18 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 10 °C

Akut mangel på SOSU-ansatte

Ny rapport fra FOA og KL

Akut mangel på SOSU-ansatte

73 procent af landets kommuner kan ikke skaffe personale nok til social- og sundhedsområdet. Bliver der ikke gjort noget, vokser problemet, viser en ny fælles rapport fra FOA og Kommunernes Landsforening.

FOTO: Linda Kastrup/Scanpix
1 af 1

73 procent af landets kommuner har allerede i dag alvorlige problemer med at rekruttere personale til SOSU-området. Bliver der ikke grebet ind, bliver problemerne endnu større, viser en helt ny fælles rapport fra FOA og Kommunernes Landsforening (KL).

Der skal en særlig indsats til nu for at gøre faget attraktivt og vende udviklingen, for eksempel ved at se på lønniveauet.
Karen Stæhr, FOA

Rapporten er lavet ud fra et fælles ønske om at kvalificere kommende drøftelser om rekrutteringsudfordringen, så de hviler på et solidt faktuelt grundlag, skriver FOA og KL i en pressemeddelelse.

Ifølge FOA's fremskrivninger vil der i 2026 mangle op mod 40.000 social- og sundhedsansatte, hvis udviklingen fortsætter, uden at der gribes ind. Halvdelen skyldes de mange, der i de mellemliggende år går på pension. Den anden halvdel, at der kommer langt flere ældre.

En udfordring

Formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA Karen Stæhr er da også glad for den fælles afdækning af udfordringen, som FOA anser for meget alvorlig. Det skal ses i lyset af, at social- og sundhedspersonalet opgjort i fuldtidsstillinger udgør godt 65.000 ansatte i kommunerne og dermed spiller en helt afgørende rolle i ældreplejen og det nære sundhedsvæsen.

– Rapporten bekræfter, hvad vi desværre længe har vidst: At der uddannes for få til at sikre den velfærd, som ældre og plejetrængende borgere fortjener. Situationen er allerede akut med 73 procent af kommunerne, der mangler arbejdskraft inden for ældreområdet. Derfor skal der også en særlig indsats til nu for at gøre faget attraktivt og vende udviklingen, for eksempel ved at se på lønniveauet, siger Karen Stæhr.

KL ser flere muligheder

Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg, slår fast, at der skal handles nu for at imødegå rekrutteringsudfordringen på social- og sundhedsområdet. Og der skal flere redskaber i spil.

– Man kan for eksempel gøre det mere attraktivt at søge ind til social- og sundhedsuddannelserne og arbejde for, at de nuværende ansatte bliver længere på arbejdsmarkedet. Derudover skal kommunerne selvfølgelig løse opgaverne så effektivt som muligt, blandt andet ved hjælp af ny teknologi og nye arbejdsformer, siger Michael Ziegler.

Han mener, at der er muligheder for at tage "nogle skridt" allerede ved overenskomstforhandlingerne, som han står i spidsen for på vegne af de kommunale arbejdsgivere, uden at han kommer nærmere ind på, hvad han tænker på.

Fra deltid til fuld tid

En anden mulighed, som parterne kan inddrage i problemløsningen, er ifølge FOA-formand Dennis Kristensen at få flere af de mange deltidsansatte på social- og sundhedsområdet op på fuld tid.

– En stor del af vores medlemmer har selv et ønske om at få flere timer, end de kan få i dag. Hvis flere kan blive ansat i fuldtidsstillinger, vil det både gøre faget mere attraktivt og løse en del af rekrutteringsproblemet, siger Dennis Kristensen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. jan. 2018 - 10:43   04. jan. 2018 - 14:38

Velfærd

noc@arbejderen.dk