26 Sep 2018  

KBH: Spredte skyer, 13 °C

Mytemageriets politik

Mytemageriets politik

Er det virkelig rimeligt, at de love, der påvirker vores og vores børns liv, bygger på antagelser, som et hurtigt faktatjek kan tilbagevise?

Nu har vi så en Inger Støjberg, der mener, at det "styrker beskæftigelsesindsatsen" at gøre det uattraktivt at uddanne sig til det danske arbejdsmarked.
FOTO: Liselotte Sabroe/Scanpix
1 af 1

Udlændingepolitikken har meget længe været baseret på myter. Man husker for eksempel en Mette Frederiksen, der mente, at det ville skade de familiesammenførtes integration, hvis de boede hos svigerfamilien.

Man skal nok være folketingspolitiker for at forstå, hvordan det skader nogens integration i Danmark at bo hos en etnisk dansk familie, men det bygger selvfølgelig på en manglende forståelse for, hvem vi familiesammenførte er.

Og dét er overhovedet ikke sjovt.

Investerer man tid og kræfter i at uddanne sig, udsætter man optjeningen af de krævede 2,5 fuldtidsarbejdsår.

Nu har vi så en Inger Støjberg, der mener, at det "styrker beskæftigelsesindsatsen" at gøre det uattraktivt at uddanne sig til det danske arbejdsmarked.

Med vedtagelsen af Lov nr. 87 i januar 2016 var det ikke længere oplagt for en familiesammenført udlænding at tage en dansk uddannelse, fordi det ikke danner basis for permanent opholdstilladelse.

Hvis man alligevel vælger at investere tid og kræfter i at uddanne sig, udsætter man optjeningen af de krævede 2,5 fuldtidsarbejdsår til en permanent opholdstilladelse.

I august 2016, kun syv måneder senere, varslede Støjberg stramninger af reglerne for permanent opholdstilladelse igen.

Skærpelser

Både længden af opholdet, karensperioden fra det sociale sikkerhedsnet og perioden, hvor man skal have været i lønarbejde, skal forlænges. Udlændinge-, integrations- og boligministeriet meldte ud, at det vil have en afsmittende effekt på antallet af familiesammenføringer:

Kravet for antal års lovligt ophold i Danmark for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse hæves fra seks til otte år.

Skærpelsen vil desuden have en afsmittende effekt på adgangen til ægtefællesammenføring, idet der i dag stilles krav til indvandrere om tidsubegrænset opholdstilladelse i tre år for at få ægtefællesammenføring.

Selvom der både er kommet en ny regering og har været en ministerieomlægning siden, er ordvalget "afsmittende effekt på antallet af familiesammenføringer" bibeholdt.

Hvor mange familiesammenføringer kan man forhindre ved at gøre det sværere at få permanent opholdstilladelse? Svaret er maksimalt 244 om året ifølge Udlændingestyrelsens egne tal. Resten af familiesammenføringerne, i gennemsnit 2512 om året, går til danske eller nordiske statsborgere.

Er det virkelig værd at ofre over 90 procent af familiesammenførtes muligheder for at blive integrerede, få trygge rammer, deltage i demokratiet og slippe ud af det kafkaske bureaukrati i Udlændingestyrelsen – for at ramme knap 10 procent?

Reglerne for permanent opholdstilladelse gælder jo for alle, ikke kun ugifte indvandrere. 

Hindringer

Universiteterne, og arbejdsgivernes og industriens interesseorganisationer frygter, at det både vil gøre det sværere at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft, når reglerne for permanent opholdstilladelse hele tiden strammes, fordi deres udenlandske ansatte ikke kan planlægge et liv i Danmark.

Enhedslisten stillede i september 2016 følgende spørgsmål til Integrationsministeriet:

”Det fremgår på side 12 i publikationen "Et stærkere Danmark – Styr på flygtningestrømmen", udgivet af regeringen, at regeringen ønsker at hæve opholdskravet for permanent opholdstilladelse fra seks til otte år, og at dette vil "have en afsmittende effekt på adgangen til ægtefællesammenføring".

Ægtefællesammenføring ville i visse tilfælde blive betinget af, at den herboende udlænding har haft mindst 11 års lovligt ophold her i landet.

Hvor stort et fald i antallet af ægtefællesammenføringer forventer ministeren, at den påtænkte ændring vil medføre på årsbasis? Svaret er stort set en gentagelse af den nævnte publikation, men med følgende konklusion:

"…Det vil betyde, at ægtefællesammenføring i visse tilfælde blandt andet ville være betinget af, at den herboende udlænding har haft mindst 11 års lovligt ophold her i landet. Regeringen vurderer derfor, at skærpelsen af reglerne for tidsubegrænset opholdstilladelse vil have en afsmittende effekt på visse ægtefællesammenføringssager. Det er ikke muligt at opgøre, hvor stort et antal af ægtefællesammenføringssager forslaget vil påvirke."

Flygtningene i navnet på publikationen får familiesammenføring efter en FN-konvention, og deres familiesammenføringer vil derfor ikke blive påvirket af stramninger i reglerne for permanent opholdstilladelse i Danmark.

Er det virkelig rimeligt, at de love, der påvirker vores og vores børns liv, bygger på antagelser, som et hurtigt faktatjek kan tilbagevise?

Nu er stramningerne kommet i høring, og det fremgår af høringsskrivelsen side 29, at:

"Den gruppe af udlændinge, der er omfattet af udlændingelovens paragraf 9, stk. 1, nr. 1, litra e, vil således være indvandrere og ikke flygtninge."

Med andre ord ved politikerne (eller i hvert fald deres embedsværk) godt, at disse stramninger i antallet af permanente opholdstilladelser hverken vil forhindre flygtninge eller statsborgere i at søge familiesammenføring.

Det skulle da lige være indirekte, fordi det bliver for svært at leve i Danmark med en udenlandsk ægtefælle, og at man derfor vælger at slå sig ned i et andet land.

Se: http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/uui/spm/901/svar/1353815/1680797.pdf

 

 

 

25. jan. 2017 - 08:02   25. jan. 2017 - 08:10

Kommentar

af Signe Hermann, København