18 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 17 °C

Uretfærdig retssag i Marokko

Uretfærdig retssag i Marokko

Internationale observatører fordømmer brugen af tortur og forfølgelse i en retssag mod politiske aktivister. Forsvarerne nægtes adgang til sagsakter og forfølges af civilklædt politi.

Saharawi-aktivist og tolk Laila Fakhouri, Isabel Lourenco og Tone Moe (til højre) i Salé, Marokko ved retsalen.
FOTO: Tone Moe
1 af 1

Internationale observatører beskriver den igangværende retssag imod den såkaldte Gdeim Izik-gruppe af menneskerettighedsaktivister fra den marokkanske koloni Vestsahara i Marokko som mangelfuld og uretfærdig.

Flere af de anklagedes vidnesbyrd og beviser er fremskaffet under tortur begået af de marokkanske myndigheder. 

Otte internationale observatører fra Norge, Portugal, Spanien, Italien og Frankrig fordømmer i en fælles pressemeddelelse "brugen af beviser fremskaffet ved tortur og tegn på, at Gdeim Izik-gruppen er udsat for politisk forfølgelse, som følge af deres politiske aktivisme."

Gruppen består af 25 saharawier (Vestsaharas oprindelige befolkning), der er anklaget for at have slået medlemmer af den marokkanske kolonimagt ihjel, under den marokkanske besættelsesmagts voldsomme rydning af Gdeim Izik-lejren i Vestsahara, hvor over 15.000 saharawier fredeligt protesterede imod den marokkanske kolonisering af deres land i 2010.

I en tidligere retssag imod gruppen, der foregik ved en militærdomstol i 2013, men som efterfølgende blev erklæret ugyldig, blev 21 af saharawierne idømt fængselsstraffe fra 20 år til livstid. De har siddet i fængsel siden 2010, hvor de angiveligt er blevet udsat for tortur.

Grov tortur

I en rapport fra retsmøderne for nylig (retssagen har kørt siden december), beskriver to af observatørerne, jurastuderende Tone Moe fra Norge og menneskerettighedsaktivist Isabel Lourenco fra Portugal, hvordan forsvaret ikke har kunnet komme ordentligt til orde eller få adgang til alle sagsakterne, hvordan de anklagede ikke har kunnet kommunikere ordentligt med deres forsvarere, og hvordan de selv konstant bliver filmet og forfulgt af marokkansk civilklædt politi. 

De beskriver også, hvordan flere af de anklagedes vidnesbyrd og beviser er fremskaffet under tortur begået af de marokkanske myndigheder, og hvordan medicinske undersøgelser af de anklagede endnu ikke er blevet præsenteret for retten. Retssagen burde suspenderes, indtil disse undersøgelser kan præsenteres for retten, og hvis dette ikke sker, er det et brud på retsstatsprincippet, siger de.

Blandt de torturmetoder. de anklagede beskriver i retten, er voldtægt, tæv, spark, pisk, bid, bind for øjnene, håndjern, og at blive tvunget til at drikke urin og spise afføring. Flere af de anklagede lider af alt fra gangbesvær til hjerteproblemer, på grund af torturen, skriver Moe og Lourenco i rapporten.

Ingen ret til at dømme os

Flere af de anklagede fortalte retten, at de ikke anerkendte den marokkanske dommers ret til at dømme dem, som borgere fra et andet land, at deres "tilståelser" var falske, og at de krævede en retfærdig rettergang i en retssal anerkendt af deres eget lands myndigheder.

Mohammed Ayoubi forklarede, hvordan han umuligt kunne have kørt de marokkanske politimænd over, som han er anklaget for, fordi han ikke ejede en bil men kun et æsel.

Machdoufi Ettaki fortalte, hvordan vagterne havde taget hans fingeraftryk som "underskrift" på en tilståelse, som han ikke havde set, efter at han var blevet tortureret i fem dage i træk.

Andre af de anklagede erklærede desuden, ifølge Moe og Lourence, at de var blevet arresteret på grund af deres aktivisme for politiske rettigheder og menneskerettigheder i Vestsahara.

- Jeg blev arresteret og sat I fængsel på grund af mine politiske holdninger om, hvad Marokko gør i Vestsahara, sagde Mohamed El Bachir Boutinguiza, som også fortalte dommeren, at han ikke stolede på det marokkanske retssystem, fordi han tidligere var "blevet bidt af slangen." 

- I hævder at dette er en fair rettergang, men det hele er et stort teater. Jeg vil fortælle sandheden om, hvorfor jeg er her i en retssag i et land, som har besat mit land, Vestsahara. I kan arrestere alle saharawierne, men I vil aldrig ændre vores opfattelse af jer som en besættelsesmagt, tilføjede Mohamed Thalil.

Retssagen fortsætter ugen ud, og forventes derefter at blive udsat til midten af april.  

Den amerikanske research-NGO Freedom House betragter kolonimagten i Vestsahara som et af verdens mest undertrykkende regimer, og Amnesty International betragter Marokko/Vestsahara som et af verdens fem værste torturregimer.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


31. mar. 2017 - 08:29   31. mar. 2017 - 08:30

Læserbrev

af Peter Kenworthy, Afrika Kontakt