04 Aug 2020  

KBH: Let skyet, 17 °C

Sygt system skaber syg kultur

DEL ARBEJDERENS MENING

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 15. juli, 2020, 12:02:07

Sygt system skaber syg kultur

TV2's hemmelige optagelser fra plejehjemmet Kongsgården i Aarhus har sat gang i en voldsom debat. Kommunen har haft travlt med at fyre og uddele advarsler. Men den her sag handler ikke om enkelte brådne kar blandt de ansatte. Den handler om et sygt system, der skaber grobund for en syg og umenneskelig kultur.

Skal vi forhindre, at der afsløres et nyt Kongsgården om et halvt års tid, skal der ske et grundlæggende brud med den nyliberalistiske økonomitænkning.

Lignende optagelser kunne laves på en række andre plejehjem, daginstitutioner, handicapinstitutioner og andre velfærdsinstitutioner rundt omkring i landet.

Den forråelse, vi ser i dele af velfærdssektoren, er en naturlig konsekvens af mange års konstante nedskæringer og markedsgørelse af den offentlige sektor. 

Gennem et utal af forskellige reformer i løbet af de seneste 30 år er det danske velfærdssystem blevet omdannet fra at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes behov til at være gennemsyret af en stram økonomistyring på alle planer. 

Der ses ikke på, hvad behovet er på det ene eller det andet område. Der er en pose penge, og den skal række. Så må opgaverne skæres til efter det. En ansat på Kongsgården fortæller, at der er dag er halvt så mange i dagvagt til det samme antal beboere, som da hun startede med at arbejde på plejehjemmet for 12 år siden. Det siger sig selv, at det har konsekvenser for omsorg og pleje.

De ledere, der bliver ansat, er dem som kan finde ud af at køre den enkelte velfærdsinstitution som en privat virksomhed. 

Alt bliver vejet, målt og regnet ud på minutter. Der sættes pris på hver enkelt ydelse, og de ansatte bliver lagt i snævre rammer med stort set ingen frihed til selv at vurdere situationen på baggrund af deres faglighed og yde den omsorg, som der er brug for i den konkrete situation.

Økonomistyringen gennemsyrer hele den offentlige sektor. Den er en konsekvens af den nyliberale offensiv, der har hærget Danmark, resten af EU og andre dele af verden gennem de sidste 30 års tid. 

Skridt for skridt har markedstænkningen fortrængt tidligere tiders solidariske og kollektive menneskesyn i velfærdssystemet.

I dag bliver plejen og omsorgen for børn, ældre og mennesker med handicap ikke set som en investering men som en ren udgift for samfundet – en udgift, der hele tiden skal presses så langt i bund som muligt.

Frit-valgs-reformen, takstreformen og strukturreformen er bare enkelte af de reformer, der har cementeret markedsgørelsen i vores velfærdssystem. 

Med Danmarks tilslutning til EU's finanspagt i 2012 og den deraf følgende vedtagelse af budgetloven bandt flertallet af danske politikere vores land til at føre en stram nyliberalistisk politik med konstante nedskæringer på den offentlige sektor. 

De problemer, som vi ser i ældreplejen og på andre velfærdsområder i dag, er en konsekvens af mange års bevidst velfærdsnedbrydende politik, som både borgerlige og socialdemokratiske regeringer har stået bag. 

Skal vi forhindre, at der afsløres et nyt Kongsgården om et halvt års tid, skal der ske et grundlæggende brud med den nyliberalistiske økonomitænkning og sikres en velfærdspolitik, der tager udgangspunkt i, hvad der skal til for at sikre menneskeværdige forhold for alle i dette samfund.

Det er der helt sikkert råd til. Det kræver blot nogle klare politiske valg. Men det sker helt sikkert ikke uden et massivt pres fra fagbevægelsen og andre folkelige bevægelser. 

Nyeste artikler

Indland
04. aug. 2020 - 08:41
EU's genopretningspakke skaber debat på den danske venstrefløjEU's 5600 milliarder kroner store genopretningspakke skaber debat på den danske venstrefløj. Er pakken udtryk for mellemfolkelig solidaritet, eller bruger EU krisen til at indføre mere union?
04. augEU's genopretningspakke skaber d...
Fagligt
04. aug. 2020 - 05:50
Store faggrupper har reelt ingen mulighed for at tegne lønforsikringDanskernes mulighed for at forsikre sig ved arbejdsløshed afslører massive forskelle i pris og vilkår. Store faggrupper efterlades uden reel mulighed for at tegne forsikringerne, viser en ny analyse fra Tænketanken Cevea.
04. augStore faggrupper har reelt ingen muli...
Udland
03. aug. 2020 - 14:29
Hviderussisk præsidentvalg er blevet overraskende interessantPå søndag går hviderusserne til præsidentvalg. Længe var der udsigt til et forudsigeligt resultat, hvor Hvideruslands præsident gennem 26 år Aleksandr Lukashenko vanen tro kunne fortsætte. Men pludselig er valgkampen blevet overraskende interessant.
03. augHviderussisk præsidentvalg er blevet...
Idekamp
03. aug. 2020 - 11:56
Næsten 20 års politik med skattelettelser har slået fejlJesper Park van der Schaft giver tre eksempler på, at mennesker ikke får den rette hjælp, og påpeger en årsag.
03. augNæsten 20 års politik med skattelette...
Idekamp
03. aug. 2020 - 10:45
Nej til kontant betaling i busserneUdtalelse fra Faglig Chaufførklub Stilling om genindførsel af kontant betaling i busserne i Midttrafiks område.
03. augNej til kontant betaling i busserne
Udland
03. aug. 2020 - 05:50
Bag om Trumps føderale oprustning mod Black Lives MatterDonald Trumps indsættelse af føderale styrker i Portland, Oregon, rejser flere spørgsmål, mener dansk professor. Der hersker uklarheder om, hvorvidt indgrebet mod Black Lives Matter-demonstranter er lovligt, og hvad Trumps bagtanker er med indsatsen.
03. augBag om Trumps føderale oprustning mod...
Udland
03. aug. 2020 - 05:32
Corona rejser det store spørgsmål om 'retten til livet'Eksperter vurderer, at 99 procent af USA's 150.000 coronadøde kunne være reddet. Hvor er deres ret til livet blevet af, spørger Henrik Thejl i denne 13. reportage fra Cuba, som også konstaterer, at corona igen flammer op enkelte steder i Cuba.
03. augCorona rejser det store spørgsmål om...