19 Aug 2018  

KBH: Spredte skyer, 21 °C

Venstre vil stramme asylpraksis

Hastebehandling af lovforslag

Venstre vil stramme asylpraksis

På fredag vil regeringen fremsætte første del af den bebudede asylreform, som skal stoppe "tilstrømningen" af asylansøgere til Danmark. Dansk Flygtningehjælp er bekymret for, om initiativerne vil begrænse integrationen.

Det bliver Inger Støjberg (til højre), der som ny integrationsminister skal gennemføre regeringens stramninger på asylområdet.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Efter overdragelsen af Statsministeriets nøgler til Lars Løkke Rasmussen vil regeringen straks fremsætte lovforslag, som skal gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark. 

Det er blandt nogle af de tiltag, som bebudes i det nye regeringsgrundlag, der blev offentliggjort i weekenden. På fredag vil regeringen så fremsætte de første dele af den asylreform, som Venstre lagde op til under valgkampen. 

En snæver økonomi kan begrænse mulighederne for, at flygtninge kan integrere sig. 
Andreas Kamm

"Et Danmark for dem, der kan og vil". Sådan er ordlyden i Venstres nye "konsekvente udlændingepolitik", der er offentliggjort i regeringsgrundlaget. 

Integrationsydelse på SU-niveau

Regeringen vil blandt andet afskaffe kontanthjælpen til nytilkomne flygtninge, familiesammenførte og personer der har været i Danmark i mindre end 7 år ud af de 8 år. De skal i stedet modtage en lavere ydelse, som svarer til SU-niveau. 

De nye såkaldte integrationsydelser skal angiveligt få flygtningene hurtigere ud på arbejdsmarkedet.

- Det er som udgangspunkt godt, at regeringen vil styrke muligheden for, at flygtninge kan komme hurtigt ud på det danske arbejdsmarked. Men vi er i Dansk Flygtningehjælp betænkelige ved, at man vil indføre en ydelse på SU-niveau, siger Andreas Kamm, generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, til Arbejderen.

Han henviser til en ny Rockwool-undersøgelse, som viser, at det ikke har stor effekt at skære i ydelserne, men tværtimod bidrager til mere fattigdom.

- En snæver økonomi kan begrænse mulighederne for, at flygtninge kan integrere sig. God integration handler om, at man involvere sig i foreningsliv, og at man har råd til at deltage i fødselsdage og andre sociale aktiviteter, siger han.

I en opgørelse fra Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet fremgår det, at der i 2014 var 14.792 flygtninge der søgte om asyl i Danmark. Dette tal ser dog ud til at blive væsentlig mindre for 2015, hvor kun 2.995 har ansøgt om asyl i årets fem første måneder.

Skal kunne tale dansk

Ifølge regeringen har flygtninge ret til beskyttelse, men det er samtidig vigtigt, at Danmark styrker indsatsen i flygtningenes nærområder.

- Det er positivt, at regeringen vil styrke indsatsen i flygtningenes nærområde, men det harmonerer dårligt med, at man samtidig vil skære i udviklingsbistanden, siger Andreas Kamm.

Samlet set ønsker regeringen at reducere udgifterne på udlændingeområdet med en milliard kroner og endvidere sænke udviklingsbistanden, fremgår det af regeringsgrundlaget.

Allerede til efteråret vil regeringen "indføre nye og fleksible regler for familiesammenføring". Ifølge regeringen vil det betyde, "at kravene strammes for de udlændinge, der har ringere forudsætninger for at blive integreret i det danske samfund".

Også muligheden for at få permanent ophold og dansk statsborgerskab skal skærpes. Regeringen vil fremover afskaffe muligheden for at få permanent ophold, hvis ikke flygtningene kan tale dansk eller har fast tilknytning til det danske arbejdsmarked.

- Hvis man lægger stor vægt på at integrere de flygtninge, som kommer til landet, skal man passe på, at man ikke på den anden side sender et signal om, at de har ringe fremtidsudsigter i forbindelse med opholdet i Danmark, siger Andrea Kamm.

30. jun. 2015 - 17:05   21. jul. 2015 - 09:36

Ny regering

kkp@arbejderen.dk