26 Jun 2019  

KBH: Let skyet, 28 °C

Utryghed er en trussel mod velfærdssamfundet

Blogs

Peter Kay Mortensen
Formand for Faglige Seniorer Nordsjælland
Tidligere formand for LO Hovedstaden. Suppleant til Hovedstadens regionsråd for Socialdemokraterne.
Blogindlæg af Peter Kay Mortensen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 14. juli, 2016, 07:19:06

Utryghed er en trussel mod velfærdssamfundet

Flere og flere har brug for psykiatrisk lægehjælp. Hvorfor bekymrer politikerne sig ikke om årsagerne til, at stadig flere mennesker går psykisk ned med flaget?

Man kunne for nylig læse i Politiken, at antallet af borgere, som har søgt psykiatrisk lægehjælp, er steget fra 21.100 i 1995 til 33.300 i 2016. En tredobling på godt 10 år.

Er der noget, der kan skabe mismod, stress og psykiske problemer, så er det utryghed.

Formanden for psykiatrilægerne udtaler, at der ikke er kapacitet i systemet til en sådan stigning, og det har han ret i. Psykiatrien er gennem flere år beskåret kraftigt, og antallet af senge er blevet færre.

Vi har gennem den seneste tid hørt om de problemer, der har været på psykiatriske bosteder, problemer der har kostet menneskeliv. Men det er ikke kun et spørgsmål om kapacitet. Det er et samfundsmæssigt sygdomstegn.

Mange bliver presset

Hvorfor er der ingen politikere, der stiller spørgsmål om, hvorfor et så stort antal borgere søger hjælp i psykiatrien? Det kunne være rart, hvis vi fik en undersøgelse af, hvorfor antallet er steget så kraftigt.

På arbejdsmarkedet er antallet af psykiske arbejdsskader steget de senere år. Det kan måske forklares med, at arbejdsmarkedet er ændret kraftigt, og der stilles større og større krav til de ansatte. Derfor er der mange, der bryder samme af stress.

Stress kan opstå af mange ting. Der sikres desværre ikke et ordentligt arbejdsmiljø på mange arbejdspladser. Vi hører om mobning og manglende ledelse med mere. Især i den offentlige sektor er problemet steget markant. Det skyldes i stor udstrækning de økonomiske rammer og de skiftende regeringers ønske om at minimere den offentlige sektor.

Når jeg ser på, hvad der besluttes politisk i forhold til staten, regionerne og i kommunerne, så er det beslutninger, der skaber utryghed. Og er der noget, der kan skabe mismod, stress og psykiske problemer, så er det utryghed.

Er udflytning af statslige arbejdspladser en beslutning der skaber tryghed? Er indførelse af kontanthjælpsloft og integrationsydelse beslutninger, der skaber tryghed? Er beslutninger om udlicitering og privatisering noget, der skaber tryghed? Er det at nedsætte registreringsafgiften på dyre biler noget, der skaber tryghed? Er det at nedsætte skatten for de rigeste noget, der skaber tryghed? Er førtidspensionsreformen noget, der skaber tryghed? 

Brug for forandring

Jeg kunne fortsætte med at finde politiske beslutninger, der har skabt utryghed. Desværre er det økonomer, der styrer vores samfund, og derfor er vi endt med en udvikling, der går i den helt forkerte retning og alene bygger på økonomiske forestillinger

Der skal skabes tryghed i befolkningen, og derfor skal der helt andre boller på suppen. Den offentlige sektor, som har til opgave at skabe størst mulig tryghed for borgerne, skal fornyes.

Der skal flere midler til daginstitutioner, skoler, plejehjem, og vi skal stoppe udlicitering på borgernærer områder som pleje og omsorg. Der skal flere ressourcer til sundhedsvæsenet, så borgerne på ny kan behandles ordentligt. Og så skal Arbejdstilsynet styrkes, og der skal stilles større krav til arbejdsmiljøet.

Hvis ikke det sker, vil velfærdssamfundet lide skade. Vi må derfor i gang med at påvirke politisk for at få gang i politiske beslutninger, der skaber tryghed.       

Nyeste: Idekamp