25 Feb 2021  

KBH: Spredte skyer, 10 °C

Konference kræver stop for social dumping

OK2017 lige om hjørnet

Konference kræver stop for social dumping

I alle brancher kender man til social dumping. Derfor skal det være det samlende krav ved overenskomstfornyelserne i 2017, lyder opfordringen fra indkalderne til konference den 2. april.

Kampen mod social dumping går på tværs af alle brancher. Emnet er til debat på den faglige konference den 2. april.
FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

Både på kontorer, fabrikker og byggepladser slås de ansatte med hver deres variant af social dumping.

Uanset branche er resultatet af social dumping det samme - der er nogle, der arbejder på dårligere vilkår.
John Ekebjærg-Jakobsen, Byggefagenes Samvirke

Som eksempler har HK'ere kun ret til overenskomst, hvis mindst halvdelen af kollegerne er medlemmer af HK. Ansatte i industrien har store problemer med vikarer, der arbejder i måneder og år med en fyreseddel i baglommen, og i byggebranchen er der udbredt snyd med underbetalte udenlandske håndværkere.

– Alle brancher er forskellige og social dumping viser sig på forskellige måder, men resultatet er det samme - der er nogle, der arbejder på dårligere vilkår, siger John Ekebjærg-Jakobsen til Arbejderen.

Øverst på dagsordenen

Den københavnske stilladsarbejder er nyvalgt formand for Byggefagenes Samvirke i København, der har indkaldt til overenskomstkonference i København de 2. april. Overskriften lyder: OK2017- Sæt stop for social dumping øverst på dagsordenen.

John Ekebjærg-Jakobsen er helt på det rene med, at hver branche stiller med sine helt specifikke krav, men kampen mod social dumping bør efter hans opfattelse kunne samle på tværs af alle fag.

– Vi skal respektere, at bygningsarbejdere, HK'ere og industriarbejdere ikke har brug for de samme redskaber. Man skal have de redskaber, der passer til branchen. Det er vigtigt, at brancherne spiller ind med deres egne krav, mener John Ekebjærg-Jakobsen.

Forskellige redskaber

– I byggebranchen vil vi have kædeansvar. Andre har brug for en forhøjelse af mindstelønnen og andre igen har brug for en definition på, hvad en vikar er. Derfor skal vi bruge konferencen til at skabe forståelse for, at nok er kravene forskellige, men de kan samles under samme hat - den sociale dumping. 

Formand for Malernes Fagforening i Sorkøbenhavn Susanne Rasmusssen ser frem til konferencen, som hun håber kan være med til at øge forståelsen på tværs af de private brancher. Hun peger på nogle af de problemer, malerfaget er oppe imod.

– I modsætning til mange andre fag, så er vi ikke beskyttet af kravet om autorisation. Og vi har rigtig mange udlændinge, der kommer hertil og kalder sig malere, men for at blive malersvend kræver det altså, at man tager en uddannelse på fire år, siger Susanne Rasmussen til Arbejderen.

Arbejderfjendske politikere

Hun mener ikke, at de udenlandske håndværkere er den eneste trussel mod de danske overenskomster.

– Det er alle fag, der bliver presset af, at vi også har en regering, som modarbejder, at vi skal have en ordentlig løn og et godt arbejdsmiljø og partier som Liberal Alliance, der siger, at det er i orden at arbejde for 70 kroner i timen. 

Både Susanne Rasmussen og John Ekebjærg-Jakobsen håber på stor opbakning til konferencen den 2.4. 

– Vi vil gerne være med til at koordinere indsatsen under hele overenskomstforløbet, og vi håber, at vi i fællesskab kan nå at sætte en ny og bedre dagsorden, inden OK 2017 for alvor går i gang efter sommerferien, slutter byggefagforeningernes formand.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


17. mar. 2016 - 18:10   17. mar. 2016 - 18:20

Koference

noc@arbejderen.dk
Konference OK2017

OK2017 - Sæt stop for social dumping øverst på dagsordenen 

Konference om krav til OK-fornyelserne - lørdag den 2. april kl. 10 - 14
Metal Hovedstaden, Nyropsgade 25, København V

Program:

Kl. 09.30 - 10.00: Dørene åbnes. Kaffe/te og morgenbrød

Kl. 10.00 - 10.10: Velkomst v. John E. Jakobsen, formand for Byggefagenes Samvirke

Kl. 10.10 - 10.30: Kim Lind Larsen, formand 3F's Byggegruppe

Kl. 10.30 - 10.50: Helga Mathiasen, 3F BJMF Ungdom

Kl. 10.50 - 11.10: Jørgen Juel Rasmussen, forbundsformand Dansk El-forbund

Kl. 11.10 - 12.00: Debat

Kl. 12.00 - 12.30: Frokost

Kl. 12.30 - 13.30: Fortsat debat

Kl. 13.30 - 14.00: Afrunding v. John E. Jakobsen

Tilmelding:

Tilmeldingsfrist 29. marts på: post@bygsam.dk. 
Oplys: Navn, tillidspost, fagforening, kontaktoplysninger (mobil og mailadresse).
Deltagelse er gratis. Ingen rejsedækning.

For at kunne udveksle og sprede informationer er der oprettet en Facebook-gruppe - Overenskomst 2017.