19 Sep 2020  

KBH: Overskyet, 14 °C

Borgere i 21 byer tænder bål mod havbrug

Protest mod forurening

Borgere i 21 byer tænder bål mod havbrug

Hver søndag vil lokale borgere protestere mod regeringens planer om at oprette forurenende havbrug i Kattegat. Miljøstyrelsen behandler lige nu tre ansøgninger om havbrug, der vil forurene lige så meget som spildevandet fra 80.000 personer.

Frederikshavn er blandt de mange jyske byer, som hver søndag klokken 19 tænder bål på stranden i protest mod regeringens planer om at oprette havbrug.
FOTO: Aktion Den Korte Lunde i Frederikshavn
1 af 1

I søndags tændte borgere i 21 jyske kystbyer bål på stranden i protest mod regeringens planer om at oprette otte store havbrug langs de danske kyster i Kattegat.

Kun en tåbe bekytter ikke havet. Vi vil gerne på en simpel måde vise, at vi er mange, der tager afstand fra regeringens planer om havbrug.
Britta Glindvad Kristensen, Aktion Den Korte Lunde i Frederikshavn

Der blev tændt bål i blandt andet i Frederikshavn, på Asaa Strand, Sæby, Egens Havhuse, Tornby Strand og Hover Å ved Hee. De lokale bål-aftener fortsætter hver søndag klokken 19 til 20, lover de lokale aktivister langs Kattegat, der har organiseret sig i Aktion Den Korte Lunde.

Spildevand fra 80.000 personer

De tre første ansøgninger til havbrug i Kattegat er allerede indsendt til Miljøstyrelsen: Området nord for Hjelm er udset til at huse to store havbrug, mens et tredje skal placeres ved Anholt.

Havbrugene falder ikke i god jord hos lokalbefolkningen, grønne organisationer, fiskere eller kommunalpolitikere på grund af den store forurening, som de medfører. Foreløbig har mere end 10.000 borgere skrevet under mod planerne om havbrug ved Hjelm.

>> Skriv under mod havbrug ved Hjelm

– De tre havbrug, der foreløbig er på tegnebrættet, vil ifølge Greenpeace hvert år pumpe 400 ton kvælstof, eller hvad der svarer til urenset spildevand fra 80.000 personer, direkte ud i havmiljøet. Hertil skal lægges 48 ton fosfor, 5000 ton organisk materiale og et ukendt omfang af antibiotika til behandling af burfiskene, siger Lisbeth Sand, der er aktiv i Aktion Den Korte Lunde i Randers, til Arbejderen.

Der er åbnet op for havbrugene, efter at regeringen – med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i spidsen – den 1. juni samlede et flertal til at ændre milljøbeskyttelsesloven, der ellers indtil nu har gjort det vanskeligt at opføre de svinende havbrug i Danmark. Kun Enhedslisten, Radikale, SF og Alternativet stemte imod.

– Kun en tåbe bekytter ikke havet. Vi vil gerne på en simpel måde vise, at vi er mange, der tager afstand fra regeringens planer om havbrug. Derfor opfordrer vi folk til at tænde et bål lokalt mod havbrugene. Det er noget enkelt og konkret, som folk kan gøre, hvor de er. Vi håber, at vi kan starte en folkelig bevægelse mod havbrugene, siger Britta Glindvad Kristensen, der er aktiv i Aktion Den Korte Lunde i Frederiskhavn og i aktionens styregruppe.

Miljømæssigt råderum

Regeringen mener, at der er et "miljømæssigt råderum" i Kattegat, hvilket vil sige, at der er plads til at forurene lidt mere. Det er på den baggrund, at regeringen vil tillade flere og større havbrug i Kattegat.

– Det svarer til, at jeg siger derhjemme: Det sviner ikke på toilettet, så det må vi hellere lave om på og svine en masse, siger Lisbeth Sand.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen skal på et samråd i dag forklare Folketingets miljø- og fødevareudvalg om hans påstand om et såkaldt miljømæssige råderum, der gør det muligt at udlede flere hundrede ton kvælstof og 96 ton fosfor i Kattegat, uden at det påvirker havmiljøet negativt.

Ifølge Greenpeace har Sverige netop lukket tre havbrug på grund af forurening af havmiljøet. Det bør få alarmklokkerne til at ringe hos de danske politikere og hos dem, der måtte have planer om at investere i havbrug herhjemme, mener Greenpeace.

En af Danmarks førende havbiologer, professor på Århus Universitet, Stiig Markager, advarer om, at havbrugenes store kvælstofudledning og den afledte algeopblomstring, iltsvind og forringelse af vandkvaliteten, vil gøre det vanskeligt at rette op på de problemer med næringsstoffer, der allerede er i Kattegat.

Han henviser til nye undersøgelser, der viser, at Kattegat og Bælthavet i forvejen ikke lever op til internationale krav om god miljøtilstand, som Danmark er forpligtet til i henhold til den internationale havkonvention og Helsingforskonventionen.

Danmark samarbejder i den mellemstatslige kommission, HELCOM, med de øvrige lande omkring Østersøen om at forbedre miljøtilstanden i havet.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. jun. 2017 - 07:30   14. jun. 2017 - 07:40

Havbrug

ml@arbejderen.dk
Flere havbrug
  • Regeringen ændrede i juni 2017 sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne milljøbeskyttelsesloven, der indtil nu har gjort det vanskeligt at etablere de svinene havbrug. Kun Enhedslisten, Radikale, SF og Alternativet stemte imod.

  • Lovændringen åbner op for, at for at der kan laves flere havbrug i farvande, hvor forurening ellers ikke må øges.

  • Havbrugene kan nu etableres, hvis der samtidig oprettes såkaldte kompenserende tiltag i form af dyrkning af muslinger eller tang. Tanken er, at muslingerne skal optage næringsstofferne fra den ekstra forurening. Metoden er dog stærkt omdiskuteret.

>> Læs hele loven her