04 Jul 2020  

KBH: Overskyet, let regn, dis, 15 °C

Lisbet Jørgensen 85 år

Lisbet Jørgensen 85 år

En frontkæmper som har engageret sig i rettighederne for psykisk syge og mennesker i svære sociale omstændigheder, fylder rundt 7. maj.

FOTO: Privat
1 af 1

Lisbet Jørgensen pensioneret overlærer, Christianshavn, 85 år den 7. maj 2019.

Lisbet Jørgensen (LJ) er en frontkæmper, som i sjælden grad har engageret sig i rettighederne for psykisk syge og mennesker i svære sociale omstændigheder. Hun tager udgangspunkt i den viden og erfaring, hun har i forbindelse med hendes søns dårlige levevilkår på det underbemandede bosted for psykisk syge på Amager. I 30 år har LJ fungeret som terrier i forhold til at fastholde og udvikle psykiatriarbejdet i Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

I 30 år har LJ til stadighed arbejdet for at sætte væsentlige punkter på politikernes dagsorden og samfundsdebatten – senest de utallige dødsfald på bostederne i Center Amager. Hun er tæt på flere af dem: Én beboer døde af sult, én brændte ihjel, flere har begået selvmord. Beboere dør, fordi bostederne ikke tager hånd om deres somatiske lidelser. Eller fordi, som Politiken så godt har beskrevet, at beboerne ikke modtager relevant og tilstrækkelig behandling.

På trods af hendes nu 85 år er der stadigvæk behov for LJ's engagement og græsrodsarbejde til højnelsen af arbejdet med de svageste i vores samfund. LJ repræsenterer Landsforeningen Sind i Dialogforum ved Psykiatrisk Center Amager, desuden er hun som pårørende medlem af Centerrådet på Botilbuddet Røde Mellemvej.

LJ's netværk tæller medier, beslutningstagere, politikere, personale, der arbejder med psykiatri, pårørendegrupper, tidligere psykiske syge samt jurister.

LJ argumenterer for mindre bosteder baseret på sociolog Erving Goffmans rapport om ”Anstalter og mennesker”. Goffman beviser institutionalisering af patienter som et resultat af den bureaukratiske opbygning af store institutioner, hvor der opstår kulturer, der modvirker en positiv udvikling for beboerne.

Baggrund

En socialt engageret opvækst i præstehjemmet i henholdsvis Esbjerg og Korsør. Uddannet lærer og socialrådgiver. 1962-1970 borgerrepræsentant i Københavns Kommune; først for SF, siden VS. Bor på Amager, hvor hun har sit virke og arbejdsliv.

Eksempelvis eksisterer en af byens bedste, mest attraktive, bemandede legepladser, der fungerer både som byggelegeplads og legeplads med husdyr i dag, fordi LJ som politiker forhindrede nedrivning af den lokale bondegård. LJ sikrede etablering af byggelegepladsen samt bevaring af ”Bondegården” i Urbanplanen.

LJ hindrede også Psykiatrisk Akutmodtagelse planlagte placering, så patienterne fik udsigt til Sundby kirkegård!

Så Bondegårdens bedstemor og redningskvinde giver stadig politikerne røde ører.

Lisbet Jørgensen er positiv, nysgerrig, åndrig og samt en energisk pensionist, der nyder sine børnebørn og kolonihaven ved Dragør, hvor hun dyrker græsrødder.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


07. maj. 2019 - 04:26   07. maj. 2019 - 04:30

Navne

af Ingrid Tramm