26 Sep 2018  

KBH: Spredte skyer, 11 °C

Studiekreds om: Et feministisk blik på økonomi

Studiekreds

Studiekreds om: Et feministisk blik på økonomi

Gormsgade 2B, København. Arrangør: Enhedslisten Blågård Afdeling.

28 nov 2017

Tirsdag d. 28. november kl. 19.30-22.00 i Gormsgade 2B, 2200 N.

Tirsdag d. 5. december kl. 19.30-22.00 i Gormsgade 2B, 2200 N.

Arrangør: Enhedslisten Blågård Afdeling.

Studiekredsen er åben – også for ikke medlemmer.

Studiekredsen diskuterer et manuskript (i alt cirka 50 sider) til en bogudgivelse på Solidaritet – forhåbentlig 8. marts 2018. Manuskriptet er udviklet i samarbejde med Enhedslistens Kvindeudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg, men det vil være fint at få det diskuteret med andre enhedslistere med flere og med deltagelse af eksterne opponenter, inden det afsluttes.

Den ene eksterne deltager i begge møder er: Anna Juul Holm, medlem af forretningsudvalget for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, medforslagsstiller til feministiske ændringsforslag til Socialdemokratiets partiprogram.

Den anden eksterne er på det første møde Katrine Bregengaard, uddannet filosof med speciale i menneskerettigheder.

På mødet den 5.12. deltager Signe Villumsen, partisekretær og medstifter af Feministisk Initiativ.

Tilmelding til studiekredsen så vidt muligt senest d. 22.11. til per@bregengaard.dk

Manuskriptet mailes til tilmeldte senest d. 22.11.

1. gang (kapitel 1-14.):

Formålet med at kaste "et feministisk blik på økonomi" er at dokumentere nationaløkonomiens diskrimination af kvinder og deres traditionelle aktiviteter. Det gælder ikke mindst den for tiden dominerende gren af nationaløkonomien, nyliberalismen, der kræver besparelser på de offentlige udgifter. Nedskæringen af velfærdsstaten skærper kapitalismens udnyttelse af kvinden.

Dokumentationen af nationaløkonomiens diskrimination af kvinder og deres traditionelle rum er afsættet for at kaste et feministisk blik på nationaløkonomis grundlæggende liberalistiske antagelser om menneske og samfund og dens retfærdiggørelse af de herskende økonomiske forhold.

Frigørelsen fra det patriarkalske kapitalistiske samfund sker gennem udviklingen af et feministisk præget økosocialistisk demokrati. Vi skal kunne begrunde, at det er et menneskelig muligt alternativ. Det er derfor nødvendigt at skitsere en videnskabelig understøttet menneske-, samfunds-, natur- og historieopfattelse, der kan fungere som modstykke til den liberalistiske fortælling.

2. gang (kapitel 15-24):

Hvordan giver vi os i kast med en feministisk præget økosocialistisk samfundsudvikling?

"Et feministisk blik på økonomi" rundes af med at diskutere nogle eksempler på mindre og mere vidtgående politisk-økonomiske reformer med et feministisk perspektiv:

– Det handler om prioriteringen af og i den offentlige sektor.

– Det handler om nedsat arbejdstid og borgerløn.

– Det handler om en demokratisk rød-grøn omstilling af forbruget og transportmønsteret.

Baggrund:

Udgivelsen kan betragtes som et bidrag til Politisk-Økonomisk Udvalgs fortløbende arbejde med socialistiske svar på krisen og den ideologiske systemkritik. Systemkritikken har Politisk-Økonomisk Udvalg fælles med Kvindeudvalget. Kvindeudvalget har overordnet til opgave at medvirke til at sikre, at køn medtænkes i alle sammenhænge i Enhedslistens politik.

< sep 2018 >

28
28. sep. 2018 - 11:00
29
29. sep. 2018 - 12:00
29
29. sep. 2018 - 13:00 til 15:00
29
29. sep. 2018 - 13:00 til 14:00
29
29. sep. 2018 - 13:00
29
29. sep. 2018 - 18:00 til 23:00