18 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 9 °C

Liberalisten der blev overbevist kommunist

Portræt

Liberalisten der blev overbevist kommunist

Henrik Stamer Hedin blev kommunist som 21-årig og har aldrig siden været i tvivl om sit politiske ståsted. I dag starter han som fast blogger på arbejderen.dk.

FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Henrik Stamer Hedin blev født ind i en dybt borgerlig familie tilhørende de højere sociale lag. Hans morfar var direktør for Dansk Gæringsindustri – et datterselskab af De Danske Spritfabrikker. 

Jeg har aldrig kunne holde fingrene fra politisk arbejde.

Begge forældre var farmaceuter og trofaste konservative støtter. Som ganske ung var Henrik Stamer Hedin liberal af overbevisning.

Men under påvirkning af de politiske omvæltninger i samfundet i 60'erne blev han marxist og meldte sig i 1967 ind i Danmarks Kommunistiske Parti (DKP). 

Der har han været organiseret lige siden – de sidste 13 år som partiets formand.

I dag starter Henrik Stamer Hedin som fast blogger i Arbejderen.

Store politiske kampe

– Der var mange forskellige partier, fraktioner og grupper på venstrefløjen i min ungdom. Men for mig var det naturligt at søge mod DKP, da jeg var nået til en erkendelse af revolutionens nødvendighed. Det var det autentiske ståsted med traditioner tilbage til oktoberrevolutionen, siger Henrik Stamer Hedin.

Han blev en del af studenteroprøret og de store politiske kampe i 60'erne og 70'erne mod atomvåben, Vietnamkrigen og medlemskabet af EF. 

Henrik Stamer Hedin læste nationaløkonomi på Københavns Universitet og var blandt andet aktiv i den marxistiske studenterorganisation Clarté, som han også i en periode var formand for.

– Der var en enorm interesse for marxismen blandt de studerende på det tidspunkt. Clarté arrangerede en marxistisk forelæsningsrække, der blev et sandt tilløbsstykke, fortæller Henrik Stamer Hedin.

Han har aldrig været i tvivl om sit kommunistiske ståsted. Heller ikke da der kom rigtig svære tider for den kommunistiske bevægelse i forbindelse med Murens Fald og Sovjetunionens sammenbrud. DKP blev splittet og ødelagt af politisk uenighed.

Henrik Stamer Hedin blev i partiet ud fra et ønske om at fastholde DKP på den kommunistiske kurs.

På tidspunktet for partiets splittelse var han med i ledelsen af DKP's distrikt i Midtjylland, der alene talte næsten 1000 medlemmer. I dag kan han se ud over en kommunistisk bevægelse, der er delt op i en række små partier.

– Det er en ulykkelig situation. Der er brug for samling af kommunisterne, der i dag er svage og i defensiven. Det centrale problem er efter min mening, at kommunisterne i dag savner en revolutionær strategi – en strategi for hvordan vi sætter en revolutionær udvikling i gang, og hvilke faser den skal gennemløbe, siger Henrik Stamer Hedin.

– Som det er i dag bliver en stor del af vores politiske indsats koncentreret omkring støtte til en S-ledet regering, når vi har sådan en, og ellers at være opposition til en borgerlig regering, tilføjer han. 

Kampen mod EU

Som de vigtigste politiske kampfelter i dag ser Henrik Stamer Hedin en styrkelse af EU-modstanden og kampen for fred.

– Den dominerende klassekonfrontation i Europa i dag står mellem storkapitalen, der ønsker sig en fælles EU-stat til at varetage sine interesser, og de mange almindelige mennesker i EU-landene. Modstanden mod EU er det vigtigste politiske spørgsmål sammen med kampen mod den danske krigspolitik, hvor vi lige nu er ved at blive direkte involveret i krigen i Syrien. 

Henrik Stamer Hedin gik på pension for små fem år siden og koncentrerer i dag kræfterne om sit arbejde som partiformand og redaktør af partiets avis Skub.

Gennem det meste af sit arbejdsliv har han fungeret som oversætter af blandt andet nogle af Karl Marx' værker og sovjetiske bøger. Udover arbejdet som oversætter har han også skrevet flere teaterstykker og lokale revyer.

Han arbejdede i 80'erne sammen med andre i den lokale DKP-afdeling med teater, politiske aktioner og happenings. De dannede også Ry Fredsteatergruppe, der var med til at skabe en bred fredsbevægelse i området.

Når Henrik Stamer Hedin kigger tilbage på over 50 års politisk aktivitet, har han svært ved at sige, hvad drivkraften for hans engagement har været.

– Jeg har bare ikke kunne holde fingrene fra det. Det er vel en uvilje til at finde sig i hvad som helst og en lyst til at være med til at bestemme.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


29. mar. 2016 - 07:16   29. mar. 2016 - 07:20

Kommunister

ur@arbejderen.dk
Rød bog: Henrik Stamer Hedin
  • Født 1946. Har været folkepensionist siden 2011. 
  • Har en kandidatgrad i nationaløkonomi, men har gennem næsten hele livet arbejdet som oversætter. Behersker mindst seks sprog.
  • Blev medlem af DKP i 1967. Med i landsledelsen i 1993. Blev talsmand for partiet i 1999 og har været formand siden 2003.
  • Bor ved Julsø tæt på Ry i Jylland sammen med Karen, som han har været gift med siden 1977. De har ingen børn.