hun job som ufaglært i industren med faste arbejdstider og til 20 kroner mere i timen.

Efterfølgende nedlagde SOSU'erne i Holstebro arbejdet den 13. juni 2007. Strejken varede i 12 dage og spredte sig til andre dele af landet blandt andet København og omegnskommuner, Lolland, Slagelse, Assens, Odense og mange andre steder. 

Selv efter at arbejdet var genoptaget i Holstebro fortsatte strejkerne i andre byer. I over 40 kommuner var der strejker eller faglige møder.

– Folk vil ikke finde sig i forholdene længere. Det er blevet alt for hårdt. Arbejdsglæden er væk og lønnen er elendig. Så kan du vælge om du vil smutte eller kæmpe for bedre vilkår, sagde Janni Pedersen, talsmand for de strejkende i Holstebro dengang til Arbejderen.

Gav bonus

Holstebro Kommune afviste at give SOSU-arbejderne mere i løn her og nu, men flere andre kommuner gav lønstigninger til de ansatte i ældreplejen i kølvandet på strejkerne.

Strejkebevægelsen i 2007 dannede grundlaget for FOA's overenskomstkamp i 2008. Her lød parolen om mandeløn til kvindefag og samtidig sikre et generelt lønløft på hele det offentlige område. 

Udover FOA var også sygeplejerskerne og de andre faggrupper i Sundhedskartellet samt pædagogerne organiseret i BUPL ude i konflikt. Men der var tale om tre adskilte strejker, der startede og sluttede på forskellige tidspunkter, og de strejkende havde ikke mange fælles aktiviteter undervejs.

De strejkende havde stor opbakning i befolkningen. En Megafon måling den 28. maj 2008 viste, at 75 procent støttede dem.

"Det lykkedes at forbinde overenskomstkampen med kampen for en velfungerende offentlig sektor", skrev Mari-Ann Petersen i sin kronik.

"Og strejkerne viste, at det nytter at kæmpe. Det lykkedes alle at bryde regeringens økonomiske ramme", slog hun fast.

19. jan. 2018 - 08:36   19. jan. 2018 - 08:40

OK 2018

ur@arbejderen.dk