16 Apr 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, 10 °C

Karl Marx og den politiske økonomi

Karl Marx og den politiske økonomi

Det er et betydningsfuldt fremskridt, at MEGA – Marx-Engels-Gesamtausgabe – i 2012 kunne udkomme med det sidste manglende bind i II. sektion af den altomfattende udgave af Marx’ og Engels’ værker.

1 af 1

Efter den finansielle krise begyndte at udvikle sig fra 2007-2008, er det fra tid til anden blevet fremhævet, at Karl Marx havde haft ret i, at kapitalismen ikke var krisefri, at han blandt andet havde beskrevet de økologiske konsekvenser af det kapitalistiske systems rovdrift på naturen.

Det har medført, at ikke blot nogle bankfolk, men også almindelige mennesker – ofte studenter – igen er begyndt at beskæftige sig med Marx og hans kritik af den politiske økonomi.

Hans store værk, ”Kapitalen”, er blevet genoptrykt i flere tusinde eksemplarer, og mange hundrede studiekredse har set dagens lys på for eksempel tyske universiteter. De er blevet videreført men dog på lavere blus, end da krisen havde nået et første højdepunkt.

MEGA’s anden sektion

Det er et betydningsfuldt fremskridt, at MEGA – Marx-Engels-Gesamtausgabe – i 2012 kunne udkomme med det sidste manglende bind i II. sektion af den altomfattende udgave af Marx’ og Engels’ værker.

MEGA er opbygget i fire sektioner, hvoraf II. sektion indeholder ”Kapitalen” samt alle udkast til de tre bind, der udgør den samlede analyse.

I sektionen findes alle Marx’ manuskripter, de fire første tyske udgaver, den franske og den engelske oversættelse. De er alle medtaget her, fordi arbejdet med at udforme teorien var en kontinuerlig proces. Den udgave, vi i dag kender som bind et, adskiller sig på flere punkter fra den første udgave.

Engels’ indsats

De manuskripter, Engels udarbejdede, da han videreførte arbejdet med Marx’ uafsluttede manuskripter til bind to og tre af ”Kapitalen”, er ligeledes udgivet som selvstændige bind.

Alle, der undersøger de tre bind af ”Kapitalen”, kan nu se de påbegyndte manuskripter og diskutere, hvad der er indgået under hvilke omstændigheder i de to bind, Engels fremlagde. Der er allerede udkommet adskillige vurderinger af hans indsats.

Den af Engels redigerede udgave af bind to og tre af Kapitalen er den, der bruges i dag. Man kan dårligt forestille sig, at en anden udgave ville kunne opnå den autoritet, som Engels’ har.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


15. jul. 2013 - 08:45   15. jul. 2013 - 08:45

Teori

Gerd Callesen
Historiker
MEGA
  • Marx-Engels-Gesamtausgabe, MEGA, er en udgivelse af Marx' og Engels' samlede efterladte skrifter og manuskripter på originalsprogene.

  • MEGA er sammensat af fire afdelinger:

  • I. afdeling: alle trykte tekster, artikler, afhandlinger, anmeldelser og udkast til disse tekster.

  • II. afdeling: Kapitalen med dens forarbejder startende med de økonomiske manuskripter fra 1857/1858.

  • III. afdeling: Brevvekslingen mellem Marx og Engels og mellem tredjepersoner og Marx og Engels.

  • IV. afdeling: alt det øvrige efterladte materiale, især afskrifter fra andres bøger, notater, boglister, notesbøger.

  • De første bind udkom i 1975, og planen var, at der indtil år 2000 skulle udkomme i alt 100 bind. Planerne blev dog ændret og udvidet blandt andet på grund af nyopdagede tekster. Udgaven er nu planlagt til at bestå af 114 bind og forventes at være afsluttet i 2036.

  • En elektronisk udgave er også under forberedelse. Flere bind er allerede tilgængelige på http://telota.bbaw.de/mega/.

  • Gerd Callesen er med i den videnskabelige kommission bag MEGA og har løbende skrevet om de nye udgivelser i Arbejderen.

  • Callesen er historiker og tidligere medarbejder på Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Han er født i 1940 og bor i dag i Wien, Østrig.