06 Jul 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

Almisser eller kollektiv velfærd

SENESTE LEDERE

DEL ARBEJDERENS MENING

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 29. maj, 2020, 13:19:13

Almisser eller kollektiv velfærd

I tirsdags skulle beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard forklare i Folketinget, hvorfor regeringen ikke støtter borgerforslaget om afskaffelse af den gensidige forsørgerpligt.

Peter Hummelgaard har glemt de grundlæggende principper fra opbygningen af det kollektive velfærdssystem.

Konkret drejer det sig om, at gifte eller samboende førtidspensionister og folkepensionister bliver trukket i deres pension, hvis ægtefællen eller samleveren har en indtægt over et vist niveau.

Peter Hummelgaards vigtigste argument for ikke at ville afskaffe denne modregning var, at det ville stride imod et bærende princip i vores velfærdssystem, nemlig at ydelserne målrettes dem, der har mindst. 

Peter Hummelgaard har åbenbart i lighed med stort set resten af Folketinget glemt de grundlæggende principper fra opbygningen af det kollektive danske velfærdssystem.

Et kendetegn ved den danske velfærdsmodel er, at den bygger på en høj grad af såkaldte universelle ydelser i modsætning til andre velfærdssystemer, der baserer sig mere på forsikringsordninger eller ydelser målrettet de fattigste.

Definitionen på universelle ydelser er, at der er tale om rettigheder, som fremgår af en lovgivning, at alle er berettigede til at modtage den pågældende ydelse, at alle får ens ydelse, at denne ydelse er tilstrækkelig, og at den finansieres over skatten.

Det betyder for eksempel, at alle, fattig som rig, har ret til folkepension, når de stopper på arbejdsmarkedet, sygedagpenge ved sygdom, førtidspension ved varig uarbejdsdygtighed og så videre.

At alle har samme rettigheder sikrer en stor folkelig opbakning og betyder, at også de bedrestillede med flere ressourcer kæmper for forbedringer af velfærden. Modsat vil ydelser rettet mod de fattigste altid få en karakter af almisser.

Det solidariske i det universelle velfærdssystem sikres ved at gennemføre en progressiv beskatning, hvor de bedst lønnede betaler langt mere til den fælles kasse end de lavest lønnede.

Men både den progressive beskatning og den universelle velfærdsmodel har været under kraftig nedbrydning gennem de sidste årtiers nyliberalistiske hærgen, som både borgerlige og socialdemokratiske regeringer har stået bag.

Der er gennemført et væld af skattelettelser, først og fremmest til fordel for de rigeste. Samtidig er der skåret ned på den offentlige velfærd, ydelserne er blevet forringet og langt mindre universelle. 

Folkepensionen er udhulet til ukendelighed, førtidspensionen er langtfra en ret, som syge og mennesker med handicap kan regne med, kontanthjælpen er forringet markant med en række ultralave fattigdomsydelser og så videre.

Der er ellers gode argumenter for et universelt velfærdssystem. Det er effektivt, nemt og billigt at administrere, når alle har ret til det samme. Og så er det ikke stigmatiserende og nedværdigende. 

Der er brug for, at vi kæmper for de grundlæggende principper i vores kollektive velfærdsmodel. Det kan tydeligvis ikke overlades til Christiansborg.

Nyeste artikler

Idekamp
03. jul. 2020 - 13:47
Enhedslisten afsætter 30.000 til græsrodsaktivitet i AalborgEnhedslisten i Aalborg har besluttet at oprette Rød Aalborg Fonden.
03. julEnhedslisten afsætter 30.000 til græs...
Idekamp
03. jul. 2020 - 13:03
Vælgernes dom skal respekteres!Kurdisk Forum har igangsat en underskriftsindsamling blandt folkevalgte i Danmark, som i denne erklæring opfordrer til genindsættelse af alle de demokratisk valgte borgmestre i Tyrkiet, som er blevet afsat, heraf mange tilmed fængslet.
03. julVælgernes dom skal respekteres!
Fagligt
03. jul. 2020 - 10:10
3F stopper demonstrationer ved Løgstør Parkhotel frem til 10. augustSiden sommeren 2019 har 3F forsøgt at få en overenskomst med tre hoteller, som er ejet af Rimbach ApS. For en uge siden genoptog 3F sine demonstrationer foran virksomheden, og nu er der aftalt forhandlinger.
03. jul3F stopper demonstrationer ved Løgstø...
Indland
03. jul. 2020 - 10:04
Flere beboere får uddannelse og arbejde i "ghettoområder"Tallene i boligministerens årlige "Redegørelse om parallelsamfund" giver fordommene trange kår: Flere og flere beboere i de såkaldte ghettoer og udsatte boligområder får nemlig både uddannelse og arbejde. Fakta undergraver ghettolovgivningens præmis, mener professor.
03. julFlere beboere får uddannelse og arbej...
Idekamp
03. jul. 2020 - 09:29
Støj, “støj” og klimadagsordenMotordrevet støj er socialt acceptabelt, det samme tør ikke siges om menneskelig “støj”, skriver Joakim Lemmé.
03. julStøj, “støj” og klimadagsorden
Idekamp
02. jul. 2020 - 15:25
Træk Ø ud af “det grønne affaldsforlig af 16. juni”Det skal fortsat være hjerteblod for Enhedslisten at gå imod privatisering og udlicitering, mener et flertal på Enhedslisten Nordjyllands generalforsamling.
02. julTræk Ø ud af “det grønne affaldsforli...
Kultur
02. jul. 2020 - 11:55
Actionspækket film undersøger Vietnamkrigens racistiske strukturFire amerikanske krigsveteraner genforenes i Vietnam for at finde liget af deres gamle soldaterkammerat – og en kuffert med guld – i Spike Lees nye, underholdende antikrigsfilm, Da 5 Bloods.
02. julActionspækket film undersøger Vietnam...

< jul 2020 >

09
09. jul. 2020 - 17:00 til 18:00
12
12. jul. 2020 (Hele dagen) til 18. jul. 2020 (Hele dagen)

< aug 2020 >

07
07. aug. 2020 - 15:00 til 17:30
15
15. aug. 2020 - 17:00