04 Aug 2020  

KBH: Let skyet, 15 °C

Musketér-ed baner vej for EU som militærmagt

Folkebevægelsen advarer

Musketér-ed baner vej for EU som militærmagt

Frankrig vil - for første gang nogensinde - udløse EU's såkaldte musketér-ed, der forpligter de andre EU-lande til at hjælpe, hvis et land er blevet angrebet militært. Folkebevægelsen mod EU advarer om, at det kan gøre EU til en militær stormagt.

EU's musketér-ed baner vejen for udvklingen af EU som en militærmagt, advarer Folkebevægelsen mod EU's medlem af EU-parlamentet, Rina Ronja Kari.
FOTO: European Parliament
1 af 1

I dag skal EU-parlamentet stemme om, hvorvidt EU skal aktivere den såkaldte musketér-ed, der slår fast, at EU skal komme medlemslande til hjælp, hvis de er blevet angrebet militært.

Folkebevægelsen mod EU vil sammen med sin gruppe, GUE/NGL, opfordre EU-parlamentet til ikke at bakke op om forslaget.

Tragedien i Frankrig skal ikke misbruges som grundlag for at gøre EU til en militær stormagt.
Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU

Baner vejen for EU-militær

Det er Frankrigs præsident François Hollande, der - i kølvandet på terrorangrebet i Paris - har bedt EU aktivere den såkaldte musketér-ed, hvorefter et EU-land, som har været udsat for et væbnet angreb, kan bede de andre EU-medlemslande om støtte.  

– Når EU-parlamentet som ventet blåstempler aktiveringen af musketer-eden, er de med til at bane vejen for udviklingen af EU som militærmagt. Det sker i en situation, hvor EU opruster på mange andre fronter blandt andet med opbygningen af Frontex og unionens ydre grænser. EU opruster altså ikke bare mod terror, men også mod flygtninge, siger Folkebevægelsen mod EU's medlem af EU-parlamentet, Rina Ronja Kari, til Arbejderen.

EU's forsvarsministre vedtog enstemmigt i november at støtte Frankrigs anmodning. Nu er det så EU-parlamentets tur til at tage stilling til Frankrigs forslag om at aktivere EU's musketér-ed.

– Det er jo svært ikke at blive grebet af argumenterne om at skulle vise solidaritet med Frankrig efter terrorangrebene sidste år. Men tragedien i Frankrig skal ikke misbruges som grundlag for at gøre EU til en militær stormagt, siger Rina Ronja Kari.

Det er første gang, at EU's musketér-ed bliver udløst. Musketér-eden er opført i Lissabontraktatens artikel 42 stk. 7, der slår fast at hvis en medlemsstat udsættes for et væbnet angreb på sit område, skal de øvrige medlemsstater yde den hjælp og bistand, der ligger inden for deres formåen.

Stop våbensalg

Samtidig slår Lissabon-forfatningens artikel 222 fast, at "Unionen og dens medlemsstater handler i fællesskab på et solidarisk grundlag, hvis en medlemsstat udsættes for et terrorangreb… Unionen tager alle de instrumenter i brug, der står til dens rådighed, herunder de militære midler".

Rina Ronja Kari mener, at sagen udstiller EU’s hykleri i en situation, hvor flere medlemslande tjener på krigene i Mellemøsten:

– De snakker om at bekæmpe terrorister, men EU-landene burde i stedet stoppe med at sælge våben til konfliktområderne og sikre, at ingen EU-lande køber olie fra IS.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


21. jan. 2016 - 05:30   21. jan. 2016 - 16:15

EU-militær

ml@arbejderen.dk
EU's musketér-ed

"Hvis en medlemsstat udsættes for et væbnet angreb på sit område, skal de øvrige medlemsstater i overensstemmelse med artikel 51 i De Forenede Nationers pagt yde den pågældende medlemsstat al den hjælp og bistand, der ligger inden for deres formåen".

Kilde: Lissabonforfatningens artikel 42, stk. 7 - EU's såkaldte musketér-ed