22 Sep 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 17 °C

Vi tager hånd om asbest

Vi tager hånd om asbest

Lad mig slå fast: Vi tager arbejdet alvorligt, og vi har på visse områder en skrappere kontrol, end lovreglerne foreskriver. Lad mig også understrege, at der er brugt asbest til blandt andet isolering af rør i rigtig mange københavnske kældre. Kældrene er privat ejendom, og vi har alene fået adgang til de omkring 1000, hvor vi udskifter ejendommens varmeanlæg.

Her har vi kun beføjelse og økonomisk mulighed for at tjekke de rum, hvor arbejdet skal foregå. Resten står ejendommen selv for. Vi er meget omhyggelige med kontrollen, og vores procedurer indebærer, at alt arbejde skal stoppes, hvis den mindste mistanke om asbest opstår.

Vores klare instruks til entreprenørerne er, at arbejdet straks skal stoppes, hvis der opstår mistanke om asbest. 

Før vi igangsætter et stykke arbejde, bliver der altid taget asbestprøver – i selve arbejdsområdet og i adgangsvejen til dette. Prøverne tages som hovedregel i samarbejde med den entreprenør, der skal udføre arbejdet, da det jo er deres folk, der skal ned i kælderen. Indeholder prøven asbest, bliver området afspærret og rengjort af certificeret asbestfirma. Efter asbestrengøring bliver området kvalitetssikret – både visuelt og med støvprøver. Først når denne prøve er negativ, bliver arbejdet sat i gang. 

Men hvorfor støder flere smede så alligevel nogle gange på asbest? Der er flere grunde. Men især fordi skjult asbest kan blive blotlagt, når der bakses, bankes, skæres rør over, og det gamle varmeanlæg fjernes. Derfor er det uhyre vigtigt, at entreprenørens smede er opmærksomme på, at asbest kan dukke frem. Asbest kan også blotlægges på grund af anden aktivitet i kælderen, der jo bruges af blandt andet beboerne. Vi kan af disse årsager aldrig på forhånd udstede garanti for, at en privat kælder er asbestfri. Det ville medføre falsk tryghed for smede og andre, som skal arbejde i rummene.

Vores klare instruks til entreprenørerne er derfor, at arbejdet straks skal stoppes og HOFOR tilkaldes, hvis der opstår mistanke om asbest. Arbejdet må ikke genoptages, før vi atter har taget prøver, og der eventuelt er rengjort og foretaget efterkontrol. Denne procedure er en del af vores kontrakt med entreprenørerne, og den skal naturligvis overholdes.

Vi gør meget ud af at informere vores entreprenører om vores retningslinjer. Ligesom entreprenørerne grundigt skal orientere deres medarbejdere, som jo også arbejder for andre end HOFOR. Desuden afholder vi informationsmøder for vores entreprenører og deres medarbejdere, hvor også eksperter deltager. Alt sammen for at sikre opmærksomhed på asbest og fælles indsats for et godt arbejdsmiljø.

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. mar. 2019 - 08:08   14. mar. 2019 - 08:10

Læserbrev

af Finn Bay Madsen, chef for arbejdsmiljø i HOFOR