25 Jun 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 19 °C

Uansvarlig politik i Rebild Kommune

Uansvarlig politik i Rebild Kommune

Politikerne i Rebild Kommune har har fuldstændig abt sutten, når de vil fyre flere pedeller og samle resten centralt i kommunen.

I forbindelse med budgetforhandlingerne 2019 i Rebild Kommune, lægger politikerne op til en besparelse ved omlægning af pedelfunktionerne på kommunens skoler.

Det er åbenlyst, at de håndværksmæssige funktioner, som pedellerne til daglig udfører, vil falde i kvalitet

Jeg er i den grad forbavset over, at folkevalgte politikere, som er valgt til at administrere og forvalte kommunens økonomi på en ansvarlig måde, i denne sag fuldstændig har tabt sutten og blander pærer og bananer til en totalt uspiselig frugtsalat. 

Som alternativ til den nuværende organisering lægger politikerne op til en central placering af pedellerne, en fysisk placering væk fra den enkelte skole. I den forbindelse henviser man til organiseringen indenfor pleje og omsorgsområdet. 

MEN: Man kan ikke sammenligne arbejdsopgaverne på et ældrecenter og en skole. Mon politikerne virkelig mener, at det er rationelt at bruge en stor del af arbejdstiden på landevejen i forbindelse med transport fra skole til skole.

 Det er åbenlyst, at de håndværksmæssige funktioner, som pedellerne til daglig udfører, vil falde i kvalitet, med det resultat, at over tid vil udgifterne til bygningsvedligehold stige væsentligt: Hvem skal stå vagt ved et knust vindue i skolegården, så børnene ikke kommer til skade. 

Hvis teknikken i undervisningen bryder sammen, hvor er så pedellen, som fixer det øjeblikkeligt? Når en elev måske bliver lidt skoletræt, så har pedellerne altid stillet sig til rådighed som mentor for en kort ”praktikperiode” til gavn for den udfordret elev. Det vil der ikke være tid til.

Derud over er det også opgaver, så som at deltage i undervisningen, brygge kaffe og gøre klar til møder, tager imod gæster, transportere gæster til og fra lufthavnen og banegården, passe skoleboden, uddele frokost, passe telefoner for administrationen, kontrol og vejledning ved affaldssortering, rengøringsopgaver og så videre. 

Mener politikkerne, at de opgaver fremadrettet skal udføres af lærere og pædagoger, og at tiden til opgaveløsningen skal tages fra undervisningstiden? Når politikerne har i sinde at spare to medarbejdere i forbindelse med budgetforliget, så har de også besluttet, at man fremadrettet ikke vil løfte det sociale ansvar, det er, at hjælpe syge, nedslidte og i det hele taget udfordrede borgere i kommunen, ved at arbejdsprøve og aktivere denne personkreds.

Loven foreskriver nemlig, at hvis der inden for en given periode har været afskedigelser, så må man ikke have ansat denne gruppe af borgere på det berørte område, i dette tilfælde Rebild Kommunes skoler. Er det ansvarlig økonomisk forvaltning af borgernes skattekroner. Nej, det er det ikke.

Forkortet af redaktionen

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


21. sep. 2018 - 08:52   21. sep. 2018 - 09:00

Læserbrev

af Claus Pedersen, formand for Den Offentlige Gruppe i 3F Aalborg