16 Aug 2018  

KBH: Overskyet, 17 °C

Børn med ADHD er ekstra udsatte

Børn med ADHD er ekstra udsatte

Flere forskningsundersøgelser viser, at der er ekstra grund til bekymring for de skadelige følger af trådløs stråling hos bør og unge med ADHD.

Flere forældre til børn med diagnosen ADHD har ofte givet udtryk for nervøsitet i forbindelse med wifi-bestråling, og deres bekymringer viser sig nu velbegrundede.

Samme forskere påpeger, at adfærdsforstyrrelser er meget mere almindelige hos børn, som eksponeres meget for mobilstråling.

I psykolog Eva Theilgaard Jacobsens bog, "Mørkelægning af mobilstrålingens konsekvenser", læser jeg, at forskning har vist, "at PEA-indholdet sænkes dramatisk hos mennesker, som eksponeres for elektromagnetisk stråling fra sendemaster", og at det ikke retter sig efter halvandet år.

PEA er den overordnede neuromodulator for dopamin og noradrenalin, som der ved ADHD er for lave niveauer af, ligesom PEA. Deraf brugen af Methylphenidin i blandt andet Ritalin.

Samme forskere påpeger også, at adfærdsforstyrrelser er meget mere almindelige hos børn, som eksponeres meget for mobilstråling.

Det understøttes af to store befolkningsundersøgelser fra 2007 og 2011, foretaget af forskere fra Aalborg Universitet og University of California, som dokumenterer "en klar statistisk signifikant sammenhæng mellem øget forekomst af de adfærds- og neurologiske forstyrrelser hos små danske børn, som karakteriserer ADHD og deres mors mobilbrug under graviditeten og efter fødslen, samt børnenes eget mobilbrug i de tidligste leveår."

Det Europæiske Akademi for Miljømedicin, EUROPAEM, påpeger også i 2016, at den "alarmerende" stigning i brugen af methylphenidat til behandling af især små børn og unge med ADHD falder sammen med den "enorme udbredelse" af trådløs teknologi.

De kalder det "et forskningsmæssigt åbent spørgsmål", men henviser andetsteds til Det Amerikanske Akademi for Miljømedicin, AAEM, og de udsendte i juli 2012 anbefalinger om, at mennesker med blandt andet ADD bør skærmes for trådløs eksponering. Det samme gør mange andre eksperter.

Det var på netop denne baggrund, at tidligere forskningsleder for teleindustrien, George Carlo, i 2007 kaldte wifi i skoler for "absolut en tragedie".

Så kære politikere, hvor mange børn og unges hjerner estimerer I at ofre på det trådløse alter i den kommende periode?

 

22. nov. 2017 - 08:39   22. nov. 2017 - 08:40

Læserbrev

af Kirsten Maise Pedersen, Vejle