23 Sep 2018  

KBH: Let skyet

Uanstændig sammenligning

Uanstændig sammenligning

Dansk Byggeri sammenligner vores retfærdige krav om kædeansvar i kampen mod social dumping med retssagen om mordet på en politimand.

Direktøren i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen, har følgende kommentar til de nye overenskomster på byggeriets område. 3F krævede kædeansvar og det giver ingen mening I hans verden. Han sammenligner kædeansvar med en form for kollektiv afstraffelse.

Den internationalt berømte "danske model" betyder jo, at alt arbejde er overenskomstdækket.

Det tyder på at Storr-Hansen ikke forstået hvad kædeansvar betyder. Et kædeansvar I en overenskomst betyder blot, at hovedentreprenøren skal sikre, at underentreprenøren og dennes underentreprenør også er overenskomstdækket.

Kædeansvar

Den internationalt berømte "danske model" betyder jo, at alt arbejde er overenskomstdækket, at lønmodtagerne er sikret fornuftige løn- og arbejdsvilkår, og at virksomhederne kan konkurrere på lige vilkår.

Det er mange af de mindre arbejdsgivere I Dansk Byggeri heldigvis enige med os i. De kræver også fair vilkår.

Storr-Hansen blander dansk strafferet ind I overenskomstforhandlingerne, og det viser med al tydelighed, at han ikke har forstået - eller ikke vil forstå, hvad det danske aftalesystem betyder. 

Arbejdsgivere og lønmodtagere forhandler kollektive overenskomster som netop er kollektive – altså gældende for hele det danske arbejdsmarked. 

Vi har ikke et system som I andre lande, hvor der er lovgivning på arbejdsmarkedet. Vi har overenskomster, som forpligtiger både arbejdsgivere og arbejdstagere til at følge de aftalte spilleregler

Vi ved godt at dansk Byggeri ikke ønsker at alt arbejde skal være overenskomstdækket, men …

Når Storr-Hansen har brug for sidestille retssagen om mordet på en politimand med kampen mod social dumping, så går han langt over stregen, og det er tydeligt, at han har brug for at kamouflere kravet fra hans egne arbejdsgivere, som også ønsker at vi skal have stoppet social dumping på det danske arbejdsmarked.

 

29. mar. 2017 - 08:29   29. mar. 2017 - 08:30

Læserbrev

af John Ekebjærg-Jakobsen, stilladsarbejder og formand for Byggefagenes Samvirke i København