19 Jul 2018  

KBH: Spredte skyer, 20 °C

Visionen holder ikke

Visionen holder ikke

Med oplægget Vision 2022 har arbejdsgiverne fra firmaet Tekniq givet deres bud på blik- og rør-branchens fremtidige udfordringer og løsninger på disse.

I Blik- og Rørarbejderforbundet er vi lige så interesserede som arbejdsgiverne i at udvikle og modernisere branchen. Og vi er også enige om, at medarbejdernes kompetencer skal øges, og at branchens image skal forbedres, så vi også i fremtiden kan tiltrække dygtige unge til VVS-faget.

Til gengæld er vi ikke enige i, at det sker ved, at forringe vilkårene for de ansatte. Snarere tværtimod.

For mens Vision 2022 er pakket ind i argumenter om bekymringer om branchens fremtidige udfordringer er det bemærkelsesværdigt, at det ifølge oplægget er de ansatte VVS’ere og blikkenslagere, som gennem lavere løn og forringelser af overenskomsterne skal bidrage til branchens udvikling.

I forvejen er lønniveauet i branchen ikke attraktivt for mange unge. Se bare på for eksempel betalingen for barns sygedag, barsel, pension, opsigelsesvarsler, tillæg ved overarbejde med mere og sammenlign dem med vilkårene for ansatte i andre brancher.

Det samme gælder arbejdsforholdene, når vi taler om arbejdsmiljøet. VVS-branchen er et hårdt og slidsomt erhverv, hvor antallet af ulykker er højt. Og endelig er uddannelses- og karrieremulighederne i branchen begrænsede. 

Det er bare nogle eksempler på, hvorfor VVS-branchen ikke tiltaler de såkaldt dygtige unge. Det løser det foreløbige facit i Vision 2022 ikke.

Så vi har nogle udfordringer der skal løses, og vi deltager gerne i dialogen og bidrager med konstruktive løsninger. 

 

12. jul. 2017 - 08:57   12. jul. 2017 - 09:00

Læserbrev

af Max Meyer, forbundsformand for Blik og Rør Arbejderforbundet